Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0039(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0187/2016

Indgivne tekster :

A8-0187/2016

Forhandlinger :

PV 08/06/2016 - 9
CRE 08/06/2016 - 9

Afstemninger :

PV 08/06/2016 - 12.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0264

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 62k
Onsdag den 8. juni 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Makrofinansiel bistand til Tunesien ***I
P8_TA(2016)0264A8-0187/2016
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juni 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel bistand til Tunesien (COM(2016)0067 – C8–0032/2016 – 2016/0039(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0067),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 212 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0032/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 1. juni 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A8-0187/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 8. juni 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets afgørelse (EU) 2016/... om yderligere makrofinansiel bistand til Tunesien
P8_TC1-COD(2016)0039

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2016/1112.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FÆLLES ERKLÆRING FRA EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Denne afgørelse vedtages med forbehold af den fælles erklæring, der er vedtaget sammen med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 778/2013/EU om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien, der fortsat skal betragtes som grundlaget for alle Europa-Parlamentets og Rådets afgørelser om makrofinansiel bistand til tredjelande og territorier.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik