Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0039(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0187/2016

Внесени текстове :

A8-0187/2016

Разисквания :

PV 08/06/2016 - 9
CRE 08/06/2016 - 9

Гласувания :

PV 08/06/2016 - 12.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0264

Приети текстове
PDF 130kWORD 43k
Сряда, 8 юни 2016 г. - Страсбург
Макрофинансова помощ за Тунис ***I
P8_TA(2016)0264A8-0187/2016
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Тунис (COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0067),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0032/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид поетия с писмо от 1 юни 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8‑0187/2016),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Одобрява съвместното изявление на Парламента и Съвета, приложено към настоящата резолюция;

3.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 8 юни 2016 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Тунис
P8_TC1-COD(2016)0039

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2016/1112.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Настоящото решение се приема, без да се засягат разпоредбите на съвместната декларация, приета заедно с Решение № 778/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия, което трябва да продължи да се счита за основа за всички решения на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на трети държави и територии.

Правна информация - Политика за поверителност