Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0067(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0186/2016

Ingivna texter :

A8-0186/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/06/2016 - 12.5
CRE 08/06/2016 - 12.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0257

Antagna texter
PDF 238kWORD 59k
Onsdagen den 8 juni 2016 - Strasbourg
Utvidgning av handeln med informationsteknikprodukter ***
P8_TA(2016)0257A8-0186/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 juni 2016 om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av ett avtal i form av en förklaring om utvidgning av handeln med informationsteknikprodukter (06925/2016 – C8-0141/2016 – 2016/0067(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06925/2016),

–  med beaktande av WTO:s ministerförklaring av den 16 december 2015 om utvidgning av handeln med informationsteknikprodukter (06926/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207.4 första stycket samt 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0141/2016),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8‑0186/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och till Världshandelsorganisationen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy