Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0805(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0183/2016

Ingivna texter :

A8-0183/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/06/2016 - 5.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0245

Antagna texter
PDF 234kWORD 60k
Tisdagen den 7 juni 2016 - Strasbourg
Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Rimantas Šadžius
P8_TA(2016)0245A8-0183/2016

Europaparlamentets beslut av den 7 juni 2016 om nomineringen av Rimantas Šadžius till ämbetet som ledamot av revisionsrätten (C8-0126/2016 – 2016/0805(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0126/2016),

–  med beaktande av artikel 121 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0183/2016),

A.  Europaparlamentets budgetkontrollutskott har granskat den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 286.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

B.  Vid sitt sammanträde den 23 maj 2016 höll budgetkontrollutskottet en utfrågning med rådets kandidat till uppdraget som ledamot av revisionsrätten.

1.  Europaparlamentet tillstyrker rådets förslag till utnämning av Rimantas Šadžius till ledamot av revisionsrätten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och medlemsstaternas revisionsorgan.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy