Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0039(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0187/2016

Esitatud tekstid :

A8-0187/2016

Arutelud :

PV 08/06/2016 - 9
CRE 08/06/2016 - 9

Hääletused :

PV 08/06/2016 - 12.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0264

Vastuvõetud tekstid
PDF 118kWORD 62k
Kolmapäev, 8. juuni 2016 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Makromajanduslik finantsabi Tuneesiale ***I
P8_TA(2016)0264A8-0187/2016
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2016. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Tuneesiale (COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0067),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 212, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0032/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 1. juuni 2016. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A8-0187/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2.  kiidab heaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisdeklaratsiooni, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 8. juunil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2016/… täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Tuneesiale
P8_TC1-COD(2016)0039

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (otsus (EL) 2016/1112) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU ÜHISDEKLARATSIOON

Käesolev otsus võetakse vastu, ilma et see piiraks ühisdeklaratsiooni, mis võeti vastu koos Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega 778/2013/EL täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale; nimetatud otsust tuleb jätkuvalt käsitada alusena kõigile Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsustele, millega antakse makromajanduslikku finantsabi kolmandatele riikidele ja territooriumidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika