Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0119(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0156/2016

Внесени текстове :

A8-0156/2016

Разисквания :

PV 08/06/2016 - 19
CRE 08/06/2016 - 19

Гласувания :

PV 09/06/2016 - 4.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0277

Приети текстове
PDF 457kWORD 43k
Четвъртък, 9 юни 2016 г. - Страсбург
Насърчаване на свободното движение чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи ***II
P8_TA(2016)0277A8-0156/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 9 юни 2016 г. относно позицията на Съвета на първо четене относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (14956/2/2015 – C8-0129/2016 – 2013/0119(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (14956/2/2015 – C8‑0129/2016),

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Сената на Румъния в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2013 г.(1),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0228),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид членове 76 и 39 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по правни въпроси (A8-0156/2016),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 52.
(2) Приети текстове от 4.2.2014 г., P7_TA(2014)0054.

Правна информация - Политика за поверителност