Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0906(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0167/2016

Teksty złożone :

A8-0167/2016

Debaty :

PV 08/06/2016 - 20
CRE 08/06/2016 - 20

Głosowanie :

PV 09/06/2016 - 4.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0278

Teksty przyjęte
PDF 400kWORD 66k
Czwartek, 9 czerwca 2016 r. - Strasburg
Przekazanie Sądowi UE właściwości do rozpoznawania w pierwszej instancji spraw dotyczących służby cywilnej UE ***I
P8_TA(2016)0278A8-0167/2016
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazania Sądowi Unii Europejskiej właściwości do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów między Unią a jej pracownikami (N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Trybunału Sprawiedliwości przedstawiony Parlamentowi i Radzie (N8-0110/2015),

–  uwzględniając art. 19 ust. 2 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej, art. 256 ust. 1, art. 257 akapit pierwszy i drugi oraz art. 281 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejski i art. 106a ust. 1 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zgodnie z którymi projekt aktu został przedstawiony Parlamentowi (C8-0367/2015),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 i 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także art. 256 ust. 1, art. 257 akapity pierwszy i drugi i art. 281 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, i art. 106a ust. 1 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/2422 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej(1), a w szczególności jego motyw 9,

–  uwzględniając opinię Komisji (COM(2016)0081)(2),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady przekazane pismem z dnia 18 maja 2016 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 i 39 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Spraw Konstytucyjnych (A8-0167/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  przypomina o znaczeniu zachowania równowagi płci wśród sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

3.  zaleca swojemu przewodniczącemu przekazanie stanowiska Radzie, Trybunałowi Sprawiedliwości, Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 341 z 24.12.2015, s. 14.
(2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 czerwca 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2016/... w sprawie przekazania Sądowi właściwości do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów między Unią Europejską a jej pracownikami
P8_TC1-COD(2015)0906

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2016/1192.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności