Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2234(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0143/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0143/2016

Keskustelut :

PV 07/06/2016 - 14
CRE 07/06/2016 - 14

Äänestykset :

PV 08/06/2016 - 12.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0263

Hyväksytyt tekstit
PDF 263kWORD 79k
Keskiviikko 8. kesäkuuta 2016 - Strasbourg Lopullinen painos
EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaa puitesopimus (päätöslauselma)
P8_TA(2016)0263A8-0143/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka ei liity lainsäädäntöön, 8. kesäkuuta 2016 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä (05431/2015 – C8‑0061/2015 – 2013/0441(NLE)2015/2234(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (05431/2015),

–  ottaa huomioon esityksen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaksi puitesopimukseksi (15616/2010),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 ja 209 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0061/2015),

–  ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2016 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman(1) esityksestä neuvoston päätökseksi,

–  ottaa huomioon Filippiinien ja EU:n diplomaattiset suhteet, jotka solmittiin (silloisen Euroopan talousyhteisön (ETY) kanssa) 12. toukokuuta 1964 Filippiinien ETY-suurlähettilään nimittämisen myötä,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Filippiinien välisen kehitysyhteistyön puitesopimuksen, joka tuli voimaan 1. kesäkuuta 1985,

–  ottaa huomioon Filippiinejä koskevan unionin monivuotisen maaohjelman vuosiksi 2014–2020,

–  ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön ja Kaakkois-Aasian maiden järjestön jäsenvaltioiden Indonesian, Malesian, Filippiinien, Singaporen ja Thaimaan välisen yhteistyösopimuksen tekemisestä 30. toukokuuta 1980 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1440/80(2),

–  ottaa huomioon 18. toukokuuta 2015 annetun komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle ”EU ja ASEAN: strateginen kumppanuus”,

–  ottaa huomioon Milanossa 16. ja 17. lokakuuta 2014 pidetyn 10. Asem-huippukokouksen,

–  ottaa huomioon helmikuussa 2013 pidetyn Euroopan parlamentin ja Filippiinien parlamentin välisen kokouksen,

–  ottaa huomioon Jakartassa 4. helmikuuta 2016 pidetyn ASEANin ja EU:n yhteistyösekakomitean 23. kokouksen,

–  ottaa huomioon äskettäiset Filippiinejä koskevat päätöslauselmansa ja erityisesti rankaisemattomuustapauksista Filippiineillä 14. kesäkuuta 2012(3), Filippiineistä (Maguindanaossa 23. marraskuuta 2009 tapahtuneiden teloitusten johdosta) 21. tammikuuta 2010(4) ja Filippiineistä (hallituksen joukkojen ja Moron kansallisen vapautusrintaman (MNLF) välisten vihamielisyyksien johdosta) 12. maaliskuuta 2009(5) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon Filippiinien aseman ASEANin perustajajäsenenä 8. elokuuta 1967 allekirjoitetun Bangkokin julistuksen johdosta,

–  ottaa huomioon Kuala Lumpurissa Malesiassa 18.–22. marraskuuta 2015 pidetyn 27. ASEANin huippukokouksen,

–  ottaa huomioon Singaporessa 29.–31. toukokuuta 2015 pidetyn 14. Aasian turvallisuushuippukokouksen (kansainvälisen strategiantutkimuslaitoksen IISS:n Shangri-La-vuoropuhelu),

–  ottaa huomioon oikeutta ruokaan käsittelevän YK:n erityisraportoijan Hilal Elverin 29. joulukuuta 2015 julkaiseman raportin (A/HRC/31/51/Add.1), ihmiskauppaa käsittelevän YK:n erityisraportoijan Joy Ngosi Ezeilon 19. huhtikuuta 2013 julkaiseman raportin (A/HRC/23/48/Add.3) ja laittomia teloituksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan Philip Alstonin 29. huhtikuuta 2009 julkaiseman raportin (A/HRC/11/2/Add.8),

–  ottaa huomioon toukokuussa 2012 tehdyn YK:n ihmisoikeusneuvoston toisen yleisen määräaikaisarvioinnin, jonka 88 suosituksesta Filippiinit hyväksyi 66,

–  ottaa huomioon Filippiinien ravitsemusta koskevan toimintasuunnitelman 2011–2016, nopeutettua nälän vähentämistä koskevan ohjelman, kattavan maatalouden uudistussuunnitelman vuodelta 1988 ja kalastusta koskevat säännöt vuodelta 1998,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0143/2016),

A.  ottaa huomioon, että kansainvälisen ja kansallisen ihmisoikeuslainsäädännön valossa Filippiinit on alueen muiden maiden roolimalli, sillä se on ratifioinut kahdeksan yhdeksästä tärkeimmästä ihmisoikeusyleissopimuksesta lukuun ottamatta kansainvälistä yleissopimusta kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta ja lisäksi se ratifioi Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön vuonna 2011;

B.  ottaa huomioon, että Filippiinien hallitus teki maaliskuussa 2014 Moron islamilaisen vapautusrintaman (MILF) kanssa Mindanaon rauhansopimuksen, johon sisältyy autonomisen Bangsamoron alueen perustaminen saaren islamilaiseen eteläosaan mutta johon eivät osallistu muut puolisotilaalliset ryhmät, sillä nämä vastustavat rauhanprosessia; ottaa huomioon, että Filippiinien kongressi ei saanut hyväksyttyä Bangsamoron perustuslakia helmikuussa 2016 eikä siten onnistunut saattamaan rauhanneuvotteluja onnistuneesti päätökseen;

C.  ottaa huomioon, että Yhdysvallat on tukenut Filippiinejä sen taistelussa puolisotilaallisia joukkoja vastaan antamalla koulutusta, joka liittyy kapinallisten vastaisiin toimiin, terrorismin torjuntaan ja tiedustelutoimintaan, ja toteaa, että näillä joukoilla on mahdollisesti yhteyksiä Kaakkois-Aasian alueellisiin ja kansainvälisiin terroristiryhmiin kuten al-Qaidaan ja Isisiin;

D.  ottaa huomioon, että Filippiinit ja Yhdysvallat allekirjoittivat huhtikuussa 2015 tehostettua puolustuksen alan yhteistyötä koskevan sopimuksen;

E.  ottaa huomioon, että Japani ja Filippiinit allekirjoittivat tammikuussa 2015 puolustuksen alan yhteistyötä ja vaihtoa koskevan muistion;

F.  ottaa huomioon, että Kiinan ja Filippiinien väliset suhteet ovat vähitellen huonontuneet sen jälkeen, kun vuonna 2008 esitettiin väitteitä Kiinan avustuksiin liittyvästä korruptiosta ja erityisesti sen jälkeen, kun Kiina on yhä päättäväisemmin esittänyt aluevaatimuksia Etelä-Kiinan merellä;

G.  ottaa huomioon, että Filippiinit pani tammikuussa 2013 Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) mukaisessa kansainvälisessä välimiesoikeudessa vireille välimiesmenettelyn, jonka avulla se halusi selvitystä UNCLOSin mukaisiin merioikeuksiinsa sekä siihen, onko Kiinan 9-kohtainen Etelä-Kiinan merta koskeva vaatimus oikeutettu;

H.  ottaa huomioon, että Filippiinit on ilmoittanut aikomuksestaan ottaa käyttöön uusia laivasto- ja lentotukikohtia, jotka mahdollistavat laajan pääsyn Etelä-Kiinan merelle ja joita yhdysvaltalaiset, japanilaiset ja vietnamilaiset laivat voivat käyttää;

I.  ottaa huomioon, että EU myönsi joulukuussa 2014 Filippiineille GSP+ -aseman ja että Filippiinit on ensimmäinen ASEAN-maa, joka on saanut tällaisia kauppaetuuksia; ottaa huomioon, että tämä mahdollistaa Filippiineille, että se voi viedä tullivapaasti 66 prosenttia kaikista tuotteista EU:hun, jalostetut hedelmät, kookosöljy, jalkineet, kala ja tekstiilit mukaan luettuina;

J.  ottaa huomioon, että Filippiinit muodostuu tuhansista saarista, mikä luo sisäisiin yhteyksiin, infrastruktuuriin ja kauppaan liittyviä haasteita;

K.  ottaa huomioon, että EU on Filippiinien tärkein ulkomainen investoija ja kauppakumppani;

L.  ottaa huomioon, että EU on Filippiinien neljänneksi suurin kauppakumppani ja neljänneksi suurin vientimarkkina, joka muodostaa 11,56 prosenttia Filippiinien kokonaisviennistä;

M.  ottaa huomioon, että Filippiinit ilmaisi äskettäin kiinnostuksensa liittyä Tyynenmeren kumppanuuteen ja neuvottelee parhaillaan Yhdysvaltojen kanssa kyseiseen sopimukseen pääsystä;

N.  toteaa, että EU:n Filippiineille vuosiksi 2014–2020 myöntämä kehitysyhteistyörahoitus on yli kaksinkertainen aikaisempaan verrattuna ja EU on myös antanut huomattavasti humanitaarista ja hätäapua trooppisten myrskyjen uhreille;

O.  ottaa huomioon, että Filippiinit on kolmanneksi haavoittuvin kehitysmaa ilmastonmuutokselle, mikä vaikuttaa haitallisesti maan maatalouteen ja merten luonnonvaroihin;

P.  ottaa huomioon Haiyan-taifuunin vuonna 2013 aiheuttamat tuhot, sillä se tappoi arviolta 6 000 ihmistä, sillä on edelleen haitallisia vaikutuksia talouteen ja se on eritoten heikentänyt edelleen elintarviketurvaa ja YK:n arvioiden mukaan ajanut miljoona ihmistä lisää köyhyyteen;

1.  pitää myönteisenä askeleena kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemistä Filippiinien kanssa;

2.  katsoo, että EU:n olisi edelleen tuettava taloudellisesti Filippiinejä ja avustettava sitä valmiuksien kehittämisessä köyhyyden lieventämisen, sosiaalisen osallisuuden, ihmisoikeuksien noudattamisen ja oikeusvaltion, rauhan, sovinnonteon, turvallisuuden ja oikeuslaitoksen uudistusten edistämiseksi ja maan auttamiseksi katastrofivalmiuteen sekä hätä- ja muuhun apuun liittyvissä asioissa ja tehokkaiden ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevien toimintalinjojen täytäntöönpanossa;

3.  kannustaa Filippiinien hallitusta jatkamaan korruption poistamista ja ihmisoikeuksien edistämistä;

4.  antaa tunnustusta Filippiineille sen osallistumisesta kansainväliseen terrorismin vastaiseen liittoumaan vuodesta 2001; on kuitenkin huolissaan siitä, että Filippiinien armeija ja erityisesti puolisotilaalliset joukot syyllistyvät edelleen vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin kapinallisjoukkojen vastaisissa toimissa;

5.  muistuttaa, että Abu Sayyaf -ryhmää syytetään Filippiinien kaikkien aikojen tuhoisimmista terroriteoista, kuten verisistä pommi-iskuista, joista yksi kohdistui laivaan Manilassa ja tappoi yli 100 ihmistä vuonna 2004;

6.  korostaa yhä suurempaa huolta siitä, että Isis voittaa puolelleen kaakkoisaasialaisia ryhmiä, sillä se levittää propagandaa paikallisilla kielillä ja jotkut alueen ääriainekset ovat jo ilmoittautuneet sen kannattajiksi;

7.  pitää ilahduttavina Filippiinien hallituksen sitoumuksia ja korostaa mahdollisimman kattavan Mindanaon rauhanprosessin merkitystä; panee merkille kansainvälisen yhteysryhmän panoksen Mindanaon sopimuksiin; on erittäin pahoillaan siitä, että Filippiinien kongressi ei hyväksynyt Mindanaon rauhansopimusta; kehottaa jatkamaan rauhanneuvotteluja ja kehottaa kongressia hyväksymään Bangsamoron peruslain (BBL);

8.  tuomitsee separatistikapinallisten 24. joulukuuta 2015 Mindanaossa tekemän kristittyjen maanviljelijöiden joukkomurhan; pitää ilahduttavana Philippine PeaceTech -kansalaisjärjestön hanketta luoda kristittyjen oppilaiden ja muslimioppilaiden välille yhteys Skype-ohjelman avulla, jotta edistetään kahden yhteisön välisiä kontakteja;

9.  kehottaa Filippiinien hallitusta kehittämään valmiuksia ihmiskauppaa koskevan järjestelmällisen tiedonkeruun pohjalta ja kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan hallitusta ja etenkin ihmiskaupan torjuntaan keskittyvää viranomaisten välistä neuvostoa pyrkimyksissä parantaa uhreille annettavaa apua ja tukea, luomaan tehokkaat lainvalvontatoimenpiteet, parantamaan työhön liittyvän muuttamisen laillisia väyliä ja varmistamaan filippiinisiirtolaisten ihmisarvoisen kohtelun kolmansissa maissa;

10.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita toimimaan yhdessä Filippiinien kanssa edistääkseen tiedustelutietojen vaihtoa ja yhteistyötä sekä tukeakseen hallitusta valmiuksien kehittämisessä kansainvälisessä terrorismin ja ääriliikkeiden vastaisessa toiminnassa perusoikeuksien ja oikeusvaltion yhteydessä;

11.  panee merkille, että Filippiinien sijainti merkittävien Etelä-Kiinan meren kansainvälisten merenkulku- ja lentoliikennereittien läheisyydessä on strategisesti tärkeä;

12.  ilmaisee jälleen vakavan huolensa Etelä-Kiinan meren alueen jännitteistä; pitää valitettavana, että useat osapuolet vaativat vastoin vuonna 2002 antamaansa vakuutusta kiistan kohteena olevia vesiä omakseen; on erityisen huolissaan Kiinan nykyisistä laajan mittakaavan toimista joihin sisältyy sotilaskohteiden ja satamien sekä ainakin yhden kiitoradan rakentaminen; kehottaa kaikkia osapuolia kiistanalaisella alueella pidättymään yksipuolisista ja provosoivista toimista ja ratkaisemaan kiistat rauhanomaisesti kansainvälisen oikeuden ja erityisesti UNCLOS-sopimuksen perusteella hyödyntäen puolueettomia kansainvälisiä sovittelu- ja välimiesmenettelyjä; kehottaa kaikkia osapuolia tunnustamaan sekä UNCLOSin pätevyyden että välimiesoikeuden toimivallan, ja kehottaa kunnioittamaan UNCLOSin mahdollista päätöstä; kannattaa kaikkia toimia, joiden avulla Etelä-Kiinan merestä voi tulla rauhan ja yhteistyön meri; tukee myös osapuolten kaikkia pyrkimyksiä sopia toimintasäännöistä kyseisten merialueiden rauhanomaiseksi hyödyntämiseksi, mukaan lukien turvallisten kauppareittien perustaminen, ja kannustaa luottamusta lisääviä toimia; katsoo, että unionin olisi sitouduttava kahdenväliseen ja monenväliseen yhteistyöhön lisätäkseen tehokkaasti alueen turvallisuutta;

13.  pitää myönteisenä Filippiinien ja Indonesian välistä toukokuussa 2014 tehtyä sopimusta, jolla selvennettiin Mindanaon meren ja Celebesin meren päällekkäisiä merirajoja;

14.  katsoo, että Filippiinien olisi yhtenä niistä maista, joille on myönnetty GSP+ -asema, varmistettava asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteessä VIII esitettyjen tärkeimpien kansainvälisten yleissopimusten, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä ja hyvää hallintoa, tosiasiallinen täytäntöönpano; toteaa, että Filippiinit on vahvistanut ihmisoikeuslainsäädäntöään; kehottaa Filippiinejä jatkamaan ihmisoikeuksien edistämistä, kansallisen ihmisoikeuksia koskevan suunnitelman julkaiseminen mukaan luettuna, sekä korruption poistamista; on erityisen huolissaan sorrosta, jota kaivostoiminnan ja metsänhävityksen vaikutusten vuoksi rauhanomaisesti esi-isiensä maita puolustavat aktivistit joutuvat kokemaan; muistuttaa, että GSP+:n yhteydessä edunsaajien on todistettava, että ne panevat täytäntöön ihmisoikeus-, työ-, ympäristö- ja hallintovaatimuksia koskevat velvoitteensa;

15.  panee merkille Filippiinejä koskevan GSP+ -maa-arvioinnin erityisesti, kun kyse on kaikkien EU:n GSP+ -menettelyyn liittyvien seitsemän YK:n ihmisoikeusyleissopimuksen ratifioinnista; korostaa, että täytäntöönpano edellyttää vielä lisätyötä; antaa tunnustusta hallituksen tähänastiselle työlle ja saavutetulle edistykselle;

16.  kehottaa Filippiinejä edelleen parantamaan investointiympäristöä, suoria ulkomaisia investointeja koskeva ympäristö mukaan luettuna, lisäämällä avoimuutta ja hyvää hallintoa, panemalla täytäntöön yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat ja jatkamalla infrastruktuurin kehittämistä, mahdollisuuksien mukaan julkisten ja yksityisten toimijoiden kumppanuuksien avulla; on huolissaan vaikutuksista, joita ilmastonmuutoksella tulee olemaan Filippiineihin;

17.  kannustaa hallitusta investoimaan uuteen teknologiaan ja internetiin, jotta helpotetaan saariston saarten välistä kulttuuri- ja kauppavaihtoa;

18.  suhtautuu myönteisesti 22. joulukuuta 2015 tehtyyn sopimukseen käynnistää Filippiinien kanssa tehtävää vapaakauppasopimusta koskevat neuvottelut; pitää tarkoituksenmukaisena, että komissio ja Filippiinien viranomaiset varmistavat ihmisoikeuksia, työhön liittyviä oikeuksia ja ympäristöoikeuksia koskevat korkeat normit; korostaa, että tällaisen vapaakauppasopimuksen olisi toimittava tärkeänä osatekijänä matkalla kohti kauppaa ja investointeja koskevaa EU:n ja ASEANin alueidenvälistä sopimusta, joka voidaan käynnistää uudelleen rinnakkain;

19.  panee merkille, että EU:ssa asuu 800 000 filippiiniläistä ja että EU:ssa rekisteröidyillä aluksilla työskentelevät filippiiniläiset merimiehet lähettävät vuosittain 3 miljardin euron edestä rahalähetyksiä Filippiineille; katsoo, että EU:n olisi kehitettävä opiskelijoiden, tiedeyhteisön edustajien ja tutkijoiden vaihto-ohjelmia sekä kulttuurivaihtoa;

20.  ottaa huomioon, että suuri osa Euroopan satamiin saapuvien yhteisön ulkopuolisten maiden lippujen alla purjehtivien alusten miehistöistä on filippiiniläisiä, ja ottaa huomioon näiden monien merenkulkijoiden epäinhimilliset työolosuhteet; kehottaa jäsenvaltioita kieltämään näiden alusten saapumisen unionin satamiin, jos niillä vallitsevat työolosuhteet ovat työlainsäädännön ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen periaatteiden vastaisia; kehottaa myös yhteisön ulkopuolisten maiden lippujen alla purjehtivia aluksia takaamaan kansainvälisen lainsäädännön sekä ILOn ja IMOn vahvistamien sääntöjen mukaiset työolosuhteet;

21.  kehottaa luomaan säännöllistä tiedonvaihtoa parlamentin ja Euroopan ulkosuhdehallinnon välille, jotta parlamentti voi seurata puitesopimuksen toteuttamista ja sen tavoitteiden saavuttamista;

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Filippiinien tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0262.
(2)EYVL L 144, 10.6.1980, s. 1.
(3)EUVL C 332 E, 15.11.2013, s. 99.
(4)EUVL C 305 E, 11.11.2010, s. 11.
(5)EUVL C 87 E, 1.4.2010, s. 181.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö