Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0119(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0156/2016

Texte depuse :

A8-0156/2016

Dezbateri :

PV 08/06/2016 - 19
CRE 08/06/2016 - 19

Voturi :

PV 09/06/2016 - 4.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0277

Texte adoptate
PDF 243kWORD 64k
Joi, 9 iunie 2016 - Strasbourg
Promovarea liberei circulații prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale ***II
P8_TA(2016)0277A8-0156/2016

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 9 iunie 2016 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (14956/2/2015 – C8-0129/2016 – 2013/0119(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (14956/2/2015 – C8-0129/2016),

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Senatul României în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2013(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0228),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolele 76 și 39 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0156/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 327, 12.11.2013, p. 52.
(2) Texte adoptate, 4.2.2014, P7_TA(2014)0054.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate