Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0309(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0175/2016

Texte depuse :

A8-0175/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/06/2016 - 12.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0258

Texte adoptate
PDF 242kWORD 61k
Miercuri, 8 iunie 2016 - Strasbourg Ediţie definitivă
Supunerea substanței α-PVP unor măsuri de control *
P8_TA(2016)0258A8-0175/2016

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind supunerea noii substanțe psihoactive 1-fenil-2-(1-pirolidin-1-il)pentan-1-on (α-pirolidinovalerofenon, α-PVP) unor măsuri de control (15386/2015 – C8-0115/2016 – 2015/0309(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (15386/2015),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0115/2016),

–  având în vedere Decizia 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai 2005 privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive(1), în special articolul 8 alineatul (3),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0175/2016),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

(1) JO L 127, 20.5.2005, p. 32.

Notă juridică - Politica de confidențialitate