Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0224(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0148/2016

Ingivna texter :

A8-0148/2016

Debatter :

PV 07/06/2016 - 14
CRE 07/06/2016 - 14

Omröstningar :

PV 08/06/2016 - 12.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0261

Antagna texter
PDF 239kWORD 59k
Onsdagen den 8 juni 2016 - Strasbourg
Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (Kroatiens anslutning) ***
P8_TA(2016)0261A8-0148/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 juni 2016 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (13085/2014 – C8-0009/2015 – 2014/0224(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (13085/2014),

–  med beaktande av utkastet till protokoll till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (13082/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207 och 209 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0009/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0148/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Filippinerna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy