Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0039(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0187/2016

Pateikti tekstai :

A8-0187/2016

Debatai :

PV 08/06/2016 - 9
CRE 08/06/2016 - 9

Balsavimas :

PV 08/06/2016 - 12.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0264

Priimti tekstai
PDF 127kWORD 64k
Trečiadienis, 2016 m. birželio 8 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Makrofinansinė pagalba Tunisui ***I
P8_TA(2016)0264A8-0187/2016
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Tunisui suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba (COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0067),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 212 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0032/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 1 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A8–0187/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  pritaria Europos Parlamento ir Tarybos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2016 m. birželio 8 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2016/..., kuriuo Tunisui suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba
P8_TC1-COD(2016)0039

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą (ES) 2016/1112.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS BENDRAS PAREIŠKIMAS

Šis Sprendimas priimtas nedarant poveikio bendram pareiškimui, patvirtintam kartu su Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 778/2013/ES, kuriuo Gruzijai suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba, nes minėtasis pareiškimas ir toliau turi būti laikomas visų Europos Parlamento ir Tarybos sprendimų pagrindu, teikiant makrofinansinę pagalbą trečiosioms šalims ir teritorijoms.

Teisinė informacija - Privatumo politika