Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0119(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0156/2016

Indgivne tekster :

A8-0156/2016

Forhandlinger :

PV 08/06/2016 - 19
CRE 08/06/2016 - 19

Afstemninger :

PV 09/06/2016 - 4.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0277

Vedtagne tekster
PDF 246kWORD 61k
Torsdag den 9. juni 2016 - Strasbourg
Fremme af den frie bevægelighed gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i EU ***II
P8_TA(2016)0277A8-0156/2016

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 9. juni 2016 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af den frie bevægelighed for borgere gennem en forenkling af kravene vedrørende fremlæggelse af visse offentlige dokumenter i Den Europæiske Union og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (14956/2/2015 – C8-0129/2016 – 2013/0119(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (14956/2/2015 – C8-0129/2016),

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det rumænske Senat, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 11. juli 2013 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0228),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76 og 39,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Retsudvalget (A8-0156/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 327 af 12.11.2013, s. 52.
(2) Vedtagne tekster af 4.2.2014, P7_TA(2014)0054.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik