Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/2683(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-0731/2016

Testi mressqa :

B8-0731/2016

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 08/06/2016 - 12.20
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0272

Testi adottati
PDF 273kWORD 80k
L-Erbgħa, 8 ta' Ġunju 2016 - Strasburgu Verżjoni finali
Qronfla ġenetikament modifikata (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4)
P8_TA(2016)0272B8-0731/2016

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tqegħid fis-suq ta' qronfla mmodifikata ġenetikament (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) (D044927/02 – 2016/2683(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tqegħid fis-suq ta' qronfla mmodifikata ġenetikament (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) (D044927/02),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Marzu 2001 dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta' organiżmi modifikati ġenetikament u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/220/KEE(1), u b'mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 18(1) tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 11 u 13 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni(2),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni ppubblikata mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) fil-15 ta' Diċembru 2015(3),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni maħruġa mill-EFSA fl-10 ta' Novembru 2014(4),

–  wara li kkunsidra l-andament tal-votazzjoni tal-Kumitat għar-Regolamentazzjoni tal-25 ta' April 2016,

–  wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa mill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi f'Marzu 2013, notifika (Referenza C/NL/13/01) dwar it-tqegħid fis-suq ta' qronfla mmodifikata ġenetikament (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) kienet intbagħtet minn Suntory Holdings Limited, Osaka, il-Ġappun, lill-awtorità kompetenti tan-Netherlands;

B.  billi l-ambitu tan-notifika C/NL/13/01 ikopri l-importazzjoni, id-distribuzzjoni u l-bejgħ bl-imnut fl-Unjoni tal-fjuri maqtugħa tal-qronfla ġenetikament modifikata (GM) SHD-27531-4 għal użu ornamentali biss;

C.  billi fil-25 ta' April 2016, il-Kumitat għar-Regolamentazzjoni ma ta l-ebda opinjoni, b'seba' Stati Membri li jirrappreżentaw 7.84 % tal-popolazzjoni, li vvutaw kontra l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni, sitt Stati Membri li jirrapreżentaw 46.26 % tal-popolazzjoni li astjenew, ħdax-il Stat Membru li jirrapreżentaw 36.29 % tal-popolazzjoni li vvutaw favur, u erba' Stati Membri ma kinux rappreżentati;

D.  billi l-opinjoni tal-EFSA tiddikjara li l-Bord tal-OĠM tal-EFSA huwa konxju dwar drawwa ta' ikel f'ċerti popolazzjonijiet li intenzjonalment jikkunsmaw il-petali tal-qronfol bħala kontorn;

E.  billi l-Bord tal-OĠM tal-EFSA ma kienx, madankollu, ivvaluta l-konsegwenzi possibbli tal-konsum intenzjonat mill-bniedem tal-qronfol ġenetikament modifikat;

F.  billi kemm l-inġestjoni mill-ħalq mill-annimali, intenzjonata jew aċċidentali, ta' fjuri tal-qronfol ĠM ġew esklużi mill-opinjoni tal-EFSA;

G.  billi l-qronfla tappartjeni għall-ispeċi Dianthus caryophyllus tal-ġeneru Dianthus li huwa kkultivat ħafna;

H.  billi membri tal-ġeneru Dianthus, inklużi speċi selvaġġi u domestikati, huma pjuttost differenti, peress li l-oriġini tagħhom jinstabu min-Nofsinhar tar-Russja sar-reġjuni Alpini tal-Greċja u l-muntanji ta' Auvergne fi Franza; billi Dianthus spp. huma adattati għar-reġjuni iktar friski Alpini tal-Ewropa u l-Asja, u jinstabu wkoll fir-reġjuni kostali tal-Mediterran; billi D. caryophyllus hija pjanta ornamentali kkoltivata ħafna fl-Ewropa, kemm fis-serer kif ukoll barra (jiġifieri fl-Italja u fi Spanja), u xi kultant hija nnaturalizzata f'xi pajjiżi tal-Mediterran iżda tidher li hija ristretta għal reġjuni kostali tal-Mediterran tal-Greċja, l-Italja, Korsika, Sardinja u Sqallija(5);

I.  billi l-pajjiżi ewlenin fil-produzzjoni tal-qronfol huma l-Italja, Spanja u n-Netherlands u billi d-Dianthus caryophyllus selvaġġ jinsab primarjament fi Franza u fl-Italja(6);

J.  billi Ċipru oġġezzjonat għan-notifika u l-Bord tal-OĠM tal-EFSA qabel ma' Ċipru li l-propagazzjoni tal-qronfol SHD-27531–4 (pereżempju tħaffir) minn individwi ma tistgħax tiġi eskluża; billi l-EFSA tikkunsidra li z-zkuk maqtugħin b'rimjiet veġetattivi jistgħu jiġu ppropagati permezz tat-tħaffir jew permezz tal-mikropropagazzjoni u rilaxxati fl-ambjent (pereżempju f'ġonna);

K.  billi fis-selvaġġ, id-dakkir inkroċjat tad-Dianthus spp. jitwettaq minn insetti pollinaturi, b'mod partikolari mill-Lepidoptera li għandhom proboxxidi ta' tul suffiċjenti biex jilħqu n-nettarini fil-bażi tal-fjuri; billi l-Bord tal-OĠM tal-EFSA huwa tal-fehma li l-potenzjal tat-tixrid tal-polline tal-qronfla ĠM SHD-27531-4 mil-Lepidoptera lill-ispeċi selvaġġi tad-Dianthus ma jistax jiġi eliminat;

L.  billi ladarba l-valur ornamentali tagħhom ikun spiċċa, id-Dianthus caryophyllus L., ġenetikament modifikat, linja SHD-27531–4 ser isir skart li, skont il-prinċipji ta' ekonomija ċirkolari, possibbilment ikun ġestit permezz ta' kompostjar, iżda billi l-EFSA ma analizzatx l-impatti ta' tali tixrid fl-ambjent;

M.  billi f'każ li joħorġu fl-ambjent permezz ta' żrieragħ vijabbli, il-polline jew pjanti bl-għeruq, il-Bord tal-OĠM tal-EFSA jikkunsidra li l-qronfla SHD-27531-4 ma turix karatteristiċi ta' idoneità msaħħa, ħlief meta esposta għal erbiċidi tas-sulfonilurea;

N.  billi l-qronfla ġenetikament modifikata tikkontjeni l-ġene SuRB (als) għal sintażi aċetolattat (ALS) mutant li ġej min-Nicotiana tabacum, li jagħti tolleranza lis-sulfonilurea;

O.  billi, skont il-PAN UK, "xi erbiċidi huma ferm tossiċi għall-pjanti, b'dożi baxxi ħafna, bħal sulfonilurea, is-sulfonammidi u l-imidażolinoni. Is-sulfonilurea ħadu post erbiċidi oħra li huma aktar tossiċi għall-annimali. Esperti wissew li l-użu mifrux tas-sulfonilureas "jista' jkollu impatt devastanti fuq il-produttività ta' uċuħ tar-raba' li mhumiex fil-mira tagħhom u l-għamla fiżika tal-komunitajiet tal-pjanti naturali u tal-katini tal-ikell tal-organiżmi selvaġġi"'(7);

P.  billi s-sulfonilurea huma għażliet komuni tat-tieni linja għall-ġestjoni tad-dijabete tat-tip 2 u huma assoċjati ma' riskju akbar ta' avvenimenti kardjovaskulari meta mqabbla ma' drogi antidiabetiċi oħra(8);

Q.  billi l-ħolqien ta' suq għal pjanti reżistenti għas-sulfonylurea jħeġġeġ l-użu dinji ta' din il-mediċina kontra d-dijabete bħala erbiċida;

R.  billi l-użu ta' mediċina għal skop ieħor għajr dak tas-saħħa pubblika li jwassal għat-tixrid mhux ikkontrollat tiegħu fl-ekosistemi jista' jkollu effetti ta' ħsara madwar id-dinja fuq il-bijodiversità u jikkawża l-kontaminazzjoni kimika tal-ilma tax-xorb;

1.  Iqis li l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni ma tissodisfax l-għan tal-ħarsien tas-saħħa u tal-ambjent previst fid-Direttiva 2001/18/KE u għalhekk jeċċedi s-setgħat ta' implimentazzjoni previsti f'din id-Direttiva;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni tirtira l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tagħha;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 106, 17.4.2001, p. 1.
(2) ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.
(3) Bord tal-OĠM tal-EFSA (il-Bord tal-EFSA dwar l-Organiżmi Ġenetikament Modifikati), 2015. Opinjoni xjentifika dwar notifika tal-Parti C (Referenza C/NL/13/01) minn Suntory Holdings Limited, għall-importazzjoni, id-distribuzzjoni u l-bejgħ bl-imnut tal-fjuri maqtugħa tal-qronfol SHD-27531-4 bil-kulur tal-petali modifikat għal użu ta' tiżjin. Ġurnal tal-EFSA 2015;13(12):4358, 19 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4358.
(4) Bord tal-OĠM tal-EFSA (il-Bord tal-EFSA dwar l-Organiżmi Ġenetikament Modifikati), 2014. Opinjoni xjentifika dwar l-oġġezzjonijiet ta' Stat Membru għal notifika (Referenza C/NL/13/01) għat-tqegħid fis-suq tal-qronfla ġenetikament modifikata SHD-27531-4 b'kulur modifikat, għall-importazzjoni ta' fjuri maqtugħa għal użu ornamentali, skont il-Parti C tad-Direttiva 2001/18/KE, minn Suntory Holdings Limited. Ġurnal tal-EFSA 2014; 12(11):3878, 9 p. (doi:10.2903/j.efsa.2014.3878).
(5) Tutin et al., 1993.
(6) http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/csnifs/C-NL-13-01.pdf
(7) http://www.pan-uk.org/pestnews/Issue/pn88/PN88_p4-7.pdf
(8) http://thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(14)70213-X/fulltext

Avviż legali - Politika tal-privatezza