Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2683(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0731/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0731/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 08/06/2016 - 12.20
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0272

Usvojeni tekstovi
PDF 267kWORD 77k
Srijeda, 8. lipnja 2016. - Strasbourg
Genetski modificirani karanfil (Dianthus caryophyllus L. linije SHD-27531-4)
P8_TA(2016)0272B8-0731/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 8. lipnja 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o stavljanju na tržište genetski modificiranog karanfila (Dianthus caryophyllus L., linije SHD-27531-4) (D044927/02 – 2016/2683(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt provedbene odluke Komisije o stavljanju na tržište genetski modificiranog karanfila (Dianthus caryophyllus L., linije SHD-27531-4) (D044927/02),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ(1), a posebno njezin članak 18. stavak 1. prvi podstavak,

–  uzimajući u obzir članke 11. i 13. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije(2),

–  uzimajući u obzir mišljenje koje je Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila 15. prosinca 2015.(3),

–  uzimajući u obzir mišljenje EFSA-e od 10. studenoga 2014.(4),

–  uzimajući u obzir ishod glasovanja Regulatornog odbora od 25. travnja 2016.,

–  uzimajući u obzir Prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. Poslovnika,

A.  budući da je Suntory Holdings Limited, Osaka, Japan, u ožujku 2013. nadležnim tijelima u Nizozemskoj predao prijavu (referentna oznaka C/NL/13/01) za stavljanje na tržište genetski modificiranog karanfila (Dianthus caryophyllus L., linije SHD-27531-4);

B.  budući da područje primjene prijave C/NL/13/01 obuhvaća uvoz, distribuciju i maloprodaju rezanog cvijeća genetski modificiranog karanfila SHD-27531-4 u Uniji isključivo u ukrasne svrhe;

C.  budući da Regulatorni odbor 25. travnja 2016. nije iznio mišljenje, sedam država članica koje predstavljaju 7,84 % stanovništva glasovalo je protiv nacrta provedbene odluke Komisije, šest država članica koje predstavljaju 46,26 % stanovništva bilo je suzdržano, 11 država članica koje predstavljaju 36,29 % stanovništva glasovalo je za, a četiri države članice nisu imale predstavnike;

D.  budući da se u izvješću EFSA-e navodi da je EFSA-ino povjerenstvo za GMO svjesno činjenice da u nekim narodima postoji običaj namjernog konzumiranja latica karanfila koji se koristi u ukrasne svrhe;

E.  budući da EFSA-ino povjerenstvo za GMO nije analiziralo moguće posljedice namjerne konzumacije genetski modificiranog karanfila kod ljudi;

F.  budući da namjerno ili slučajno konzumiranje cvijeta genetski modificiranog karanfila kod životinja nije bilo obuhvaćeno mišljenjem EFSA-e;

G.  budući da karanfil pripada vrsti Dianthus caryophyllus roda Dianthus, koji se naveliko uzgaja;

H.  budući da su biljke iz roda Dianthus, uključujući divlje i kultivirane vrste, prilično raznolike s obzirom na područja iz kojih potječu – od juga Rusije do planinskih predjela Grčke i planinskih predjela regije Auvergne u Francuskoj; budući da su biljke roda Dianthus spp. prilagođene hladnijim planinskim predjelima Europe i Azije, a može ih se naći i u obalnim područjima na Sredozemlju; budući da je D. caryophyllus ukrasna biljka koja se u Europi naveliko uzgaja u staklenicima i na otvorenom (npr. u Italiji i Španjolskoj), te je tu i tamo naturalizirana u nekim mediteranskim zemljama, ali čini se da je to ograničeno samo na obalna mediteranska područja Grčke, Italije, Sicilije, Korzike i Sardinije(5);

I.  budući da se karanfil najviše uzgaja u Italiji, Španjolskoj i Nizozemskoj, a divlji Dianthus caryophyllus uglavnom se može naći u Francuskoj i Italiji(6);

J.  budući da je Cipar uložio prigovor na navedenu prijavu i da se EFSA-ino povjerenstvo za GMO složilo s Ciprom u tome da se ne može isključiti mogućnost da će pojedinci razmnožavati karanfil SHD-27531-4, na primjer zakorjenjivanjem; budući da EFSA smatra da bi se prerezane stabljike s vegetativnim pupovima moglo razmnožavati zakorjenjivanjem ili mikrorazmnožavanjem te bi ih se moglo uvesti u okoliš (primjerice u vrtove);

K.  budući da se unakrsno oprašivanje biljaka roda Dianthus spp. u prirodi odvija uz pomoć kukaca oprašivača, osobito kukaca reda Lepidoptera, koji imaju dovoljno dugačko rilce kojim mogu doprijeti do nektarija na dnu cvijeta; budući da EFSA-ino povjerenstvo za GMO smatra da se moguće širenje peludi genetski modificiranog karanfila SHD-27531-4 preko kukaca reda Lepidoptera na divlje vrste roda Dianthus ne može isključiti;

L.  budući da će genetski modificiran Dianthus caryophyllus L. linije SHD-27531-4, nakon što izgubi svoju ukrasnu vrijednost, postati otpad koji bi prema načelima kružnog gospodarstva mogao biti obrađen kompostiranjem te budući da EFSA nije analizirala kakav bi utjecaj to imalo na okoliš;

M.  budući da EFSA-ino povjerenstvo za GMO smatra da karanfil SHD-27531-4, u slučaju da završi u okolišu putem vitalnog sjemena, peludi ili zakorjenjivanjem, ne bi pokazivao naprednu sposobnost opstanka, osim u slučaju izloženosti herbicidima na osnovi sulfonilureje;

N.  budući da genetski modificirani karanfil ima gen SuRB (als) koji kodira za mutirani protein acetolaktat sintaza (ALS) dobiven iz Nicotiana tabacum koji uzrokuje toleranciju na sulfonilureju;

O.  budući da su prema organizaciji PAN UK „neki herbicidi, kao što su sulfonilureje, sulfonamidi i imidazolinoni, iznimno toksični za biljke i u vrlo malim dozama. Herbicidi na osnovi sulfonilureje zamijenili su druge herbicide koji su toksičniji za životinje. Stručnjaci upozoravaju da bi široka upotreba sulfonilureja ,mogla imati poguban utjecaj na produktivnost neciljanih usjeva i na sastav prirodnih biljnih zajednica te na prehrambene lance divljih vrsta’”(7);

P.  budući da se derivati sulfonilureje često koriste kao druga linija liječenja za dijabetes tip 2 te ih se povezuje s povišenim rizikom pojave kardiovaskularnih problema u usporedbi s drugim antidijabeticima(8);

Q.  budući da će se stvaranjem tržišta za biljke otporne na sulfonilureju potaknuti globalna upotreba tog antidijabetika kao herbicida;

R.  budući da upotreba određenog lijeka u svrhu koja ne spada u područje javnog zdravlja i koja vodi do nekontroliranog širenja tog lijeka u ekosustavu može imati poguban globalni utjecaj na biološku raznolikost i prouzročiti kemijsku kontaminaciju vode za piće;

1.  smatra da se nacrtom provedbene odluke Komisije ne ispunjava cilj zaštite zdravlja i okoliša utvrđen Direktivom 2001/18/EZ i da se stoga prekoračuju provedbene ovlasti utvrđene tom Direktivom;

2.  traži od Komisije da povuče svoj nacrt provedbene odluke;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)SL L 106, 17.4.2001., str. 1.
(2)SL L 55, 28.2.2011., str. 13.
(3)Povjerenstvo za GMO (EFSA-ino povjerenstvo za genetski modificirane organizme), 2015., Znanstveno mišljenje o prijavi na temelju dijela C (referentna oznaka C/NL/13/01), koju je dostavio Suntory Holdings Limited, za uvoz, distribuciju i maloprodaju rezanog cvijeća karanfila SHD-27531-4 s modificiranom bojom latica za ukrasne svrhe. EFSA Journal 2015;13(12):4358, 19. str. (doi:10.2903/j.efsa.2015.4358).
(4)Povjerenstvo za GMO (EFSA-ino povjerenstvo za genetski modificirane organizme), 2014., Znanstveno mišljenje o prigovoru države članice na prijavu (referentna oznaka C/NL/13/01), koju je dostavio Suntory Holdings Limited, za stavljanje na tržište genetski modificiranog karanfila linije SHD-27531-4 s modificiranom bojom, za uvoz rezanog cvijeća u ukrasne svrhe, na temelju dijela C Direktive 2001/18/EZ. EFSA Journal 2014; 12(11):3878, 9. str. (doi:10.2903/j.efsa.2014.3878).
(5)Tutin et al., 1993.
(6)http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/csnifs/C-NL-13-01.pdf
(7)http://www.pan-uk.org/pestnews/Issue/pn88/PN88_p4-7.pdf
(8)http://thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(14)70213-X/fulltext

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti