Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0906(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0167/2016

Předložené texty :

A8-0167/2016

Rozpravy :

PV 08/06/2016 - 20
CRE 08/06/2016 - 20

Hlasování :

PV 09/06/2016 - 4.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0278

Přijaté texty
PDF 402kWORD 67k
Čtvrtek, 9. června 2016 - Štrasburk
Přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni ve věcech veřejné služby EU ***I
P8_TA(2016)0278A8-0167/2016
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. června 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni spory mezi Unií a jejími zaměstnanci na Tribunál Evropské unie (N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost Soudního dvora předloženou Evropskému parlamentu a Radě (N8-0110/2015),

–  s ohledem na čl. 19 odst. 2 druhý pododstavec Smlouvy o Evropské unii, čl. 256 odst. 1, čl. 257 první a druhý pododstavec a čl. 281 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie a čl. 106a odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, v souladu s nimiž byl návrh aktu předložen Parlamentu (C8-0367/2015),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a 15 Smlouvy o fungování Evropské unie a čl. 256 odst. 1, čl. 257 první a druhý pododstavec a čl. 281 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie a čl. 106a odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/2422 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie(1), a zejména 9. bod odůvodnění uvedeného nařízení,

–  s ohledem na stanovisko Komise (COM(2016)0081)(2),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 18. května 2016 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0167/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  připomíná, že je důležité, aby byla mezi soudci Soudního dvora Evropské unie vyváženě zastoupena obě pohlaví;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Soudnímu dvoru a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 341, 24.12.2015, s. 14.
(2) Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. června 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2016/... o přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni spory mezi Evropskou unií a jejími zaměstnanci na Tribunál
P8_TC1-COD(2015)0906

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU, Euratom) 2016/1192.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí