Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0309(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0175/2016

Předložené texty :

A8-0175/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/06/2016 - 12.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0258

Přijaté texty
PDF 316kWORD 61k
Středa, 8. června 2016 - Štrasburk
Podrobení α-PVP kontrolním opatřením *
P8_TA(2016)0258A8-0175/2016

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2016 o návrhu rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky 1-fenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (α-pyrrolidinovalerofenon, α-PVP) kontrolním opatřením (15386/2015 – C8-0115/2016 – 2015/0309(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (15386/2015),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0115/2016),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/387/SVV ze dne 10. května 2005 o výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových psychoaktivních látek(1), a zejména na čl. 8 odst. 3 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0175/2016),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1)Úř. věst. L 127, 20.5.2005, s. 32.

Právní upozornění - Ochrana soukromí