Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2683(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0731/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0731/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 08/06/2016 - 12.20
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0272

Pieņemtie teksti
PDF 336kWORD 79k
Trešdiena, 2016. gada 8. jūnijs - Strasbūra
Ģenētiski modificētas neļķes (Dianthus caryophyllus L., līnija SHD-27531-4)
P8_TA(2016)0272B8-0731/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 8. jūnija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam attiecībā uz ģenētiski modificētu neļķu (Dianthus caryophyllus L., līnija SHD-27531-4) laišanu tirgū (D044927/02 – 2016/2683(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Komisijas īstenošanas lēmumam attiecībā uz ģenētiski modificētu neļķu (Dianthus caryophyllus L., līnija SHD-27531-4) laišanu tirgū (D044927/02),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīvu 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK(1) atcelšanu un jo īpaši tās 18. panta 1. punkta pirmo daļu,

–  ņemot vērā 11. un 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu(2),

–  ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2015. gada 15. decembra atzinumu(3),

–  ņemot vērā EFSA 2014. gada 10. novembra atzinumu(4),

–  ņemot vērā Regulatīvās komitejas 2016. gada 25. aprīļa balsojuma rezultātus;

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu,

A.  tā kā 2013. gada martā Suntory Holdings Limited (Osaka, Japāna) iesniedza Nīderlandes kompetentajai iestādei paziņojumu (C/NL/13/01) par ģenētiski modificētu neļķu (Dianthus caryophyllus L., līnija SHD-27531-4) laišanu tirgū;

B.  tā kā paziņojums C/NL/13/01 attiecas uz ģenētiski modificētu (ĢM) neļķu SHD-27531-4 importēšanu, izplatīšanu un mazumtirdzniecību vienīgi dekoratīviem mērķiem;

C.  tā kā Regulatīvā komiteja 2016. gada 25. aprīlī nesniedza atzinumu, jo septiņas dalībvalstis, pārstāvot 7,84 % iedzīvotāju, balsoja pret Komisijas īstenošanas lēmuma projektu, sešas dalībvalstis, pārstāvot 46,26 % iedzīvotāju, atturējās, vienpadsmit dalībvalstis, pārstāvot 36,29 % iedzīvotāju, balsoja par, un četru dalībvalstu pārstāvji nebija ieradušies;

D.  tā kā EFSA atzinumā ir teikts, ka EFSA ĢMO darba grupa ir informēta par to, ka dažas iedzīvotāju grupas apzināti lieto uzturā neļķu ziedlapiņas, izmantojot tās, kā ēdiena rotājumu;

E.  tā kā EFSA ĢMO darba grupa tomēr neizskatīja iespējamās sekas, ja cilvēki ĢM neļķes apzināti lietotu uzturā;

F.  tā kā EFSA atzinumā nav izskatīti gadījumi, kad ĢM neļķes varētu tikt apzināti vai neapzināti iebarotas dzīvniekiem;

G.  tā kā neļķes pieder plaši kultivētajai Dianthus ģints Dianthus caryophyllus sugai;

H.  tā kā Dianthus ģints sugu klāsts ir ļoti daudzveidīgs, gan ar savvaļas, gan cilvēku audzētām sugām, jo to izcelsmes areāls ir no Dienvidkrievijas līdz Grieķijas kalnu reģioniem un līdz Overņas kalniem Francijā; tā kā Dianthus spp. ir pielāgojusies vēsākiem Eiropas un Āzijas kalnu reģioniem un arī sastopama Vidusjūras piekrastes reģionos; tā kā D. caryophyllus ir Eiropā plaši audzēts dekoratīvs augs, un to audzē gan siltumnīcās, gan ārā (piemēram, Itālijā un Spānijā), un dažkārt tās ir naturalizētas dažās Vidusjūras valstīs, tomēr naturalizācija ir ierobežota Grieķijas, Itālijas, Sicīlijas, Korsikas un Sardīnijas Vidusjūras reģionā(5);

I.  tā kā galvenās neļķu audzētājas valstis ir Itālija, Spānija un Nīderlande, un tā kā savvaļas Dianthus caryophyllus galvenokārt ir sastopamas Francijā un Itālijā(6);

J.  tā kā Kipra iebilda pret minēto paziņojumu un EFSA ĢMO darba grupa piekrita Kipras viedoklim, ka personu veiktus neļķes SHD-27531-4 pavairošanas gadījumus (piemēram, apsakņojot) nav iespējams izslēgt; tā kā EFSA uzskata, ka grieztos kātus ar veģetatīviem dzinumiem būtu iespējams pavairot, veicot apsakņošanu vai mikropavairošanu, un izplatīt vidē (piemēram, dārzos);

K.  tā kā savvaļā Dianthus spp. svešapputi veic kukaiņi, jo īpaši Lepidoptera, kam ir pietiekami gari taustekļi, lai aizsniegtu nektāriju, kas atrodas zieda pamatnē; tā kā EFSA ĢMO darba grupa uzskata, ka Lepidoptera veiktu putekšņu iespējamu izplatīšanu no ĢM neļķēm SHD-27531-4 uz savvaļas Dianthus sugām nav iespējams novērst;

L.  tā kā, beidzoties to dekoratīvajai vērtībai, ģenētiski modificētās Dianthus caryophyllus L. SHD-27531-4 kļūs par atkritumiem un saskaņā ar aprites ekonomikas principiem, iespējams, tiks kompostētas, bet EFSA nav veikusi analīzi attiecībā uz šādas izplatīšanās vidē ietekmi;

M.  tā kā gadījumā, ja neļķe SHD-27531-4 nonāks vidē ar dzīvotspējīgām sēklām, putekšņiem vai apsakņotiem augiem, EFSA ĢMO darba grupa uzskata, ka tai nebūs pastiprinātu izdzīvošanas īpašību, izņemot noturību pret sulfonilurīnvielas herbicīdiem;

N.  tā kā šai ģenētiski modificētajai neļķei ir SuRB (als) gēns, kas kodē mutantu acetolaktāta sintāzes proteīnu (ALS), kas iegūts no Nicotiana tabacum un piešķir sulfonilurīnvielas iedarbības panesību;

O.  tā kā, saskaņā ar PAN UK informāciju "daži herbicīdi ļoti mazās devās ir izteikti toksiski augiem, piemēram, sulfonilurīnvielas, sulfonamīdi un imidazolinoni; ar sulfonilurīnvielām ir aizstāti citi herbicīdi, kas ir toksiskāki dzīvniekiem; eksperti ir brīdinājuši, ka plaša sulfonilurīnvielu izmantošana "var graujoši ietekmēt nemērķa kultūraugu produktivitāti, kā arī augu dabisko kopienu un savvaļas barošanās ķēdes uzbūvi""(7);

P.  tā kā sulfonilurīnvielas ir plaši izplatīta otrā izvēle 2. tipa diabēta ārstēšanā un tās ir saistītas ar lielāku sirds un asinsvadu problēmu risku salīdzinājumā ar citām diabēta zālēm(8);

Q.  tā kā, radot pret sulfonilurīnvielām izturīgu augu tirgu, visā pasaulē tiks veicināta šo diabēta zāļu izmantošana par herbicīdu;

R.  tā kā zāļu izmantošana citiem, ar sabiedrības veselību nesaistītiem, mērķiem, kas noved pie to nekontrolētas izplatīšanās ekosistēmās, var visā pasaulē kaitīgi ietekmēt bioloģisko daudzveidību un ķīmiski piesārņot dzeramo ūdeni,

1.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts neatbilst veselības un vides aizsardzības mērķiem, kas noteikti Direktīvā 2001/18/EK un tādējādi ir pārsniegtas minētajā direktīvā noteiktās īstenošanas pilnvaras;

2.  prasa Komisijai atsaukt īstenošanas lēmuma projektu,

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.
(2) OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
(3).ĢMO darba grupas (EFSA zinātnes ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar ģenētiski modificētiem organismiem), 2015., Zinātniskais atzinums par C. daļas paziņojumu (C/NL/13/01) no Suntory Holdings Limited par grieztu neļķu SHD-27531-4 modificētas krāsas ziedu importēšanu, izplatīšanu un mazumtirdzniecību dekoratīviem mērķiem. EFSA Journal 2015;13(12):4358, 19 lpp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4358.
(4) ĢMO darba grupas (EFSA zinātnes ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar ģenētiski modificētiem organismiem), 2014., Zinātniskais atzinums attiecībā uz dalībvalsts iebildumu saistībā ar paziņojumu (C/NL/13/01) par ģenētiski modificētu neļķu SHD-27531-4 modificētas krāsas grieztu ziedu importēšanu dekoratīviem mērķiem, ko saskaņā ar Direktīvas 2001/18/EK C. daļu iesniedza Suntory Holdings Limited EFSA Journal, 2014; 12(11):3878, 9 lpp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3878.
(5) Tutin et al., 1993.
(6) http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/csnifs/C-NL-13-01.pdf
(7) http://www.pan-uk.org/pestnews/Issue/pn88/PN88_p4-7.pdf
(8) http://thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(14)70213-X/fulltext

Juridisks paziņojums - Privātuma politika