Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0309(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0175/2016

Teksty złożone :

A8-0175/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/06/2016 - 12.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0258

Teksty przyjęte
PDF 318kWORD 61k
Środa, 8 czerwca 2016 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Poddanie α-PVP środkom kontroli *
P8_TA(2016)0258A8-0175/2016

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej 1-fenylo-2-(1-pirolidyn-1-ylo)pentan-1-on (α-pirolidynowalerofenon, α-PVP) środkom kontroli (15386/2015 – C8-0115/2016 – 2015/0309(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (15386/2015),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0115/2016),

–  uwzględniając decyzję Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych(1), w szczególności jej art. 8 ust. 3,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0175/2016),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1)Dz.U. L 127 z 20.5.2005, s. 32.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności