Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0039(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0187/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0187/2016

Debates :

PV 08/06/2016 - 9
CRE 08/06/2016 - 9

Balsojumi :

PV 08/06/2016 - 12.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0264

Pieņemtie teksti
PDF 126kWORD 63k
Trešdiena, 2016. gada 8. jūnijs - Strasbūra Galīgā redakcija
Makrofinansiālā palīdzība Tunisijai ***I
P8_TA(2016)0264A8-0187/2016
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2016. gada 8. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Tunisijai (COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0067),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 212. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0032/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2016. gada 1. jūnija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A8-0187/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  apstiprina Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgo deklarāciju, kas pievienota šai rezolūcijai;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 8. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2016/..., ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Tunisijai
P8_TC1-COD(2016)0039

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam (ES) 2016/1112.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGA DEKLARĀCIJA

Šis lēmums ir pieņemts, neskarot kopīgo deklarāciju, kura pieņemta kopā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 778/2013/ES, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai, un kura arī turpmāk būtu jāuzskata par pamatu, uz kuru balstīties visu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu pieņemšanā par makrofinansiālās palīdzības piešķiršanu trešām valstīm un teritorijām.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika