Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0193(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0177/2016

Ingivna texter :

A8-0177/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/06/2016 - 12.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0254

Antagna texter
PDF 237kWORD 59k
Onsdagen den 8 juni 2016 - Strasbourg
Avtal EU-Palau om undantag från viseringskravet för kortare vistelser ***
P8_TA(2016)0254A8-0177/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 juni 2016 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Palau om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12080/2015 – C8-0400/2015 – 2015/0193(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut (12080/2015),

–  med beaktande av förslaget till avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Palau om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12080/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 a samt artikel 218.6 andra stycket a v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0400/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0177/2016),

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Palau.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy