Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2682(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0732/2016

Pateikti tekstai :

B8-0732/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/06/2016 - 12.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0271

Priimti tekstai
PDF 266kWORD 79k
Trečiadienis, 2016 m. birželio 8 d. - Strasbūras
Produktai, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų
P8_TA(2016)0271B8-0732/2016

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi ar trys modifikacijos Bt11, MIR162, MIR604 ir GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, ir kuriuo panaikinami Sprendimai 2010/426/ES, 2011/893/ES, 2011/892/ES ir 2011/894/ES, projekto (D044931/01 – 2016/2682(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi ar trys modifikacijos Bt11, MIR162, MIR604 ir GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, ir kuriuo panaikinami Sprendimai 2010/426/ES, 2011/893/ES, 2011/892/ES ir 2011/894/ES, projektą (D044931/01),

–  atsižvelgdamas į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų(1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį, 9 straipsnio 2 dalį, 19 straipsnio 3 dalį ir 21 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai, 11 ir 13 straipsnius(2),

–  atsižvelgdamas į tai, kad Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 35 straipsnyje nurodytas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas 2016 m. balandžio 25 d. nubalsavęs priėmė sprendimą nuomonės neteikti,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 7 d. Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) pateiktą nuomonę(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. vasario 3 d. rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. vasario 3 d. rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto(5),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. vasario 3 d. rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų sojų FG72 (MST-FGØ72-2), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 projekto(6),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją dėl 2015 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/2279, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti(7),

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis,

A.  kadangi 2009 m. vasario 9 d. įmonė „Syngenta France SAS“ pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius kompetentingai Vokietijos institucijai pateikė prašymą dėl maisto produktų, maisto sudedamųjų dalių ir pašarų, kurių sudėtyje yra kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, pateikimo rinkai;

B.  kadangi prašymas pateiktas ir dėl produktų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 arba kurie iš jų sudaryti, pateikimo rinkai naudoti pagal kitą paskirtį nei maistui ar pašarams, kaip ir bet kuriuos kitus kukurūzus, išskyrus auginimą;

C.  kadangi 2013 m. liepos 5 d. „Syngenta“ išplėtė prašymo taikymo sritį siekdama aprėpti visus atskirų genetinių modifikacijų, sudarančių kukurūzus Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, derinius, be kita ko, kukurūzus Bt11 × GA21, kukurūzus MIR604 × GA21, kukurūzus Bt11 × MIR604 ir kukurūzus Bt11 × MIR604 × GA21, kuriems jau suteiktas leidimas atitinkamais Komisijos sprendimais 2010/426/ES(8), 2011/892/ES(9), 2011/893/ES(10) ir 2011/894/ES(11);

D.  kadangi, kaip nurodoma prašyme, kukurūzų SYN-BTØ11-1 sudėtyje yra Cry1Ab baltymo, kuris suteikia apsaugą nuo tam tikrų drugių (lot. Lepidoptera) būrio kenkėjų, ir PAT baltymo, kuris suteikia atsparumą amonio gliufozinato herbicidams;

E.  kadangi, kaip nurodoma prašyme, kukurūzų SYN-IR162-4 sudėtyje yra Vip3Aa20 baltymo, kuris apsaugo nuo kai kurių drugių (lot. Lepidoptera) būrio kenkėjų, ir PMI baltymo, kuris naudotas kaip atrankos žymuo;

F.  kadangi, kaip nurodoma prašyme, kukurūzų SYN-IR6Ø4-5 sudėtyje yra Cry3A baltymo, kuris apsaugo nuo kai kurių vabalų (lot. Coleoptera) būrio kenkėjų, ir PMI baltymo, kuris naudotas kaip atrankos žymuo;

G.  kadangi, kaip nurodoma prašyme, kukurūzų MON-ØØØ21-9 sudėtyje yra Cry1Ab baltymo, kuris suteikia apsaugą nuo tam tikrų drugių (lot. Lepidoptera) būrio kenkėjų, ir mEPSPS baltymo, kuris suteikia atsparumą glifosato herbicidams;

H.  kadangi Tarptautinė vėžio mokslinių tyrimų agentūra – specializuota Pasaulio sveikatos organizacijos vėžio agentūra – 2015 m. kovo 20 d. klasifikavo glifosatą kaip turbūt kancerogeninį poveikį žmonėms darančią medžiagą(12);

I.  kadangi 2016 m. balandžio 25 d. nuolatiniame komitete buvo balsuojama dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo projekto ir jokia nuomonė nebuvo pateikta;

J.  kadangi 2015 m. balandžio 22 d. Komisija savo pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003, aiškinamajame memorandume apgailestavo dėl to, kad nuo to laiko, kai įsigaliojo Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003, Komisija, laikydamasi taikomų teisės aktų, priimdavo sprendimus dėl leidimų negaudama valstybių narių komitetų nuomonių ir kad dokumentų sugrąžinimas Komisijai, kad ji priimtų galutinį sprendimą, – tai retai taikoma visos procedūros išimtis – tapo norma priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuotų (GM) maisto produktų ir pašarų leidimų;

1.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas viršija Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 numatytus įgyvendinimo įgaliojimus;

2.  prašo Komisijos atsiimti savo įgyvendinimo sprendimo projektą;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) OL L 268, 2003 10 18, p. 1.
(2) OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
(3) EFSA GMO grupės (angl. EFSA Panel on Genetically Modified Organisms) 2015 m. nuomonė „Scientific Opinion on an application by Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009-66) for placing on the market of herbicide tolerant and insect resistant maize Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 and subcombinations independently of their origin for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003“. EFSA Journal 2015; 13(12):4297, 34 p. (doi:10.2903/j.efsa.2015.4297).
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0040.
(5) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0039.
(6) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0038.
(7) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0456.
(8) 2010 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimas 2010/426/ES dėl leidimo teikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų Bt11xGA21 kukurūzų (SYN-BTØ11–1xMON-ØØØ21–9), kurie susideda arba yra pagaminti iš jų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (OL L 199, 2010 7 31, p. 36).
(9) 2011 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas 2011/892/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4–5xMON-ØØØ21–9), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (OL L 344, 2011 12 28, p. 55).
(10) 2011 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas 2011/893/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11–1xSYN-IR6Ø4–5), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (OL L 344, 2011 12 28, p. 59).
(11) 2011 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas 2011/894/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11–1xSYN-IR6Ø4–5xMON-ØØØ21–9), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (OL L 344, 2011 12 28, p. 64).
(12) 2015 m. kovo 20 d. „IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides“ http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf.

Teisinė informacija - Privatumo politika