Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2754(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0755/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/06/2016 - 4.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0275

Hyväksytyt tekstit
PDF 260kWORD 88k
Torstai 9. kesäkuuta 2016 - Strasbourg
Tadžikistan ja mielipidevankien tilanne
P8_TA(2016)0275RC-B8-0755/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 9. kesäkuuta 2016 mielipidevankien tilanteesta Tadžikistanissa (2016/2754(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 7, 8 ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon 17. syyskuuta 2009 antamansa päätöslauselman Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadžikistanin tasavallan välisen kumppanuuden perustavan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta(1),

–  ottaa huomioon 15. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanon nykytilasta(2),

–  ottaa huomioon neuvoston 22. kesäkuuta 2015 hyväksymät päätelmät EU:n Keski-Aasian strategiasta,

–  ottaa huomioon EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanosta ja uudelleentarkastelusta 13. huhtikuuta 2016 antamansa mietinnön(3),

–  ottaa huomioon 18. helmikuuta 2016 Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle annetun EU:n julkilausuman Tadžikistanin islamilaisen elpymisen puolueen rikosoikeudenkäynnistä Tadžikistanissa,

–  ottaa huomioon EU:n Keski-Aasian erityisedustajan päätelmät vierailustaan Tadžikistaniin 18. syyskuuta 2015,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 3. kesäkuuta 2016 antaman julkilausuman Tadžikistanin korkeimman oikeuden päätöksestä, jolla islamilaisen elpymisen puolueen varajohtajat tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen,

–  ottaa huomioon mielipiteen- ja sananvapauden edistämisestä ja suojelusta vastaavan YK:n erityisraportoijan 9. maaliskuuta 2016 tekemän Tadžikistanin-vierailun päätteeksi laatimat alustavat huomautukset,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istunnossa 6. toukokuuta 2016 Tadžikistanille annetut yleisen määräaikaisarvioinnin suositukset,

–  ottaa huomioon EU:n ja Tadžikistanin vuotuiset ihmisoikeusvuoropuhelut,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, joka takaa ilmaisunvapauden, kokoontumisvapauden, oikeuden yksityiselämän ja perhe-elämän kunnioittamiseen sekä oikeuden tasa-arvoon ja jossa kielletään syrjintä näiden oikeuksien käyttämisessä,

–  ottaa huomioon kidutuksen ehkäisemisestä 27.–29. toukokuuta 2014 pidetyn alueellisen konferenssin ja yhteiskunnan roolista kidutuksen ehkäisemisessä 31. toukokuuta–2. kesäkuuta 2016 pidetyn alueellisen konferenssin,

–  ottaa huomioon elokuussa 2013 hyväksytyn Tadžikistanin toimintasuunnitelman kidutuksen vastaisen komitean suositusten täytäntöönpanosta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti antoi 17. syyskuuta 2009 puoltavan lausunnon Euroopan yhteisön ja Tadžikistanin tasavallan välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta; ottaa huomioon, että kumppanuus- ja yhteistyösopimus allekirjoitettiin vuonna 2004 ja että se tuli voimaan 1. tammikuuta 2010; ottaa huomioon, että erityisesti sen 2 artiklassa todetaan, että ”osapuolten sisäiset ja ulkoiset toimintaperiaatteet perustuvat kansanvallan periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, ja ne muodostavat olennaisen osan tätä sopimusta”;

B.  ottaa huomioon, että vuodesta 1992 lähtien EU:n ja Tadžikistanin yhteistyö on laajentunut monille aloille, myös ihmisoikeuksiin ja demokratiaan, jotka ovat kaikkien kumppanuuksien lähtökohta;

C.  katsoo, että unionille on äärimmäisen tärkeää vauhdittaa poliittista, taloudellista ja turvallisuuteen liittyvää yhteistyötä sekä kestävää kehitystä ja rauhaa koskevaa yhteistyötä Keski-Aasian alueen kanssa ylläpitämällä oikeusvaltioon, demokratiaan ja ihmisoikeuksiin perustuvia vahvoja ja avoimia suhteita EU:n ja Tadžikistanin välillä;

D.  katsoo, että tunnettu liikemies ja hallituksen arvostelija Abubakr Azizhodžaev on ollut helmikuusta 2016 lähtien vangittuna, koska hän oli kritisoinut korruptoituneita liiketapoja; ottaa huomioon, että häntä syytettiin Tadžikistanin rikoslain 189 pykälän nojalla yllyttämisestä kansallisuuteen, rotuun tai uskontoon perustuvaan vihaan;

E.  ottaa huomioon, että Tadžikistanissa on järjestelmällisesti vainottu poliittisen opposition jäseniä; ottaa huomioon, että islamilaisen elpymisen puolue kiellettiin syyskuussa 2015, sillä se oli yhdistetty aiemmin samassa kuussa tehtyyn epäonnistuneeseen vallankaappausyritykseen, jota johti kenraali Abduhalim Nazarzoda, joka tapettiin yhdessä 37 tukijansa kanssa; ottaa huomioon, että viranomaiset ovat pidättäneet jo noin 200 islamilaisen elpymisen puolueen jäsentä;

F.  ottaa huomioon, että korkein oikeus aloitti helmikuussa 2016 oikeudenkäynnin islamilaisen elpymisen puolueen poliittisen neuvoston 13 jäsentä ja neljää muuta puolueeseen yhdistettyä henkilöä vastaan, joita syytettiin ”ekstremismistä”, koska heidän väitettiin osallistuneen syyskuussa 2015 tehtyihin hyökkäyksiin; ottaa huomioon, että monia islamilaisen elpymisen puolueen jäseniä on pidätetty ja heitä vastaan aloitetaan rikosoikeudellisia menettelyjä ilman takeita oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä; ottaa huomioon, että liikemies ja tunnettu oppositiohahmo Zaid Saidov tuomittiin 29 vuodeksi vankilaan hänen ehdokkuuteensa marraskuussa 2013 pidetyissä presidentinvaaleissa liittyvien syytteiden perusteella; ottaa huomioon, että Umarali Kuvvatov tapettiin Istanbulissa maaliskuussa 2015 ja aktivisti Maksud Ibragimovia puukotettiin ja hänet siepattiin Venäjällä, ja palautettiin myöhemmin Tadžikistaniin, jossa hänet tuomittiin 17 vuodeksi vankeuteen heinäkuussa 2015;

G.  ottaa huomioon, että 2. kesäkuuta 2016 korkein oikeus Dušanbessa tuomitsi kielletyn islamilaisen elpymisen puolueen varajohtajat Mahmadali Hayitin ja Saidumar Hussainin elinkautiseen vankeuteen syytettynä edellisenä vuonna tehdyn vallankaappausyrityksen suunnittelusta; ottaa huomioon, että 11 islamilaisen elpymisen puolueen muuta jäsentä tuomittiin vankilaan; ottaa huomioon, että islamilaisen elpymisen puolueen johtajan Muhiddin Kabirin kolme sukulaista on vangittu, koska he eivät olleet ilmoittaneet rikosta, jota ei ole tarkemmin määritelty; ottaa huomioon, että oikeudenkäynnit eivät olleet avoimia ja niissä rikottiin syytettyjen oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin;

H.  ottaa huomioon, että useat lakimiehet, jotka toimivat islamilaisen elpymisen puolueeseen kuuluvien syytettyjen puolustusasianajajina, ovat saaneet tappouhkauksia, ja heitä on pidätetty, vangittu ja tuomittu vankilaan; ottaa huomioon, että Buzurgmehr Yorovin, Nodira Dodajanovan, Nuriddin Mahkamovin, Shuhrat Kudratovin, Firuz ja Daler Tabarovin pidätykset herättävät syvää huolta siitä, noudatetaanko kansainvälisiä normeja, jotka koskevat asianajajien riippumattomuutta, suljettuja oikeudenkäyntejä ja rajallisia mahdollisuuksia saada oikeusapua; ottaa huomioon, että myös monia toimittajia on pidätetty, häiritty ja peloteltu; ottaa huomioon, että sananvapaus, tiedotusvälineiden saatavuus, poliittinen ja ideologinen moniarvoisuus, myös uskonnon osalta, on tunnustettava Tadžikistanin perustuslain mukaisesti;

I.  ottaa huomioon, että lakimiesammatteja koskeneessa vuoden 2015 laissa vaadittiin sertifioimaan kokonaan uudelleen puolustusasianajajan tehtävä ja asetettiin erinäisiä rajoituksia sille, ketkä voivat harjoittaa lakimiesammattia, ja näin se voi aiheuttaa puuttumista asianajajien työn riippumattomuuteen;

J.  katsoo, että viimeaikaiset muutokset yhdistyslakiin, joka tuli voimaan 2015, estävät kansalaisyhteiskunnan toimintaa pakottamalla valtiosta riippumattomat järjestöt julkistamaan rahoituslähteensä;

K.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin Tadžikistanissa 2. maaliskuuta 2015 järjestettyihin parlamenttivaaleihin lähettämä vaalitarkkailuvaltuuskunta toi lausunnossaan esiin merkittäviä puutteita;

L.  toteaa, että lehdistö, verkkosivustot, sosiaalinen media ja internet-palveluntarjoajat Tadžikistanissa toimivat rajoittavassa ympäristössä, jossa itsesensuuria harjoitetaan laajalti; ottaa huomioon, että hallitus käyttää tiedotusvälineitä koskevaa rajoittavaa lainsäädäntöä ja asetuksia hillitäkseen riippumatonta raportointia ja estää usein verkossa toimivia tiedotusvälineitä ja sosiaalisen median verkostoja toimimasta;

M.  ottaa huomioon, että helmikuussa 2015 kidutusta käsittelevä YK:n erityisraportoija toi esiin huolensa jatkuvasta kidutuksesta ja huonosta kohtelusta sekä rankaisemattomuudesta helmikuussa 2014 Tadžikistaniin tekemänsä vierailun seurantakertomuksessa;

N.  ottaa huomioon, että Tadžikistanin sijoitus korruptioindeksissä on edelleen huolestuttavan korkea;

O.  ottaa huomioon, että demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen väline (EIDHR) on tärkeä rahoitusväline, jolla pyritään tukemaan oikeusvaltiota, hyvää hallintotapaa ja ihmisoikeuksia maassa ja koko alueella;

P.  ottaa huomioon, että Tadžikistan järjesti 22. toukokuuta 2016 kansanäänestyksen perustuslain muutoksista, jotka mahdollistavat virassa olevan presidentin Emomali Rahmonin asettumisen uudelleen ehdolle rajattomasti;

1.  kehottaa vapauttamaan kaikki poliittisin perustein vangitut henkilöt, muun muassa Abubakr Azizhodžaevin, Zaid Saidovin ja Maksud Ibragimovin, islamilaisen elpymisen puolueen varajohtajat Mahmadali Hayitin ja Saidumar Hussainin, sekä muut 11 islamilaisen elpymisen puolueen jäsentä;

2.  kehottaa Tadžikistanin viranomaisia kumoamaan tuomiot ja vapauttamaan asianajajat ja lakimiehet, muun muassa Buzurgmehr Yorovin, Nodira Dodajanovan, Nuriddin Mahkamovin, Shuhrat Kudratovin sekä Firuz ja Daler Tabarovin;

3.  korostaa, että EU:n ja Tadžikistanin suhteet ja yhteistyön vahvistaminen kaikilla aloilla ovat erittäin tärkeitä; korostaa, että on unionin etujen mukaista luoda Tadžikistaniin kestävät suhteet poliittisen ja taloudellisen yhteistyön alalla; korostaa, että poliittiset ja taloudelliset suhteet EU:n kanssa ovat kiinteässä yhteydessä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen yhteisiin arvoihin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti;

4.  on erittäin huolestunut ihmisoikeusasianajajien, poliittisen opposition jäsenten ja heidän omaistensa pidätysten ja vangitsemisten lisääntymisestä sekä tiedotusvälineiden vapauden, internetin ja matkaviestinnän rajoituksista ja uskonnollisten sananvapauden rajoittamisesta;

5.  kehottaa Tadžikistanin viranomaisia järjestämään puolustusasianajajille ja poliitikoille oikeudenmukaiset ja avoimet oikeudenkäynnit, antamaan aineelliset ja menettelylliset takeet Tadžikistanin kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti sekä sallimaan kansainvälisille järjestöille uusien tutkintojen tekeminen kaikista raportoiduista ihmisoikeuksien ja ihmisarvon loukkauksista; kehottaa antamaan kaikille vangituille tai pidätetyille mahdollisuus saada riippumatonta oikeusapua sekä oikeus tavata säännöllisesti perheenjäseniään; muistuttaa, että jokaisen annetun tuomion osalta on esitettävä selkeät todisteet, joilla perustellaan syytettyjä vastaan nostetut rikossyytteet;

6.  kehottaa Tadžikistanin hallitusta sallimaan oppositioryhmien vapaa toiminta ja kokoontumis-, yhdistymis-, sanan-, ja uskonnonvapauden käyttäminen kansainvälisten ihmisoikeusnormien ja Tadžikistanin perustuslain mukaisesti;

7.  korostaa, että oikeutettua terrorismin ja väkivaltaisten ääriliikkeiden torjuntaa ei pitäisi käyttää tekosyynä, jonka varjolla kielletään opposition toiminta, heikennetään sananvapautta tai vaikeutetaan oikeuslaitoksen riippumatonta toimintaa; muistuttaa, että on taattava perusvapaudet kaikille Tadžikistanin kansalaisille ja että oikeusvaltiota on kunnioitettava;

8.  kehottaa Tadžikistanin parlamenttia ottamaan huomioon riippumattomien tiedotusvälineiden ja kansalaisyhteiskunnan näkemykset, kun se käsittelee tiedotusvälineitä koskevaan lakiin ehdotettuja tiedotusvälineiden toimilupia koskevia tarkistuksia; kehottaa Tadžikistanin viranomaisia lopettamaan uutissivustojen toiminnan estäminen;

9.  kehottaa Tadžikistanin viranomaisia noudattamaan kansainvälistä oikeutta, erityisesti julkisia yhdistyksiä koskevaa lakia ja asianajajia ja oikeuskäytäntöä koskevaa lakia; kehottaa Tadžikistanin hallitusta varmistamaan, että kaikki lakimiehet, mukaan luettuna ihmisoikeusaktivisteja, islamilaisen elpymisen puolueen jäseniä, kidutuksen uhreja ja ekstremismistä syytettyjä asiakkaitaan puolustavat lakimiehet, voivat tehdä työtään vapaasti ilman pelkoa, uhkailua tai häirintää;

10.  panee tyytyväisenä merkille eräät Tadžikistanin hallituksen toteuttamat myönteiset toimet, kuten kunnianloukkauksen rangaistavuuden poistamisen vuonna 2012, ja vaatii maan rikoslain asianmukaista täytäntöönpanoa; panee tyytyväisenä merkille rikosprosessilain muuttamisesta annetun lain sekä epäiltyjen, syytettyjen ja vastaajien vangitsemismenettelyjä ja edellytyksiä koskevan lain, ja kehottaa Tadžikistanin viranomaisia varmistamaan, että kyseiset säädökset pannaan täytäntöön viipymättä;

11.  suhtautuu myönteisesti EU:n ja Tadžikistanin vuotuisiin ihmisoikeusvuoropuheluihin, joissa olisi käsiteltävä myös tämän päätöslauselman sisältöä; korostaa EU:n ja Tadžikistanin viranomaisten välisten tehokkaiden ja tuloshakuisten ihmisoikeusvuoropuhelujen merkitystä keinona edistää maan poliittisen tilanteen rauhoittumista sekä kattavien uudistusten käynnistämistä;

12.  pyytää unionia ja erityisesti Euroopan ulkosuhdehallintoa seuraamaan tiiviisti oikeusvaltion toteuttamista Tadžikistanissa, etenkin järjestäytymisoikeutta ja oikeutta poliittisten puolueiden muodostamiseen vuonna 2020 pidettäviä parlamenttivaaleja silmällä pitäen; kehottaa nostamaan tarvittaessa esiin huolenaiheita Tadžikistanin viranomaisten kanssa, tarjoamaan apua ja raportoimaan säännöllisesti Euroopan parlamentille; kehottaa EU:n edustustoa Dušanbessa jatkamaan aktiivista toimintaansa;

13.  kannustaa Tadžikistanin viranomaisia varmistamaan yleisen määräaikaisarvioinnin suositusten asianmukaisen seurannan ja täytäntöönpanon;

14.  ilmaisee syvän huolensa kidutuksen laajamittaisesta käyttämisestä, ja kehottaa Tadžikistanin hallitusta toteuttamaan elokuussa 2013 laatimansa toimintasuunnitelman kidutuksen vastaisen komitean suositusten täytäntöön panemiseksi;

15.  ottaa huomioon 1. maaliskuuta 2015 Tadžikistanissa pidettyihin parlamenttivaaleihin lähetetyn Etyjin/ODIHR:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan päätelmät, joiden mukaan kyseiset vaalit ”järjestettiin tilanteessa, jossa poliittisia toimintamahdollisuuksia oli rajoitettu, eikä tasapuolisia toimintaedellytyksiä pystytty varmistamaan ehdokkaille”, ja kehottaa Tadžikistanin viranomaisia toteuttamaan hyvissä ajoin kaikki näissä päätelmissä esitetyt suositukset;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, neuvostolle, komissiolle, ihmisoikeuksista vastaavalle Euroopan unionin erityisedustajalle, EU:n Keski-Aasian erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle, YK:n ihmisoikeusneuvostolle ja Tadžikistanin hallitukselle sekä Tadžikistanin presidentille Enomali Rahmonille.

(1)EUVL C 224 E, 19.8.2010, s. 12.
(2)EUVL C 168 E, 14.6.2013, s. 91.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0121.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö