Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/0906(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0167/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0167/2016

Debates :

PV 08/06/2016 - 20
CRE 08/06/2016 - 20

Balsojumi :

PV 09/06/2016 - 4.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0278

Pieņemtie teksti
PDF 396kWORD 66k
Ceturtdiena, 2016. gada 9. jūnijs - Strasbūra
Kompetences nodošana ES Vispārējai tiesai pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp Savienību un tās darbiniekiem ***I
P8_TA(2016)0278A8-0167/2016
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2016. gada 9. jūnija normatīvā rezolūcija par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, lai nodotu Eiropas Savienības Vispārējai tiesai kompetenci pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp Savienību un tās darbiniekiem (N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamentam un Padomei iesniegto Tiesas pieprasījumu (N8-0110/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 19. panta 2. punkta otro daļu, Līguma par Eiropas Savienības darbību 256. panta 1. punktu, 257. panta pirmo un otro daļu un 281. panta otro daļu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a panta 1. punktu, saskaņā ar kuru Parlamentam ir iesniegts šis akta projekts (C8-0367/2015),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. un 15. punktu un 256. panta 1. punktu, Līguma par Eiropas Savienības darbību 257. panta pirmo un otro daļu un 281. panta otro daļu, kā arī Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 16. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 2015/2422, ar ko groza 3. protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem(1), un jo īpaši tās 9. apsvērumu,

–  ņemot vērā Komisijas atzinumu (COM(2016)0081)(2),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2016. gada 18. maija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. un 39. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumu (A8-0167/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  atgādina par Eiropas Savienības Tiesas tiesnešu dzimumu līdzsvara nozīmīgumu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Tiesai un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 341, 24.12.2015., 14. lpp.
(2) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 9. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2016/... par to, lai Vispārējai tiesai nodotu kompetenci pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp Eiropas Savienību un tās darbiniekiem
P8_TC1-COD(2015)0906

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2016/1192.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika