Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0906(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0167/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0167/2016

Keskustelut :

PV 08/06/2016 - 20
CRE 08/06/2016 - 20

Äänestykset :

PV 09/06/2016 - 4.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0278

Hyväksytyt tekstit
PDF 236kWORD 63k
Torstai 9. kesäkuuta 2016 - Strasbourg
Unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtäminen unionin yleiselle tuomioistuimelle ***I
P8_TA(2016)0278A8-0167/2016
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 9. kesäkuuta 2016 esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä unionin yleiselle tuomioistuimelle (N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetun unionin tuomioistuimen pyynnön (N8-0110/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 19 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 256 artiklan 1 kohdan, 257 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan ja 281 artiklan toisen kohdan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 a artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti säädösesitys on toimitettu Euroopan parlamentille (C8-0367/2015),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 ja 15 kohdan, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 256 artiklan 1 kohdan, 257 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan ja 281 artiklan toisen kohdan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 a artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta 16. joulukuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2015/2422(1) ja erityisesti sen johdanto-osan 9 kappaleen,

–  ottaa huomioon komission lausunnon (COM(2016)0081)(2),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 18. toukokuuta 2016 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 39 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0167/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pitää tärkeänä, että tuomareiden sukupuolijakauma Euroopan unionin tuomioistuimessa on tasapainoinen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, unionin tuomioistuimelle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL L 341, 24.12.2015, s. 14.
(2)Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 9. kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2016/… antamiseksi Euroopan unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä unionin yleiselle tuomioistuimelle
P8_TC1-COD(2015)0906

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2016/1192.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö