Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0201(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0178/2016

Внесени текстове :

A8-0178/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/06/2016 - 12.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0256

Приети текстове
PDF 450kWORD 41k
Сряда, 8 юни 2016 г. - Страсбург
Споразумение между ЕС и Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване ***
P8_TA(2016)0256A8-0178/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (12095/2015 – C8-0390/2015– 2015/0201(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12095/2015),

—  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Република Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (12094/2015),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 77, параграф 2, буква a), както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8‑0390/2015),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0178/2016),

1.  Дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Колумбия.

Правна информация - Политика за поверителност