Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0309(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0175/2016

Indgivne tekster :

A8-0175/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/06/2016 - 12.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0258

Vedtagne tekster
PDF 244kWORD 60k
Onsdag den 8. juni 2016 - Strasbourg
At underkaste α-PVP kontrolforanstaltninger *
P8_TA(2016)0258A8-0175/2016

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juni 2016 om udkast til Rådets afgørelse om at underkaste det nye psykoaktive stof 1-phenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl) pentan-1-on (α-pyrrolidinovalerophenon, α-PVP) kontrolforanstaltninger (15386/2015 – C8-0115/2016 – 2015/0309(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (15386/2015),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, i henhold til hvilken Rådet hørte Parlamentet (C8-0115/2016),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2005/387/RIA af 10. maj 2005 om udveksling af oplysninger om, risikovurdering af og kontrol med nye psykoaktive stoffer(1), særlig artikel 8, stk. 3,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0175/2016),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)EUT L 127 af 20.5.2005, s. 32.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik