Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2683(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0731/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0731/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 08/06/2016 - 12.20
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0272

Elfogadott szövegek
PDF 270kWORD 80k
2016. június 8., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Géntechnológiával módosított szegfű (Dianthus caryophyllus L., SHD-27531-4-es vonal)
P8_TA(2016)0272B8-0731/2016

Az Európai Parlament 2016. június 8-i állásfoglalása a géntechnológiával módosított szegfű (Dianthus caryophyllus L., SHD-27531-4-es vonal) forgalomba hozataláról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D044927/02 – 2016/2683(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a géntechnológiával módosított szegfű (Dianthus caryophyllus L., SHD-27531-4-es vonal) forgalomba hozataláról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetére (D044927/02),

–  tekintettel a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(1) és különösen annak 18. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére,

–  tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) 11. és 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által 2015. december 15-én közzétett véleményre(3),

–  tekintettel az EFSA 2014. november 10-i véleményére(4),

–  tekintettel a szabályozási bizottságban 2016. április 25-én tartott szavazás eredményére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 106. cikkének (2) és (3) bekezdésére,

A.  mivel 2013 márciusában az oszakai (Japán) Suntory Holdings Limited vállalat értesítést (h.sz. C/NL/13/01) nyújtott be a holland illetékes hatósághoz a géntechnológiával módosított szegfű (Dianthus caryophyllus L., SHD-27531-4-es vonal) forgalomba hozatalára vonatkozóan;

B.  mivel a C/NL/13/01. sz. értesítés hatálya a géntechnológiával módosított SHD-27531-4-es vonalú szegfű vágott virágának kizárólag díszítő jellegű felhasználása céljából történő behozatalára, terjesztésére és kiskereskedelmi értékesítésére terjed ki;

C.  mivel a szabályozási bizottság 2016. április 25-én nem fejtett ki véleményt, mivel az uniós lakosság 7,84%-át kitevő hét tagállam a Bizottság végrehajtási határozattervezete ellen szavazott, a lakosság 46,26%-át képviselő hat tagállam tartózkodott, a lakosság 36,29%-át kitevő tizenegy tagállam a tervezet mellett szavazott, négy tagállam pedig nem volt jelen;

D.  mivel az EFSA véleménye leszögezi, hogy az EFSA GMO-testülete tisztában van a népesség egyes csoportjainak azon étkezési szokásával, hogy köretként szegfűszirmokat fogyasztanak;

E.  mivel az EFSA GMO-testülete ugyanakkor nem értékelte a géntechnológiával módosított szegfű szándékos emberi fogyasztásának lehetséges következményeit;

F.  mivel az EFSA véleménye nem foglalkozott a géntechnológiával módosított szegfűvirágok szájon át történő – véletlen vagy szándékos – bevitelével az állatokban;

G.  mivel a szegfű a széles körben termesztett Dianthus nembe tartozó Dianthus caryophyllus fajok közé tartozik;

H.  mivel a Dianthus nembe tartozó fajok, – beleértve a vad- és háziasított fajokat – meglehetősen változatosak, tekintve, hogy eredetük Oroszország déli részétől egészen Görögország hegyvidékéig és a franciaországi Auvergne hegységig terjed ki; mivel a Dianthus spp. akklimatizálódott Európa és Ázsia hűvösebb hegyi régióiban, de a Földközi-tenger part menti régióiban is megtalálható; mivel a Dianthus caryophyllus Európában széles körben, üvegházakban és szabad földön (pl. Olaszországban és Spanyolországban) egyaránt termesztett dísznövény, amely egyes földközi-tengeri országokban esetenként meghonosodott, de ez inkább Görögország, Olaszország, Szicília, Korzika és Szardínia földközi-tengeri partvidékére korlátozódik(5);

I.  mivel a legfontosabb szegfűtermelő országok Olaszország, Spanyolország és Hollandia, valamint mivel a vadon élő Dianthus caryophyllus elsősorban Franciaországban és Olaszországban található(6);

J.  mivel Ciprus kifogást emelt a bejelentéssel szemben, és az EFSA GMO-testülete egyetértett Ciprussal abban, hogy nem zárható ki a SHD-27531-4-es vonalú szegfű magánszemélyek általi szaporítása (például gyökereztetéssel); mivel az EFSA úgy véli, hogy a vegetatív hajtásokkal rendelkező levágott szárak gyökereztetéssel vagy mikroszaporítás útján szaporíthatóak és (például kertekben) a környezetbe juthatnak;

K.  mivel a Dianthus spp. keresztbeporzását a vadvilágban beporzó rovarok, különösen Lepidopterák végzik, amelyek elég hosszú szívószervvel rendelkeznek ahhoz, hogy elérjék a virágok nektárját; mivel az EFSA GMO-testülete szerint nem lehet kizárni annak a lehetőségét, hogy a géntechnológiával módosított szegfű (SHD-27531-4-es vonal) virágporát a Lepidopterák a vadon élő Dianthus fajokra is átviszik;

L.  mivel amint elvesztette díszítő értékét, a géntechnológiával módosított szegfű (Dianthus caryophyllus L., SHD-27531-4-es vonal) hulladékká válik és azt a körforgásos gazdaság elvei szerint valószínűleg komposztálással kezelik, ugyanakkor mivel az EFSA nem elemezte e növény környezetbe történő kibocsátásának hatásait;

M.  mivel abban az esetben, ha életképes magok, virágpor vagy gyökeres növények kerülnének a környezetbe, az EFSA GMO-testülete szerint az SHD-27531-4-es vonalú szegfű csak szulfonil-karbamid gyomirtó szerekkel szemben mutatna fokozott életképességre utaló jegyeket;

N.  mivel a géntechnológiával módosított szegfű tartalmazza a SuRB (als) gént, amely a Nicotiana tabacumból származó acetolaktát-szintáz (ALS) fehérjének a szulfonil-karbamiddal szembeni ellenálló képességet biztosító mutánsát kódolja;

O.  mivel a brit PAN (Pesticide Action Network) szerint „egyes gyomirtó szerek már nagyon kis mennyiségben is erősen mérgezőek, ilyenek például szulfonil-karbamidok, a szulfonamidok és az imidazolinonok. A szulfonil-karbamidok az állatok számára mérgezőbb gyomirtó szereket váltották fel. Szakértők arra figyelmeztettek, hogy »a szulfonil-karbamidok széles körű alkalmazása pusztító hatással lehet a nem célzott haszonnövények termékenységére, valamint a természetes növényi közösségek összetételére és a vadon élő állatok és növények táplálékláncára«”(7);

P.  mivel a szulfonil-karbamid a 2-es típusú cukorbetegség bevett másodvonalbeli kezelési módja, és a többi antidiabetikus gyógyszerekhez képest nagyobb szív- és érrendszeri kockázatot jelent(8);

Q.  mivel a szulfonil-karbamiddal szemben ellenálló növények piacának megteremtése világszerte ösztönözni fogja e cukorbetegség elleni gyógyszer gyomirtó szerként való felhasználását;

R.  mivel egy gyógyszer közegészségügyi céloktól eltérő használata – amely az ökoszisztémákban való ellenőrizetlen elterjedéséhez vezethet – az egész világon káros hatással lehet a biológiai sokféleségre, és az ivóvíz vegyi anyagokkal történő szennyezését okozhatja;

1.  úgy véli, hogy a Bizottság végrehajtási határozattervezete nem felel meg a 2001/18/EK irányelvben foglalt egészség- és környezetvédelmi célkitűzéseknek, és ezért túllépi az irányelvben meghatározott végrehajtási hatásköröket;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtási határozattervezetét;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 106., 2001.4.17., 1. o.
(2) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
(3) GMO-testület (az EFSA géntechnológiával módosított szervezetekkel foglalkozó tudományos testülete), 2015., Tudományos szakvélemény a Suntory Holdings Limited által a szirom színét illetően módosított SHD-27531-4-es vonalú szegfű vágott virágának díszítő jellegű felhasználása céljából történő behozatalára, terjesztésére és kiskereskedelmi értékesítésére irányuló C. rész szerinti értesítésről (h.sz. C/NL/13/01). EFSA Journal 2015; 13(12):4358, 19 o. doi:10.2903/j.efsa.2015.4358.
(4) GMO-testület (az EFSA géntechnológiával módosított szervezetekkel foglalkozó tudományos testülete), 2014., Tudományos szakvélemény a Suntory Holdings Limited által a szirom színét illetően géntechnológiával módosított SHD-27531-4-es vonalú szegfű vágott virágának díszítő jellegű felhasználása céljából történő behozatalára irányuló értesítéssel (h.sz. C/NL/13/01) szemben a 2001/18/EK irányelv C. része értelmében egy tagállam által emelt kifogásról. EFSA Journal (2014); 12(11):3878 [9. oldal]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3878.
(5) Tutin et al., 1993.
(6) http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/csnifs/C-NL-13-01.pdf
(7) http://www.pan-uk.org/pestnews/Issue/pn88/PN88_p4-7.pdf
(8) http://thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(14)70213-X/fulltext

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat