Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0906(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0167/2016

Pateikti tekstai :

A8-0167/2016

Debatai :

PV 08/06/2016 - 20
CRE 08/06/2016 - 20

Balsavimas :

PV 09/06/2016 - 4.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0278

Priimti tekstai
PDF 325kWORD 66k
Ketvirtadienis, 2016 m. birželio 9 d. - Strasbūras
Jurisdikcijos perdavimas Bendrajam Teismui kaip pirmajai instancijai ES tarnautojų bylose ***I
P8_TA(2016)0278A8-0167/2016
Rezoliucija
 Tekstas

2016 m. birželio 9 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl reglamento dėl jurisdikcijos perdavimo Europos Sąjungos Bendrajam Teismui kaip pirmajai instancijai spręsti Sąjungos ir jos tarnautojų ginčus projekto (N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamentui ir Tarybai pateiktą Teisingumo Teismo prašymą (N8-0110/2015),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 256 straipsnio 1 dalį, 257 straipsnio pirmą ir antrą pastraipas ir 281 straipsnio antrą pastraipą, taip pat į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnio 1 dalį, pagal kurias Parlamentui buvo pateiktas akto projektas (C8-0367/2015),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 ir 15 dalis, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 256 straipsnio 1 dalį, 257 straipsnio pirmą ir antrą pastraipas ir 281 straipsnio antrą pastraipą bei Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2015/2422, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto(1), ypač į jo 9 konstatuojamąją dalį,

–  atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę (COM(2016)0081)(2),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 18 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 39 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Konstitucinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0167/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  primena apie lyčių pusiausvyros tarp Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjų svarbą;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Teisingumo Teismui, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 341, 2015 12 24, p. 14.
(2) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2016 m. birželio 9 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2016/... dėl jurisdikcijos perdavimo Bendrajam Teismui kaip pirmajai instancijai spręsti Europos Sąjungos ir jos tarnautojų ginčus
P8_TC1-COD(2015)0906

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES, Euratomas) 2016/1192.)

Teisinė informacija - Privatumo politika