Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/2006(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0172/2016

Testi mressqa :

A8-0172/2016

Dibattiti :

PV 06/06/2016 - 15
CRE 06/06/2016 - 15

Votazzjonijiet :

PV 07/06/2016 - 5.11
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0248

Testi adottati
PDF 326kWORD 144k
It-Tlieta, 7 ta' Ġunju 2016 - Strasburgu Verżjoni finali
Evalwazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS)
P8_TA(2016)0248A8-0172/2016

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar l-evalwazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) u dwar l-attivitajiet tal-Fondazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS), tal-Grupp Konsultattiv Ewropew għar-Rappurtar Finanzjarju (EFRAG) u tal-Bord tas-Sorveljanza tal-Interess Pubbliku (PIOB) (2016/2006(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali ta' kontabilità(1),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar is-Sorveljanza Finanzjarja fl-UE, ippresedut minn Jacques de Larosière, tal-25 ta' Frar 2009,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE(2),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2012/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar il-koordinazzjoni ta' salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi ta' membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri ta' kumpanniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 54 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dwar il-formazzjoni ta' kumpanniji pubbliċi ta' responsabbiltà limitata u ż-żamma u t-tibdil tal-kapital tagħhom, bil-għan li jagħmlu dawn is-salvagwardji ekwivalenti(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 258/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar l-istabbiliment ta' programm tal-Unjoni għas-sostenn ta' attivitajiet speċifiċi fil-qasam tar-rappurtar finanzjarju u l-awditjar għall-perjodu 2014-2020 u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE(4),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 258/2014 dwar l-istabbiliment ta' programm tal-Unjoni għas-sostenn ta' attivitajiet speċifiċi fil-qasam tar-rappurtar finanzjarju u l-awditjar għall-perjodu 2014-20 (COM(2016)0202),

–  wara li kkunsidra r-rapport ta' Ottubru 2013 minn Philippe Maystadt intitolat "Should IFRS standards be more European?",

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-2 ta' Lulju 2014 lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-progress miksub fl-implimentazzjoni tar-riforma tal-EFRAG skont ir-rakkomandazzjonijiet formulati fir-rapport Maystadt (COM(2014)0396),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-18 ta' Ġunju 2015 lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-evalwazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tad-19 ta' Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali tal-kontabilità (COM(2015)0301),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tas-17 ta' Settembru 2015 lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-attivitajiet tal-Fondazzjoni tal-IFRS, l-EFRAG u l-PIOB fl-2014 (COM(2015)0461),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-30 ta' Settembru 2015 lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, dwar Pjan ta' Azzjoni għall-Bini ta' Unjoni tas-Swieq Kapitali (COM(2015)0468),

–  wara li kkunsidra l-istudju dwar il-Bord dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IASB) ("The European Union's Role in International Economic Fora – paper 7: The IASB") u l-erba' studji dwar l-IFRS 9 ("IFRS Endorsement Criteria in Relation to IFRS 9", "The Significance of IFRS 9 for Financial Stability and Supervisory Rules", "Impairments of Greek Government Bonds under IAS 39 and IFRS 9: A Case Study" u "Expected-Loss-Based Accounting for the Impairment of Financial Instruments: the FASB and IASB IFRS 9 Approaches"),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1569/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 li jistabbilixxi mekkaniżmu għad-determinazzjoni tal-ekwivalenza għall-istandards tal-kontabilità applikati mill-emittenti tal-pajjiż terz ta' titoli skont id-Direttivi 2003/71/KE u 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(5),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Mexxejja tal-G20 tat-2 ta' April 2009,

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' diskussjoni tal-IASB ta' Lulju 2013 intitolat "A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting" (DP/2013/1) u s-Sejħa għall-Osservazzjonijiet, mingħand l-IASB, ta' Lulju 2015 intitolata "ir-Rieżami tal-Fiduċjarji tal-Istruttura u l-Effettività: Kwistjonijiet tar-Rieżami",

–  wara li kkunsidra l-kumment tal-Kummissjoni tal-1 ta' Diċembru 2015 fuq ir-Rieżami tal-Fiduċjarji tal-Istruttura u l-Effettività tal-IASB,

–  wara li kkunsidra l-Istandard Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjajru (IFRS) 9 dwar l-Istrumenti Finanzjarji maħruġ fl-24 ta' Lulju 2014 mill-IASB, il-parir għall-konferma rigward l-IFRS 9, il-valutazzjoni min-naħa tal-EFRAG tal-IFRS 9 fil-konfront tal-prinċipju ta' stampa veritiera u ġusta, id-dokumenti tal-laqgħa tal-Kumitat għar-Regolamentazzjoni tal-Kontabilità (ARC) dwar l-IFRS 9 u l-ittri ta' osservazzjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) dwar il-konferma tal-IFRS 9,

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-14 ta' Jannar 2014 mibgħuta f'isem il-Koordinaturi tal-Kumitat tiegħu għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, li fiha l-osservazzjonijiet dwar dokument ta' diskussjoni tal-IASB intitolat "A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting",

–  wara li kkunsidra rapport tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) dwar l-Attivitajiet ta' Infurzar u Regolatorji tal-Awtorità inkarigata mill-Infurzar tar-Regoli ta' Kontabilità fl-2014, tal-31 ta' Marzu 2015 (ESMA/2015/659),

–  wara li kkunsidra l-linji gwida tal-ESMA dwar l-applikazzjoni ta' obbligi fil-qasam tal-informazzjoni finanzjarja tal-10 ta' Lulju 2014 (ESMA/2014/807),

–  wara li kkunsidra t-tabella ta' konformità tal-ESMA mal-linji gwida tal-ESMA dwar l-infurzar tal-informazzjoni finanzjarja tad-19 ta' Jannar 2016 (ESMA/2015/203 REV),

–  wara li kkunsidra ir-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' April 2008 dwar l-Istandards Internazzjonali għar-Rapportaġġ Finanzjarju (IFRS) u l-Governanza tal-Bord Internazzjonali tal-Istandards tal-Kontabilità (IASB)(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' April 2016 dwar ir-rwol tal-UE fil-qafas tal-istituzzjonijiet u l-korpi internazzjonali finanzjarji, monetarji u regolatorji(7),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati(8), emendata mid-Direttiva 2014/56/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014(9) applikabbli minn nofs Ġunju 2016,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0172/2016),

A.  billi l-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS) u l-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar (ISA) huma komponent essenzjali wieħed neċessarju għall-funzjonament effiċjenti tas-suq intern u tas-swieq kapitali; billi l-IFRS u l-ISA jistgħu jinftiehmu li huma ta' interess pubbliku, għalhekk m'għandhomx jipperikolaw l-istabbiltà finanzjarja jew ifixklu l-iżvilupp ekonomiku tal-Unjoni u għandhom iservu l-interess pubbliku u mhux biss l-interessi ta' investituri, ta' min jissellef u tal-kredituri;

B.  billi l-falsifikazzjoni tal-kontabilità tal-kumpanniji tirrappreżenta theddida għall-istabilità ekonomika u finanzjarja, kif ukoll ksur tal-fiduċja taċ-ċittadini fil-mudell tal-ekonomija soċjali tas-suq;

C.  billi l-iskop tal-IFRS huwa t-tisħiħ tar-responsabilizzazzjoni billi jnaqqsu d-distakk ta' informazzjoni bejn l-investituri u l-kumpanniji, il-protezzjoni tal-investiment u l-favoriment tat-trasparenza permezz tat-tisħiħ tal-komparabilità internazzjonali u l-kwalità tal-informazzjoni finanzjarja, l-għoti lill-investituri u l-parteċipanti l-oħra tas-suq tal-possibilità li jieħdu deċiżjonijiet ekonomiċi bbażati fuq għarfien, u għalhekk biex jinfluwenzaw l-imġiba tal-atturi fis-swieq finanzjarji u jaffettwaw l-istabilità ta' dawn is-swieq; billi, madankollu, dan il-mudell ta' kontabilità abbażi tal-"utilità tad-deċiżjonijiet" mhuwiex totalment koerenti mal-funzjoni tal-"adegwatezza tal-kapital" tal-kontabilità kif deskritta fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u d-Direttiva dwar il-Kontabilità li tissuġġerixxi li l-bażi kunċettwali tal-kontabilità skont il-Qafas IFRS ma tħaddanx l-iskop tal-kontabilità fid-dritt tal-UE li għalih l-istampa veritiera u ġusta taċ-ċifri speċifikati hija l-istandard, kif iddefinit fit-tweġiba bil-miktub E-016071/2015 tal-Kummissarju JonathanHill iddatata 25 ta' Frar 2016; billi r-rekwiżit tal-istampa veritiera u ġusta jitlob valutazzjoni olistika li fiha huma importanti spjegazzjonijiet kwalitattivi għaċ-ċifri;

D.  billi d-Direttiva dwar il-Kontabilità tgħid li l-kontijiet huma "ta' importanza speċjali għall-protezzjoni tal-azzjonisti, tal-membri u tal-partijiet terzi" u li "tali tipi ta' impriżi ma joffru l-ebda salvagwardja lil partijiet terzi lil hinn mill-ammonti tal-assi netti tagħhom"; billi d-Direttiva dwar il-Kontabilità tafferma wkoll li l-għan tagħha "hu li jiġu protetti l-interessi li jeżistu f'kumpanniji b'kapital ta' azzjonarju" billi tiżgura li l-dividendi ma jitħallsux mill-kapital azzjonarju; billi tali għan ġenerali tal-kontijiet jista' jiġi realizzat biss jekk iċ-ċifri speċifikati fil-kontijiet jagħtu stampa veritiera u ġusta tal-assi u l-obbligi, tal-pożizzjoni finanzjarja u tal-profitt jew tat-telf ta' kumpannija; billi stampa veritiera u ġusta, id-determinazzjoni ta' pagamenti ta' dividendi u l-valutazzjoni ta' solvenza ta' kumpannija jeħtieġu wkoll informazzjoni kwalitattiva u valutazzjoni usa' tar-riskji;

E.  billi l-IASB jiffunzjona taħt il-patroċinju tal-Fondazzjoni tal-IFRS – korporazzjoni privata mingħajr skop ta' lukru reġistrata f'Londra, fir-Renju Unit, u fid-Delaware, fl-Istati Uniti – u bħala korp inkarigat mit-tfassil tal-istandards, irid jibbaża ruħu fuq proċessi trasparenti, indipendenti u jkun suġġett għal rendikont pubbliku dirett; billi l-UE tikkontribwixxi madwar 14 % għall-baġit tal-Fondazzjoni tal-IFRS u għalhekk hija l-akbar kontributur finanzjarju;

F.  billi l-moviment ta' kapital fuq livell globali jeħtieġ sistema globali tal-istandards ta' kontabilità; billi l-IFRS huma applikati f'116-il ġurisdizzjoni, taħt modalitajiet differenti (adozzjoni sħiħa, parzjali, għażla jew konverġenza) iżda mhux fl-Istati Uniti għal emittenti nazzjonali;

G.  billi l-Ftehim ta' Norwalk ta' Ottubru 2002 bejn l-IASB u l-Bord dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (FASB) tal-Istati Uniti ppropona li għandu jkun hemm konverġenza bejn l-IFRS maħruġa mill-IASB u l-US-GAAP maħruġa mill-FASB;

H.  billi fl-UE, il-proċess ta' approvazzjoni huwa bbażat fuq il-kriterji ta' approvazzjoni kif stipulati fir-Regolament tal-IAS; billi IFRS m'għandhiex tmur kontra l-prinċipju ta' stampa veritiera u ġusta kif inkluż fid-Direttiva dwar il-Kontabilità, li jirrikjedi li r-rendikonti finanzjarji għandhom jagħtu "stampa veritiera u ġusta" tal-assi u l-obbligazzjonijiet, tal-posizzjoni finanzjarja u tal-profitt jew telf ta' kumpannija; billi d-dividendi u l-bonusijiet m'għandhomx jitħallsu minn qligħ mhux realizzat li fl-aħħar mill-aħħar ikunu mill-kapital kif meħtieġ mid-Direttiva dwar il-Manteniment tal-Kapital; billi l-IFRS għandhom iwasslu għall-interess pubbliku fl-Ewropa u għandhom jissodisfaw il-kriterji bażiċi relatati mal-kwalità tal-informazzjoni meħtieġa għar-rapporti finanzjarji;

I.  billi l-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament Ewropew huma involuti fil-proċess ta' konferma fuq il-bażi ta' pariri mill-Grupp Konsultattiv Ewropew dwar ir-Rappurtar Finanzjarju (EFRAG), minn konsulent tekniku privat tal-Kummissjoni, u fuq il-bażi tax-xogħol tal-Kumitat għar-Regolamentazzjoni tal-Kontabilità (ARC) magħmul minn rappreżentanti mill-Istati Membri; billi r-rapport ta' Maystadt iddiskuta l-possibbiltà li tinħoloq aġenzija biex tissostitwixxi l-EFRAG bħala soluzzjoni iktar fit-tul;

J.  billi, fi ħdan l-UE, partijiet interessati differenti – b'mod partikolari l-investituri fit-tul – qajmu l-kwistjoni tal-konsistenza tal-IFRS mar-rekwiżiti ġuridiċi tad-Direttiva dwar il-Kontabilità, partikolarment mal-prinċipji tal-prudenza u l-ġestjoni; billi l-involviment tal-Parlament fil-proċess ta' ffissar ta' standards mhuwiex biżżejjed u mhuwiex proporzjonat mal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-baġit tal-UE lill-Fondazzjoni tal-IFRS; billi l-enfażi kienet ukoll fuq it-tisħiħ tal-vuċi tal-Ewropa sabiex ikun żgurat li tali prinċipji jiġu rikonoxxuti u inkorporati bis-sħiħ matul il-proċess kollu ta' ffissar ta' standards;

K.  billi l-kriżijiet finanzjarji riċenti rendew ir-rwol li l-IFRS jaqdu fl-istabilità finanzjarja u t-tkabbir, is-suġġett ta' diskussjoni fil-kuntest tal-G20 u l-aġendi tal-UE, b'mod partikolari r-regoli dwar ir-rikonoxximent tat-telf imġarrab fis-sistema bankarja; billi l-G20 u r-rapport De Larosière enfasizzaw il-kwistjonijiet ewlenin fir-rigward tal-istandards tal-kontabilità qabel il-kriżi, inklużi l-kontabilità li ma tidhirx fil-karta bilanċjali, l-proċikliċità relatata mal-prinċipju tal-valwazzjoni skont is-suq u tar-rikonoxximent tal-profitt u t-telf, sottovalutazzjoni tar-riskju akkumulat matul perjodu ta' rkupru ċikliku, u n-nuqqas ta' metodoloġija komuni u trasparenti għall-valwazzjoni tal-assi nonlikwidi u danneġġati;

L.  billi l-IASB wassal għal strumenti finanzjarji IFRS 9 bħala rispons fundamentali għal ċerti aspetti tal-kriżi u tal-impatt tagħha fuq is-settur bankarju; billi l-parir tal-EFRAG dwar l-IFRS 9 kien pożittiv, b'għadd ta' osservazzjonijiet li jirrigwardaw l-użu ta' "valur ġust" f'każ ta' diffikultajiet tas-suq, in-nuqqas ta' bażi kunċettwali fir-rigward tal-approċċ ta' proviżjonament għat-telf ta' 12-il xahar jew il-proviżjonamenti insodisfaċenti relatati mal-investiment fit-tul; billi, minħabba d-dati effettivi differenti tal-IFRS 9 u l-istandard ta' assigurazzjoni ġejjieni, il-parir esprima riżerva dwar l-applikabilità tal-istandard għas-settur tal-assigurazzjoni; billi din il-kwistjoni hija rikonoxxuta mill-IASB innifsu; billi hemm tħassib li l-proposta għal trattament kontabilistiku tal-ekwità tista' taffettwa b'mod negattiv l-investiment fit-tul; billi l-ittri ta' osservazzjonijiet tal-BĊE u tal-EBA dwar l-IFRS 9 kienu pożittivi iżda semmew ukoll numru ta' nuqqasijiet speċifiċi;

M.  billi l-kwistjoni tal-kontabilità li ma tidhirx fil-karta bilanċjali ġiet ittrattata fl-emendi sussegwenti għall-"IFRS 7 Strumenti finanzjarji: Id-divulgazzjonijiet" u l-ħruġ ta' tliet standards ġodda – "IFRS 10 Rapporti finanzjarji konsolidati", "IFRS 11 Arranġamenti konġunti" u "IFRS 12 Divulgazzjoni tal-interessi f'entitajiet oħra";

N.  billi f'Mejju 2015, l-IASB ippubblika Abbozz ta' Espożizzjoni tal-"Qafas kunċettwali" li jiddeskrivi l-kunċetti li jassistu lill-IASB fl-iżvilupp tal-IFRS, u b'hekk dawk li jippreparaw id-dikjarazzjonijiet finanzjarji setgħu jiżviluppaw u jagħżlu kriterji ta' kontabilità u ġew iffaċilitati l-fehim u l-interpretazzjoni tal-IFRS mill-partijiet kollha;

O.  billi l-istruttura ta' governanza tal-Fondazzjoni tal-IFRS tinsab fil-fażi ta' reviżjoni, b'mod konformi mal-att kostituttiv tagħha; billi dan hu għalhekk iż-żmien propizju biex wieħed jirrevedi l-istruttura organizzattiva u l-bidliet meħtieġa għall-korpi ta' tmexxija u ta' monitoraġġ tal-Fondazzjoni tal-IFRS u tal-IASB, bl-għan li dawn jiġu integrati aħjar fis-sistema ta' istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali u jiżguraw rappreżentanza wiesgħa (bħall-aġenziji ta' rappreżentanza tal-konsumatur u l-ministeri tal-finanzi) tal-interessi u r-responsabbiltà pubblika li tiggarantixxi standards tal-kontabbiltà ta' kwalità għolja;

P.  billi l-ISA huma żviluppati mill-Bord tal-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar u l-Aċċertament (IAASB), entità indipendenti fi ħdan il-Federazzjoni Internazzjonali tal-Kontabilisti (IFAC); billi l-Bord tas-Sorveljanza tal-Interess Pubbliku (PIOB) huwa organizzazzjoni internazzjonali indipendenti li tissorvelja l-proċess li jwassal għall-adozzjoni tal-ISA u l-attivitajiet oħra ta' interess pubbliku tal-IFAC;

Q.  billi l-programm tal-Unjoni għas-sostenn ta' attivitajiet speċifiċi fil-qasam tar-rappurtar finanzjarju u l-awditjar għall-perjodu 2014-2020 ikopri l-finanzjament tal-Fondazzjoni tal-IFRS u l-PIOB għall-2014-2020, iżda jkopri l-finanzjament tal-EFRAG għall-2014-2016 biss;

Evalwazzjoni ta' 10 snin tal-applikazzjoni tal-IFRS fl-UE

1.  Jinnota r-rapport ta' evalwazzjoni tal-IAS tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-IFRS fl-UE u l-valutazzjoni tagħha li l-objettivi tar-Regolament dwar l-IAS ġew issodisfatti; jiddispjaċih li l-Kummissjoni għadha ma pproponietx il-bidliet ġuridiċi meħtieġa biex isolvu n-nuqqasijiet identifikati fl-evalwazzjoni tagħha; jappella għal korp inkarigat mill-iffissar tal-istandards sabiex jiżgura li l-IFRS huma koerenti fi ħdan il-korp eżistenti ta' standards ta' kontabilità u jippromwovi konverġenza fil-livell internazzjonali; jappella għal approċċ aktar koordinat fl-iżvilupp ta' standards ġodda, inklużi skedi ta' żmien koordinati għall-applikazzjoni, partikolarment fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-IFRS 9 Strumenti finanzjarji u tal-IFRS 4 Kuntratti ta' assigurazzjoni, il-ġdid; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tressaq proposti legali b'mod diliġenti għal dan il-għan u biex tiżgura li kwalunkwe dewmien ma jirriżultax f'allinjament ħażin jew tfixkil tal-kompetizzjoni fi ħdan l-industrija tal-assigurazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni teżamina fid-dettall jekk ir-rakkomandazzjonijiet tar-Rapport De Larosière ġewx implimentati totalment, partikolarment ir-Rakkomandazzjoni Nru 4, li tgħid li hija meħtieġa riflessjoni usa' tal-prinċipju tal-valwazzjoni skont is-suq;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkonforma b'urġenza mar-rakkomandazzjoni ta' Maystadt rigward l-espansjoni tal-kriterju ta' "interess pubbliku", jiġifieri li l-istandards tal-kontabilità la għandhom jipperikolaw l-istabilità finanzjarja fl-UE u lanqas ixekklu l-iżvilupp ekonomiku tal-UE, u tiżgura li dan il-kriterju jkun totalment rispettat matul il-proċess ta' konferma; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, flimkien mal-EFRAG, jagħtu linji gwida ċari dwar it-tifsira ta' "interess pubbliku" u tal-prinċipju ta' "stampa veritiera u ġusta" fuq il-bażi tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE u tad-Direttiva dwar il-Kontabilità sabiex jaslu għal fehim komuni ta' dawn il-kriterji tal-konferma; jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta biex tinkorpora d-definizzjoni ta' Maystadt tal-kriterju tal-"interess pubbliku" fir-Regolament tal-IAS; jitlob lill-Kummissjoni flimkien mal-EFRAG, jeżaminaw b'mod sistematiku jekk il-kriterju ta' "ġid pubbliku" kif definit minn Maystadt jirrikjedix bidliet għal standards ta' kontabilità eżistenti u, fuq din il-bażi, biex jikkooperaw mal-IASB u ma' dawk li jissettjaw l-istandards nazzjonali u ta' pajjiżi terzi biex jiksbu appoġġ usa' għal modifiki jew, fin-nuqqas ta' tali appoġġ usa', fejn meħtieġ biex jipprovdu fil-liġi tal-UE għal standards speċifiċi li jissodisfaw dawn il-kriterji;

3.  Josserva li t-test ta' "stampa veritiera u ġusta" li jinsab fl-Artikolu 4(3) tad-Direttiva 2013/34/UE japplika għaċ-ċifri speċifikati fil-kontijiet bħala l-istandard għall-iskopijiet tal-kontijiet skont id-dritt Ewropew kif deskritt fil-Premessi 3 u 29 tad-direttiva; jissottolinja li dan l-iskop jirrelata mal-funzjoni tal-kontijiet tal-adegwatezza tal-kapital, jiġifieri li l-investituri, kemm il-kredituri kif ukoll l-azzjonisti, jużaw iċ-ċifri fil-kontijiet annwali bħala l-bażi għad-determinazzjoni ta' jekk kumpannija hijiex solventi f'termini ta' "assi netti" u għad-determinazzjoni tal-ħlas tad-dividendi;

4.  Jenfasizza l-fatt li komponent ewlieni tar-realizzazzjoni ta' stampa veritiera u ġusta taċ-ċifri speċifikati fil-kontijiet huwa l-valwazzjoni prudenti, li tfisser li ma jkun hemm la sottovalutazzjoni tat-telf u lanqas sovravalutazzjoni tal-profitti, kif deskritt fl-Artikolu 6(1)(c)(i) u (ii) tad-Direttiva dwar il-Kontabilità; jindika li din l-interpretazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kontabilità kienet ikkonfermata minn bosta deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE;

5.  Josserva li l-Premessa 9 tar-Regolament dwar l-IAS tippermetti grad ta' flessibilità meta tittieħed deċiżjoni biex jiġi konfermat IFRS billi ma tkunx meħtieġa "konformità stretta ma' kull waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dawk id-Direttivi"; jissuġġerixxi madankollu, li dan ma jestendix li jippermetti lill-IFRS jiddevja mill-għan ġenerali tad-Direttiva dwar il-Kontabilità 2013 (2013/34/UE), li ssostitwixxiet ir-Raba' Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpanniji (78/660/KEE) u s-Seba' Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpanniji (83/349/KEE) msemmija fl-ewwel inċiż tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament tal-IAS, li jirriżulta f'rapporti finanzjarji li jeżaġeraw il-profitti jew jissottovalutaw it-telf; iqis, f'dan ir-rigward, li l-konferma tal-IAS 39 x'aktarx kienet kuntrarja għal dan l-iskop ġenerali tar-Raba' u tas-Seba' Direttivi dwar il-Kontabilità, sostituti mid-Direttiva dwar il-Kontabilità tal-2013, minħabba l-mudell ta' telf imġarrab tiegħu, partikolarment l-Artikolu 31(1)(c)(bb) tar-Raba' Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpanniji, li jgħid li l-"passiv kollu tal-futur qrib u telf potenzjali li jinħolqu fil-kors tas-sena finanzjarja konċernata jew ta' waħda ta' qabel, [għandhom jitkejlu u jkunu rikonoxxuti] anki jekk dawn il-passiv jew telf isiru evidenti biss bejn id-data tal-karta tal-bilanċ u d-data li fiha hija titfassal";

6.  Jilqa' l-intenzjoni tal-IASB li jintroduċi l-prinċipju ta' "prudenza" u jsaħħaħ mill-ġdid il-"ġestjoni" fil-Qafas Kunċettwali ġdid; jiddispjaċih li l-interpretazzjoni tal-IASB ta' "prudenza" tfisser biss "trattament prudenti ta' diskrezzjoni"; josserva li l-interpretazzjoni tal-IASB tal-prinċipju ta' prudenza u ta' ġestjoni mhux l-istess bħal dak tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE u tad-Direttiva dwar il-Kontabilità; jemmen li l-prinċipju ta' "prudenza" għandu jkun akkumpanjat mill-prinċipju ta' affidabilità; jistieden lill-Kummissjoni u lill-EFRAG jaqblu dwar it-tifsira tal-prinċipji ta' prudenza u ta' ġestjoni kif definiti mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE u mid-Direttiva dwar il-Kontabilità u fuq il-bażi ta' dan jikkooperaw mal-IASB u ma' korpi nazzjonali u ta' pajjiżi terzi inkarigati mill-iffissar tal-istandards sabiex jiksbu appoġġ usa' ta' dawn il-prinċipji; jistieden lill-IASB jeżamina b'mod sistematiku jekk Qafas Kunċettwali rivedut jirrikjedix bidliet fl-istandards tal-kontabilità eżistenti u biex jagħmel modifiki fejn meħtieġ;

7.  Jinnota r-riforma dwar ir-rikonoxximent tat-telf fil-qafas tal-IFRS li jmissha tippermetti akkumulu aktar prudenti ta' proviżjonamenti tat-telf fuq il-bażi tal-kunċett li jħares 'il quddiem tal-istennija tat-telf pjuttost milli t-telf imġarrab; huwa tal-fehma li l-proċess ta' konferma tal-UE għandu joħloq b'galbu u bi prudenza qafas skont liema l-kunċett ta' telf mistenni għandu jiġi speċifikat bil-għan li tiġi evitata dipendenza eċċessiva fuq mudell u jippermetti gwida superviżorja ċara fuq id-deprezzament tal-attiv;

8.  Hu tal-fehma li l-kwistjoni tal-kontabilità li ma tidhirx fil-karta bilanċjali għadha ma ġietx ittrattata b'mod adegwat u effikaċi inkwantu d-deċiżjoni li tiddetermina jekk attiv għandux jidher fil-karti bilanċjali jew le għadha suġġetta għal regola mekkanistika li tista' tiġi eluża; jistieden lill-IASB jikkoreġi dawn in-nuqqasijiet;

9.  Jilqa' favorevolment il-protokolli tal-Fondazzjoni IFRS u tal-IOSCO dwar il-kooperazzjoni msaħħa fid-dawl tal-kwistjonijiet ewlenin, identifikati mill-G20, fir-rigward tar-regolamentazzjoni tas-suq tat-titoli; jikkunsidra din il-kooperazzjoni neċessarja bil-għan li jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet marbuta mal-istandards tal-kontabilità globali ta' kwalità għolja u biex tkun promossa l-applikazzjoni ta' standards koerenti minkejja kundizzjonijiet ġenerali nazzjonali diverġenti;

10.  Jinsab konvint li l-iskambju tal-informazzjoni bejn l-IASB u l-IOSCO dwar l-applikazzjoni dejjem ogħla tal-istandards IFRS għandu jitqies mhux biss bħala inventarju iżda wkoll bħala possibilità ta' identifikazzjoni ta' eżempji ta' prassi tajba; jissottolinja f'dan ir-rigward l-organizzazzjoni ta' seduti annwali ta' diskussjoni ("enforcer discussion session") biex l-IASB jinżamm informat bil-kwistjonijiet ewlenin fil-qasam tal-implimentazzjoni u tal-applikazzjoni;

11.  Jinnota li l-effetti ta' standard tal-kontabilità għandhom jinftiehmu b'mod sħiħ; jinsisti li din għandha tkun prijorità għall-IASB u l-EFRAG li jsaħħu l-analiżijiet tal-impatt tagħhom, partikolarment fil-qasam tal-makroekonomija u jivvalutaw id-diversi ħtiġijiet tal-varjetà wiesgħa ta' partijiet interessati, fosthom l-investituri fit-tul u l-kumpanniji, kif ukoll il-pubbliku inġenerali; jistieden lill-Kummissjoni tfakkar l-EFRAG isaħħaħ il-kapaċità tiegħu ta' valutazzjoni tal-impatt tal-istandards tal-kontabilità l-ġodda relatati mal-istabilità finanzjarja b'attenzjoni espliċita fuq il-ħtiġijiet Ewropej li jmissjhom jiġu introdotti fl-istandardizzazzjoni tal-IASB f'fażi inizjali tal-proċess; jinnota, b'mod partikolari, in-nuqqas ta' valutazzjoni tal-impatt kwantitattiva għal IFRS 9, li għalih l-ebda data mhi ser tkun disponibbli qabel l-2017; jistieden lill-Kummissjoni taċċerta li l-IFRS 9 iservi lill-istrateġija tal-UE, speċjalment permezz tal-limitazzjoni tal-proviżjonamenti li jafu jintroduċu volatilità eċċessiva f'terminu qasir fir-rapporti finanzjarji; jinnota li l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ESAs) – l-ESMA, l-EBA u l-EIOPA – li għandhom l-għarfien u l-kapaċità li jassistu f'dan il-kompitu, irrifjutaw sħubija sħiħa tal-Bord tal-EFRAG minħabba li l-EFRAG huwa korp privat; iqis li l-BĊE u l- ESAs, bħala osservaturi tal-Bord tal-EFRAG, b'segwitu għar-riforma tal-arranġamenti fil-governanza, jikkontribwixxu b'mod pożittiv biex jitqiesu aħjar l-effetti fuq l-istabilità finanzjarja; jistieden lill-Kummissjoni teżamina, fil-kuntest tar-reviżjoni tar-Regolament tal-IAS, modi biex jingħata feedback formali sistematiku mill-ESAs;

12.  Jinsab konvint li regoli sempliċi biss jistgħu jkunu applikati b'mod effikaċi mill-utenti u kkontrollati mis-superviżuri; ifakkar li, fid-dikjarazzjoni tiegħu tat-2 ta' April 2009, il-G20 kien għamel appell għal inqas kumplessità tal-istandards tal-kontabilità għall-istrumenti finanzjarji u biex ikun hemm ċarezza u konsistenza fl-applikazzjoni tal-standards tal-valwazzjoni fuq livell internazzjonali, b'kollaborazzjoni mas-superviżuri; jinsab imħasseb dwar il-kumplessità persistenti tal-IFRS; jitlob li din il-kumplessità titnaqqas kull fejn ikun xieraq u possibbli meta jiġu żviluppati standards ta' kontabilità ġodda; jemmen li sistema ta' standards ta' kontabilità anqas kumplessa ser tikkontribwixxi għal implimentazzjoni aktar uniformi sabiex id-data finanzjarja tal-kumpanniji tkun komparabbli bejn l-Istati Membri;

13.  Jappella għal tfassil obbligatorju ta' rapporti għal kull pajjiż fl-ambitu tal-IFRS; itenni l-fehma tal-Parlament li r-rapporti pubbliċi għal kull pajjiż jistgħu jiżvolġu rwol deċiżiv fil-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa u l-frodi;

14.  Jitlob lill-IASB, lill-Kummissjoni u lill-EFRAG sabiex jinvolvu lill-Parlament u lill-Kunsill fi stadju bikri meta jkunu qed jiżviluppaw l-istandards ta' rappurtar finanzjarju b'mod ġenerali u fil-proċess ta' konferma b'mod partikolari; huwa tal-opinjoni li l-proċess ta' skrutinju għall-adozzjoni tal-IFRS fl-UE għandu jiġi formalizzat u strutturat b'analoġija mal-proċess ta' skrutinju applikabbli għal miżuri ta' "livell 2" fil-qasam tas-servizzi finanzjarji; jirrakkomanda li l-awtoritajiet Ewropej jistiednu lill-partijiet interessati tas-soċjetà ċivili jappoġġaw l-attivitajiet tagħhom anki fuq livell tal-EFRAG; jistieden lill-Kummissjoni toħloq spazju għall-partijiet interessati sabiex jiddiskutu l-prinċipji fundamentali tal-kontabilità fl-Ewropa; jistieden lill-Kummissjoni tagħti lill-Parlament Ewropew il-possibilità li jirċievi lista ta' kandidati għall-president tal-bord tal-EFRAG bil-għan li jiġu organizzati seduti ta' smigħ informali qabel il-votazzjoni tal-kandidat propost;

15.  Jinnota, f'dan il-kuntest, li l-Parlament għandu jkollu r-rwol ta' promotur attiv tal-IFRS, sakemm it-talbiet kontenuti f'din ir-riżoluzzjoni jitqiesu b'mod xieraq, peress li hemm evidenza li l-benefiċċji huma ikbar mill-kostijiet;

16.  Jinsab konvint li ekonomija globalizzata għandha bżonn standards tal-kontabilità aċċettati fuq livell internazzjonali; ifakkar, madankollu, li l-konverġenza mhijiex objettiv fiha nnifisha iżda hija biss awspikabbli jekk tissarraf fi standards tal-kontabilità aħjar li jirriflettu orjentament lejn l-interess pubbliku, il-prudenza u l-affidabilità; jemmen, għaldaqstant, li hemm bżonn li għandu jissokta djalogu robust bejn l-IASB u l-korpi inkarigati mit-tfassil tal-istandards tal-kontabilità nazzjonali, minkejja l-progress kajman fil-proċess ta' konverġenza;

17.  Josserva li l-maġġoranza tal-impriżi huma SMEs; josserva l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tesplora mal-IASB il-possibilità li jiġu żviluppati standards ta' kontabilità komuni ta' kwalità għolja u semplifikati għall-SMEs li jistgħu jintużaw fuq livell volontarju fil-livell tal-UE mill-SMEs elenkati taħt Faċilitajiet Multilaterali tan-Negozjar (MTF), u b'mod aktar speċifiku s-swieq tat-tkabbir tal-SMEs; jinnota, f'dan ir-rigward, il-possibiltajiet tal-istandards tar-rappurtar finanzjarju eżistenti għall-SMEs; jemmen li, bħala kundizzjoni biex tissokta l-ħidma f'dan il-qasam, l-IFRS jeħtieġu li jkunu inqas kumplessi u m'għandhomx jippromwovu l-proċikliċità, u li l-interessi tal-SMEs għandhom ikunu rrappreżentati b'mod suffiċjenti fl-IASB; jemmen li l-partijiet interessati kollha għandhom ikunu rappreżentati fuq l-IASB; jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni tal-impatt xierqa dwar l-effetti tal-IFRS fuq l-SMEs qabel ma tieħu provvedimenti ulterjuri; jitlob biex żvilupp ta' dan it-tip jiġi mmonitorjat bir-reqqa u li l-Parlament għandu jkun infurmat b'mod sħiħ, b'attenzjoni xierqa tal-proċess lejn "regolamentazzjoni aħjar";

18.  Jenfasizza li l-korpi inkarigati mill-iffissar tal-istandards illum huma strettament integrati fl-EFRAG; jidentifika, għalhekk, ir-rwol konsultattiv tal-EFRAG fil-każ ta' kwistjonijiet tal-kontabilità relatati ma' kumpanniji żgħar elenkati kif ukoll l-SMEs b'mod aktar ġenerali;

19.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni qed tħeġġeġ lill-Istati Membri jsegwu l-linji gwida tal-ESMA dwar l-infurzar tal-informazzjoni finanzjarja; jiddeplora l-fatt li bosta Stati Membri ma jikkonformawx u m'għandhomx il-ħsieb li jikkonformaw mal-linji gwida tal-ESMA dwar l-infurzar ta' informazzjoni finanzjarja; jistieden lil dawn l-Istati Membri jaħdmu favur il-konformità; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta jekk is-setgħat tal-ESMA jagħmluhiex possibbli li jiġi żgurat infurzar konsistenti u koerenti madwar l-UE u, jekk mhumiex, teżamina modi oħra biex tiżgura applikazzjoni u infurzar korretti;

20.  Jirrikonoxxi li l-bilanċ bejn il-kamp ta' applikazzjoni obbligatorju tar-Regolament tal-IAS u l-fakultà għall-Istati Membri li jestendu l-użu tal-IFRS fil-livell nazzjonali jiżguraw is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità xierqa;

21.  Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li teżamina l-possibilità li tikkoordina r-regoli tal-UE dwar id-distribuzzjoni tad-dividend; ifakkar, f'dan ir-rigward, l-Artikolu 17(1) tad-Direttiva għall-Manutenzjoni tal-Kapital, li jirreferi direttament għal kontijiet annwali ta' kumpannija bħala l-bażi għal deċiżjonijiet dwar it-tqassim ta' dividendi u li jqiegħed ċerti restrizzjonijiet fuq id-distribuzzjoni ta' dividendi; josserva li l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni tar-regolament tal-IAS uriet ċerta evidenza li d-differenzi fl-infurzar tal-IFRS bejn l-Istati Membri għadhom jeżistu; jisħaq li r-regoli fil-qasam tal-manteniment tal-kapital u tad-distribuzzjoni tad-dividend ġew iċċitati fir-rapport ta' evalwazzjoni tar-Regolament IAS bħala għajn ta' impunjazzjonijiet legali li tista' tqum f'ċerti ġurisdizzjonijiet li fihom l-Istati Membri jippermettu jew jirrikjedu l-użu tal-IFRS għar-rapporti finanzjarji annwali individwali li fuqhom huma bbażati l-profitti li jistgħu jiġu distribwiti; jirrimarka li kull Stat Membru jqis il-mod kif jaffronta tali kwistjonijiet fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tiegħu fi ħdan il-qafas tar-rekwiżiti tal-manteniment tal-kapital tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, biex tiżgura l-osservanza tad-Direttiva għall-Manutenzjoni tal-Kapital u d-Direttiva dwar il-Kontabbiltà;

22.  Jistieden lill-EFRAG u lill-Kummissjoni jeżaminaw mill-aktar fis possibbli jekk l-istandards tal-kontabilità jippermettu il-frodi u l-evitar tat-taxxa u jagħmlu kull bidla neċessarja biex jikkoreġu u jipprevjenu l-abbuż potenzjali;

23.  Jinnota l-isforzi li għaddejjin biex tittejjeb it-trasparenza u l-komparabbiltà tal-kontijiet pubbliċi permezz tal-iżvilupp ta' Standards Ewropej tal-Kontabbiltà għas-Settur Pubbliku (EPSAS);

L-attivitajiet tal-Fondazzjoni tal-IFRS, l-EFRAG u l-PIOB

24.  Jappoġġa r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni li l-Bord ta' Monitoraġġ tal-Fondazzjoni tal-IFRS għandu jittrasferixxi l-attenzjoni tiegħu mill-kwistjoni tal-organizzazzjoni interna għal diskussjonijiet dwar kwistjonijiet ta' interess pubbliku li jistgħu jiġu riferuti lill-Fondazzjoni tal-IFRS; jemmen, madankollu, li aktar progress għandu jsir fir-rigward tal-governanza tal-fondazzjoni tal-IFRS u tal-IASB, partikolarment f'termini ta' trasparenza, prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess u tad-diversità tal-esperti ingaġġati; jindika li l-leġittimità tal-IASB tinsab f'riskju jekk il-Bord ta' Monitoraġġ jibqa' ma jaqbilx dwar ir-responsabbiltà filwaqt li jiddependi mid-deċiżjonijiet b'kunsens; isostni, partikolarment, il-proposta tal-Kummissjoni li tqis il-ħtiġijiet ta' rappurtar tal-investituri b'orizzonti temporali differenti għall-investimenti u li toffri soluzzjonijiet speċifiċi, partikolarment lill-investituri fit-tul, waqt l-iżvilupp tal-istandards tagħhom; jappoġġa integrazzjoni aħjar IASB fis-sistema ta' istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali u passi biex jiżgura rappreżentanza wiesgħa (bħall-aġenziji ta' rappreżentanza tal-konsumatur u l-ministeri tal-finanzi) ta' interessi u r-responsabbiltà pubblika li jiggarantixxu standards tal-kontabbiltà ta' kwalità għolja;

25.  Jinnota d-dominanza ta' atturi privati fl-IASB; jirrimarka li l-impriżi ta' daqs medju mhuma rappreżentati xejn affattu; jinnota l-fatt li l-Fondazzjoni tal-IFRS tkompli tiddependi mill-kontribuzzjonijiet volontarji, spiss mis-settur privat, li jistgħu jagħtu lok għar-riskju ta' kunflitti ta' interessi; jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ il-Fondazzjoni tal-IFRS biex timmira għal struttura ta' finanzjament aktar diversifikata u bilanċjata, inkluż fuq il-bażi ta' tariffi u sorsi pubbliċi;

26.  Jilqa' pożittivament l-attivitajiet tal-Fondazzjoni tal-IFRS/tal-IASB f'dak li hu r-rappurtar dwar il-karbonju u l-klima; huwa partikolarment tal-fehma li l-kwistjonijiet strutturali fit-tul ewlenin, bħall-valwazzjoni tal-assi tal-karbonju mhux irkuprabbli fil-karti bilanċjali tal-impriżi għadhom jiżdiedu espliċitament fil-programm ta' ħidma tal-IFRS bil-għan li jiġu żviluppati standards relatati; jitlob lill-korpi tal-IFRS ipoġġu l-isfida tar-rappurtar dwar il-karbonju u r-riskji marbuta mal-karbonju fuq l-aġenda tagħhom;

27.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-EFRAG jeżaminaw il-bidla tal-allokazzjoni tal-assi marbuta mal-pensjonijiet mill-ekwitajiet għall-bonds bħala r-riżultat tal-introduzzjoni tal-kontabilità tal-valwazzjoni skont is-suq fl-ambitu tal-IFRS;

28.  Jappoġġa lill-Kummissjoni meta tħeġġeġ lill-Fondazzjoni tal-IFRS tiżgura li l-użu tal-IFRS u l-eżistenza ta' kontribuzzjoni finanzjarja permanenti huma kundizzjonijiet li għandhom jiġu sodisfatti għas-sħubija mal-korpi ta' tmexxija u ta' monitoraġġ tal-Fondazzjoni tal-IFRS u l-IASB; jistieden lill-Kummissjoni teżamina modi biex tirriforma l-Fondazzjoni tal-IFRS u l-IASB biex jitneħħew id-drittijiet ta' veto tal-Membri li ma jissodisfawx il-kriterji msemmija hawn fuq;

29.  Jistieden lill-Fiduċjarji tal-IFRS, il-Bord ta' Monitoraġġ tal-IFRS u l-IASB jippromwovu bilanċ tal-ġeneru xieraq fi ħdan il-fora rispettivi;

30.  Ifakkar fit-talba magħmula fir-Rapport Goulard għal miżuri biex jissaħħu l-leġittimità demokratika, it-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-integrità li, inter alia, jikkonċernaw l-aċċess pubbliku għad-dokumenti, id-djalogu miftuħ mad-diversi partijiet interessati, l-istabbiliment ta' reġistri obbligatorji ta' trasparenza u regoli dwar it-trasparenza ta' laqgħat ta' lobbying kif ukoll regoli interni, b'mod partikolari l-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interessi;

31.  Jenfasizza li r-riforma tal-EFRAG teħtieġ li ttejjeb il-kontribuzzjoni Ewropea għall-iżvilupp tal-IFRS il-ġodda u taf tipparteċipa fir-riforma tal-governanza tal-Fondazzjoni tal-IFRS;

32.  Jiddeplora l-fatt li l-EFRAG ilu jopera għal xi żmien mingħajr resident tal-bord, fid-dawl tal-fatt li dan huwa rwol ewlieni li hu jaqdi biex jintlaħaq kunsens u fl-iżgurar ta' vuċi Ewropea ċara u b'saħħitha dwar materji marbuta mal-kontabilità fil-livell internazzjonali; jisħaq fuq l-importanza li jinħatar mill-aktar fis possibbli president ġdid; iħeġġeġ għalhekk lill-Kummissjoni, biex tħaffef il-proċess ta' reklutaġġ, billi jitqies b'mod xieraq ir-rwol tal-Parlament u l-Kumitat tiegħu għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji;

33.  Jilqa' r-riforma tal-EFRAG li daħlet fis-seħħ fil-31 ta' Ottubru 2014 u jirrikonoxxi li saru sforzi konsiderevoli f'dan ir-rigward; jinnota t-trasparenza mtejba; jiddeplora l-fatt li, għal dak li għandu x'jaqsam mal-finanzjament tal-EFRAG u, partikolarment, il-possibilità ta' ħolqien ta' sistema ta' imposti obbligatorji mħallsa mill-kumpanniji elenkati, il-Kummissjoni kkonċentrat l-isforzi tagħha fuq l-implimentazzjoni tal-partijiet tar-riforma li huma realizzabbli f'terminu qasir; jitlob lill-Kummissjoni tieħu passi formali – hekk kif jirrakkomanda r-rapport Maystadt – biex tinkoraġġixxi lill-Istati Membri li għad ma għandhomx Mekkaniżmu ta' Finanzjament Nazzjonali biex joħolqu wieħed; jinnota l-proposta tal-Kummissjoni għall-estensjoni tal-Programm tal-Unjoni għall-EFRAG għall-perjodu 2017-2020; jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni annwali komprensiva tar-riforma miftehma tagħha, kif prevista fl-Artikolu 9(3) u 9(6) tar-Regolament (UE) Nru 258/2014; jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-opportunità u l-possibilità ta' trasformazzjoni tal-EFRAG f'aġenzija pubblika fit-tul;

34.  Jiddeplora l-fatt li r-rekwiżit, issuġġerit minn Maystadt, li l-funzjonijiet tas-CEO tal-EFRAG u tal-President tal-EFRAG TEG għandhom ikunu kkombinati, inbidel f'possibilità; josserva li l-kompożizzjoni tal-bord il-ġdid tiddevja mill-proposta ta' Maystadt billi l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej u l-Bank Ċentrali Ewropew irrifjutaw li jaċċettaw is-sħubija sħiħa fil-bord; jistieden lill-EFRAG iwessa' n-numru ta' utenti, attwalment wieħed biss, fil-bord u jiżgura li l-partijiet interessati kollha rilevanti jkunu rappreżentati fl-EFRAG;

35.  Jilqa' l-fatt li fl-2014 il-PIOB iddiversifika l-finanzjament tiegħu; jinnota li l-finanzjament totali pprovdut mill-IFAC kien ta' 58 %, li filwaqt li jammonta għal proporzjon sinifikanti tal-finanzjament tal-PIOB, huwa ferm taħt il-limitu ta' żewġ terzi u li għaldaqstant ma kienx hemm lok li l-Kummissjoni tillimita l-kontribuzzjoni annwali tagħha, kif stipulat fl-Artikolu 9(5) tar-Regolament (UE) Nru 258/2014; jistieden lill-PIOB iżid l-isforzi tiegħu biex jiżgura l-integrità fil-professjoni tal-verifika;

o
o   o

36.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1.
(2) ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19.
(3) ĠU L 315, 14.11.2012, p. 74.
(4) ĠU L 105, 8.4.2014, p. 1.
(5) ĠU L 340, 22.12.2007, p. 66.
(6) ĠU C 259E, 29.10.2009, p. 94.
(7) Testi adottati, P8_TA(2016)0108.
(8) ĠU L 157, 9.6.2006, p. 87.
(9) ĠU L 158, 27.5.2014, p. 196.

Avviż legali - Politika tal-privatezza