Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2755(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0754/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/06/2016 - 4.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0276

Hyväksytyt tekstit
PDF 182kWORD 80k
Torstai 9. kesäkuuta 2016 - Strasbourg
Vietnam
P8_TA(2016)0276RC-B8-0754/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 9. kesäkuuta 2016 Vietnamista (2016/2755(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Vietnamin tilanteesta,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 18. joulukuuta 2015 antaman lausunnon asianajaja Nguyễn Văn Đàin pidätyksestä,

–  ottaa huomioon EU:n valtion- tai hallitusten päämiesten 7. maaliskuuta 2016 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun tiedottajan 13. toukokuuta 2016 Genevessä lehdistölle antaman lausunnon Turkista, Gambiasta ja Vietnamista,

–  ottaa huomioon uskonnon- ja vakaumuksenvapautta käsittelevän YK:n erityisraportoijan Heiner Bielefeldtin ja kidutusta käsittelevän erityisraportoijan Juan E. Méndezin 3. kesäkuuta 2016 antaman lausunnon, jota ovat tukeneet ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsittelevä erityisraportoija Michel Forst, oikeutta rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja oikeutta yhdistymisvapauteen käsittelevä erityisraportoija Maina Kiai, mielipiteen- ja sananvapauden edistämisestä ja suojelusta vastaava YK:n erityisraportoija David Kaye, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, sen syitä ja seurauksia käsittelevä erityisraportoija Dubravka Šimonović ja mielivaltaista vangitsemista käsittelevä YK:n työryhmä,

–  ottaa huomioon 27. kesäkuuta 2012 allekirjoitetun EU:n ja Vietnamin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja vuosittaisen EU:n ja Vietnamin hallituksen välisen ihmisoikeusvuoropuhelun, joka järjestettiin viimeksi 15. joulukuuta 2015,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, johon Vietnam liittyi vuonna 1982,

–  ottaa huomioon naisiin kohdistuvan kaikkinaisen syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuoli Vietnam on ollut vuodesta 1982,

–  ottaa huomioon kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen, jonka Vietnam ratifioi vuonna 2015,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 28. tammikuuta 2014 julkaisemat Vietnamia koskevaa yleistä määräaikaisarviointia koskevat tulokset,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että EU pitää Vietnamia tärkeänä kumppanina Aasiassa; toteaa, että vuonna 2015 vietettiin EU:n ja Vietnamin diplomaattisten suhteiden 25-vuotispäivää; toteaa, että nämä suhteet ovat kehittyneet nopeasti kauppa- ja kehitysapusuhteista laajemmiksi suhteiksi;

B.  toteaa, että Vietnamissa on ollut yksipuoluejärjestelmä vuodesta 1975, minkä vuoksi Vietnamin kommunistisen puolueen johtoasemaa ei voi haastaa ja että kansalliskokous ja tuomioistuimet ovat sen valvonnassa;

C.  toteaa, että Vietnamin viranomaiset hajottivat ankarin vastatoimin useita mielenosoituksia, joita järjestettiin toukokuussa 2016 kaikkialla Vietnamissa maan kalakannat tuhonneen ekologisen katastrofin vuoksi;

D.  toteaa, että vietnamilainen asianajaja ja ihmisoikeusaktivisti Lê Thu Hà pidätettiin 16. joulukuuta 2015 samaan aikaan kun merkittävä ihmisoikeusjuristi Nguyễn Văn Đài, joka pidätettiin valtion vastaisen propagandan harjoittamisesta; toteaa, että 22. helmikuuta 2016 ihmisoikeusaktivisti Trần Minh Nhật joutui kotonaan Lâm Hàn piirikunnassa Lâm Đồngin provinssissa poliisivirkamiehen hyökkäyksen kohteeksi; toteaa, että Trần Huỳnh Duy Thức, joka vangittiin vuonna 2009 sen jälkeen, kun hänelle oli järjestetty oikeudenkäynti ilman todellista mahdollisuutta puolustautumiseen, sai 16 vuoden tuomion, jota seuraa viiden vuoden kotiaresti; toteaa, että kotiarestissa olevan buddhalaisen toisinajattelijan Thích Quảng Độn terveydentilan heikentyminen aiheuttaa vakavaa huolta;

E.  toteaa, että riippumattomat poliittiset puolueet, ammattiyhdistykset ja ihmisoikeusjärjestöt ovat kiellettyjä Vietnamissa ja että julkisiin kokoontumisiin tarvitaan virallinen hyväksyntä; toteaa, että poliisi on valvonut tiukasi joitakin rauhanomaisia protesteja ja merkittäviä aktivisteja on pidetty kotiarestissa, kun taas toisia mielenosoituksia on hajotettu tai ylipäätään kielletty järjestämästä;

F.  toteaa, että laajamittaiset poliisitoimet, joilla estetään mielenosoituksiin osallistuminen ja rangaistaan niihin osallistumisesta, ovat johtaneet lukuisiin ihmisoikeusloukkauksiin, kuten kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun ja rangaistuksiin sekä rauhanomaista kokoontumista ja liikkumisvapautta koskevien oikeuksien loukkauksiin; toteaa, että vankilaolot ovat vaikeat ja vankien kohtelu kurjaa ja että ainakin seitsemän kerrotaan kuolleen poliisin huostassa vuonna 2015, koska poliisin epäillään mahdollisesti syyllistyneen kidutukseen tai muihin pahoinpitelyn muotoihin;

G.  toteaa, että siitä huolimatta, että Vietnam hyväksyi YK:n ihmisoikeusneuvoston kesäkuussa 2014 tekemässä määräaikaistarkastelussa ehdotetuista 227 suosituksesta 182, se hylkäsi sellaiset suositukset kuin poliittisten vankien ja ilman syytettä tai oikeudenkäyntiä vangittuina pidettyjen ihmisten vapauttaminen, lainsäädännön uudistaminen poliittisen vankeuden lopettamiseksi, riippumattoman kansallisen ihmisoikeusinstituution perustaminen ja muut julkiseen elämään osallistumisen edistämiseen tähtäävät toimet; toteaa kuitenkin, että Vietnam on äskettäin antanut kansainvälisille ihmisoikeusryhmille luvan tavata opposition edustajia ja hallituksen virkamiehiä ensimmäistä kertaa Vietnamin sodan päättymisen jälkeen;

H.  toteaa, että Vietnam turvautuu rikoslainsäädännössään edelleen epämääräisesti muotoiltuihin ”kansallisen turvallisuuden” säännöksiin, kuten ”valtion vastainen propaganda”, ”kumouksellinen toiminta” tai ”demokraattisten vapauksien väärinkäyttö”, voidakseen syyttää poliittisia toisinajattelijoita, ihmisoikeusaktivisteja ja hallituksen arvostelijoina pidettyjä henkilöitä ja vaientaa heidät;

I.  toteaa, että toukokuussa 2016 BBC:n kirjeenvaihtajalta Jonathan Headiltä kiellettiin väitteiden mukaan presidentti Obaman Vietnamin-vierailun raportointi ja hänen akkreditointinsa peruutettiin ilman virallista syytä; toteaa, että Người Cao Tuổi ‑sanomalehden entisen päätoimittajan Kim Quốc Hoan lehdistölupa peruutettiin vuoden 2015 alkupuolella ja että myöhemmin häntä syytettiin rikoslain 258 pykälän mukaisesti demokraattisten vapauksien väärinkäytöstä sanomalehden paljastettua useita korruptoituneita virkamiehiä;

J.  toteaa, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuoden 2016 maailman lehdistönvapausindeksin mukaan Vietnam on 180 maan joukossa sijalla 175 ja että lehdistö ja lähetystoimintaa harjoittavat tiedotusvälineet ovat Vietnamin kommunistisen puolueen, armeijan tai hallituksen muiden elinten valvonnassa; toteaa, että asetuksella nro 72/2013 rajoitetaan entisestään sananvapautta blogeissa ja sosiaalisessa mediassa, asetuksessa nro 174/2014 säädetään ankaria rangaistuksia sosiaalisen median ja internetin käyttäjille, jotka toimivat ”valtion vastaisen propagandan” tai ”taantumuksellisten ideologioiden” äänitorvena;

K.  toteaa, että uskonnon- ja vakaumuksenvapaus on tukahdutettu ja useat uskonnolliset vähemmistöt kärsivät vakavasta uskonnollisesta vainosta, mukaan luettuina katolisen kirkon jäsenet ja ilman virallista tunnustusta olevien uskontokuntien kuten Unified Buddhist Church of Vietnam -seurakunnan ja useiden protestanttisten seurakuntien sekä etnis-uskonnollisen Montagnard-vähemmistön jäsenet, minkä uskonnon- ja vakaumuksenvapautta käsittelevä YK:n erityisraportoija havaitsi Vietnamin-vierailunsa aikana;

L.  toteaa, että huhtikuussa 2016 Vietnam hyväksyi lain tiedon saatavuudesta ja muutti lehdistöä koskevaa lakia, jolla rajoitetaan sanavapautta ja vahvistetaan sensuuria, sekä antoi asetuksia, joilla kielletään mielenosoitukset tuomioistuinten ulkopuolella oikeudenkäyntien aikana;

M.  toteaa, että Maailman talousfoorumin Gender Gap Index -vertailussa Vietnamin sijoitus laski vuoden 2007 tilalta 42 vuoden 2015 tilalle 83 ja että naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen osalta Vietnamin viranomaisia arvosteltiin siitä, että ne eivät ole ymmärtäneet sukupuolten todellisen tasa-arvon käsitettä; toteaa, että tietystä edistyksestä huolimatta perheväkivalta, naisilla ja tytöillä käytävä kauppa, prostituutio, hiv/aids sekä seksuaalisten ja lisääntymiseen liittyvien oikeuksien loukkaukset ovat edelleen ongelma Vietnamissa;

N.  toteaa, että kokonaisvaltaisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tavoitteena on muodostaa moderni, laaja-alainen ja molempia osapuolia hyödyttävä kumppanuus, joka perustuu yhteisiin etuihin ja periaatteisiin, kuten tasa-arvo, keskinäinen kunnioitus, oikeusvaltio ja ihmisoikeudet;

O.  toteaa, että EU on antanut Vietnamille tunnustusta sosioekonomisiin oikeuksiin liittyvästä jatkuvasta kehityksestä ja ilmaissut samalla jatkuvan huolensa poliittisten oikeuksien ja kansalaisoikeuksien tilanteesta; toteaa kuitenkin, että vuosittaisessa ihmisoikeusvuoropuhelussa EU otti esille sananvapauden, tiedotusvälineiden vapauden ja kokoontumisvapauden rajoittamista koskevat kysymykset;

P.  toteaa, että EU on Vietnamin suurin vientimarkkina-alue; toteaa, että EU ja sen jäsenvaltiot antavat eniten virallista kehitysapua Vietnamille ja että tähän varattuja unionin määrärahoja kasvatetaan 30 prosenttia 400 miljoonaan euroon vuosina 2014–2020;

1.  suhtautuu myönteisesti EU:n ja Vietnamin väliseen vahvistettuun kumppanuuteen ja ihmisoikeusvuoropuheluun; pitää ilahduttavana, että Vietnam ratifioi viime vuonna kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen;

2.  kehottaa Vietnamin hallitusta lopettamaan välittömästi ihmisoikeusaktivistien, yhteiskunnallisten aktivistien ja ympäristöaktivistien kaikenlaisen ahdistelun, pelottelun ja vainoamisen; vaatii, että hallitus kunnioittaa näiden aktivistien oikeutta rauhanomaiseen mielenilmaukseen ja vapauttaa kaikki väärin perustein pidätetyt; pyytää vapauttamaan välittömästi kaikki epäasianmukaisesti pidätetyt ja vangitut aktivistit kuten Lê Thu Hàn, Nguyễn Văn Đàin, Trần Minh Nhậtin, Trần Huỳnh Duy Thứcin ja Thích Quảng Độn;

3.  ilmaisee vakavan huolensa väkivallan lisääntymisestä niitä vietnamilaisia mielenosoittajia kohtaan, jotka ilmaisevat suuttumuksensa kalojen joukkokuolemasta maan rannikon keskiosissa; pyytää julkaisemaan ympäristötuhoa koskevien tutkimusten tulokset ja saattamaan siihen syylliset vastuuseen; kehottaa Vietnamin hallitusta kunnioittamaan kokoontumisvapautta kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteidensa mukaisesti;

4.  tuomitsee Nguyễn Hữu Vinhin ja hänen kollegansa Nguyễn Thị Minh Thúyin sekä Đặng Xuân Diệun kaltaisten vietnamilaisten verkkopäiväkirjan pitäjien ja toimittajien tuomitsemisen ja kovat rangaistukset ja kehottaa vapauttamaan heidät;

5.  pitää valitettavana jatkuvia ihmisoikeusloukkauksia Vietnamissa, kuten poliittista pelottelua, häirintää, hyökkäyksiä, mielivaltaisia pidätyksiä, ankaria vankeusrangaistuksia ja epäoikeudenmukaisia oikeudenkäyntejä, joita kohdistetaan poliittisiin aktivisteihin, toimittajiin, verkkopäiväkirjan pitäjiin, toisinajattelijoihin ja ihmisoikeuksien puolustajiin sekä verkossa että verkon ulkopuolella ja joilla selvästi rikotaan Vietnamin kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita;

6.  ilmaisee huolensa siitä, että kansalliskokous käsittelee yhdistyksiä koskevaa lakia sekä vakaumusta ja uskontoa koskevaa lakia, sillä nämä ovat ristiriidassa kokoontumisvapautta sekä uskonnon- ja vakaumuksenvapautta koskevien kansainvälisten normien kanssa;

7.  kehottaa Vietnamia edelleen tehostamaan yhteistyötä ihmisoikeusmekanismien kanssa ja parantamaan sopimuksen elinten tiedottamismekanismien noudattamista; toistaa yleisen määräaikaisarvioinnin täytäntöönpanon edistämistä koskevat suosituksensa;

8.  toistaa pyyntönsä Vietnamin rikoslain sellaisten erityisten pykälien tarkistamisesta, joita käytetään sananvapauden tukahduttamiseen; pitää valitettavana, että 2. syyskuuta 2015 armahdetuista 18 000 vangista yksikään ei ollut poliittinen vanki; tuomitsee Vietnamin vankilaolot ja vaatii, että Vietnamin viranomaiset varmistavat rajoittamattomat mahdollisuudet saada oikeudellista neuvontaa;

9.  kehottaa Vietnamin hallitusta ottamaan käyttöön tehokkaita poliisivoimiaan ja turvallisuusvirastojaan koskevia vastuumekanismeja, jotta vankien ja pidätettyjen huono kohtelu saadaan loppumaan;

10.  kehottaa viranomaisia lopettamaan uskonnollisen vainon ja muuttamaan uskonnollisten yhteisöjen asemaa koskevaa lainsäädäntöään, jotta ilman virallista tunnustusta olevien uskontojen laillinen asema voidaan palauttaa; kehottaa Vietnamia peruuttamaan vakaumusta ja uskontoa koskevan viidennen lakiesityksen, josta käydään parhaillaan keskustelua kansalliskokouksessa, ja valmistelemaan uuden esityksen, joka vastaa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 18 artiklan mukaisia Vietnamin velvoitteita; kehottaa vapauttamaan uskonnolliset johtajat, pastori Nguyễn Công Chính sekä Trần Thị Hồng ja Ngô Hào mukaan luettuina;

11.  pyytää, että Vietnam torjuu naisiin kohdistuvaa syrjintää laatimalla ihmiskaupan vastaista lainsäädäntöä ja toteuttamalla tehokkaita toimia perheväkivallan sekä lisääntymisoikeuksia koskevien loukkausten torjumiseksi;

12.  antaa Vietnamille tunnustusta homo- ja biseksuaalisten sekä trans- ja intersukupuolisten henkilöiden (HLBTI) oikeuksien kehittämiseen liittyvästä johtavasta roolistaan Aasiassa ja erityisesti äskettäin hyväksytystä avioliitto- ja perhelaista, joka sallii samaa sukupuolta olevien henkilöiden hääseremoniat;

13.  kehottaa ASEANin hallitustenvälistä ihmisoikeuskomissiota tutkimaan ihmisoikeustilannetta Vietnamissa ja kiinnittämään siinä erityistä huomiota sananvapauteen sekä esittämään Vietnamille suosituksia;

14.  kehottaa Vietnamin hallitusta lähettämään pysyvän kutsun YK:n erityismenettelyille ja erityisesti kutsut sananvapautta käsittelevälle erityisraportoijalle ja ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsittelevälle erityisraportoijalle;

15.  kehottaa EU:ta tehostamaan laaja-alaisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti ihmisoikeuksia koskevaa poliittista vuoropuheluaan Vietnamin kanssa;

16.  pyytää EU:n edustustoa käyttämään kaikkia asianmukaisia keinoja ja välineitä Vietnamin hallituksen tukemiseen näissä toimissa sekä tukemaan ja suojelemaan ihmisoikeuksien puolustajia; korostaa EU:n ja Vietnamin viranomaisten välisen ihmisoikeusvuoropuhelun merkitystä, erityisesti jos tämä vuoropuhelu johtaa todelliseen täytäntöönpanoon; korostaa, että tämän vuoropuhelun olisi oltava tehokasta ja tulossuuntautunutta;

17.  antaa tunnustusta Vietnamin hallituksen toimista EU:n ja ASEANin välisten suhteiden vahvistamiseksi ja sen tuesta EU:n jäsenyydelle Itä-Aasian huippukokouksessa;

18.  antaa Vietnamille tunnustusta siitä, että se on saavuttanut merkittävän määrän vuosituhannen kehitystavoitteita, ja kehottaa komissiota sekä komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa antamaan jatkuvaa tukea Vietnamin viranomaisille sekä hallituksesta riippumattomille järjestöille ja maan kansalaisyhteiskunnan järjestöille vuoden 2015 jälkeisen kehitysohjelman puitteissa;

19.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Vietnamin hallitukselle ja kansalliskokoukselle, ASEANin jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetulle ja Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö