Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0309(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0175/2016

Внесени текстове :

A8-0175/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/06/2016 - 12.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0258

Приети текстове
PDF 452kWORD 42k
Сряда, 8 юни 2016 г. - Страсбург
Подлагане на контрол на новото психоактивно вещество α-PVP *
P8_TA(2016)0258A8-0175/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение на Съвета за подлагане на новото психоактивно вещество 1‑фенил-2-(1-пиролидин-1-ил) пентан-1-он (α-пиролидиновалерофенон, α-PVP) на мерки за контрол (15386/2015 – C8-0115/2016 – 2015/0309(CNS))

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (15386/2015),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0115/2016),

—  като взе предвид Решение 2005/387/ПВР на Съвета от 10 май 2005 г. относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите психоактивни вещества(1), и по-специално член 8, параграф 3 от него,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0175/2016),

1.  Одобрява проекта на Съвета;

2.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 127, 20.5.2005 г., стр. 32.

Правна информация - Политика за поверителност