Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0119(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0156/2016

Předložené texty :

A8-0156/2016

Rozpravy :

PV 08/06/2016 - 19
CRE 08/06/2016 - 19

Hlasování :

PV 09/06/2016 - 4.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0277

Přijaté texty
PDF 389kWORD 63k
Čtvrtek, 9. června 2016 - Štrasburk
Podpora volného pohybu zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin ***II
P8_TA(2016)0277A8-0156/2016

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. června 2016 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (14956/2/2015 – C8-0129/2016 – 2013/0119(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (14956/2/2015 – C8-0129/2016),

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené rumunským Senátem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2013(1),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0228,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

–  s ohledem na články 76 a 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro právní záležitosti (A8-0156/2016),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 52.
(2) Přijaté texty ze dne 4.2.2014, P7_TA(2014)0054.

Právní upozornění - Ochrana soukromí