Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0906(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0167/2016

Texte depuse :

A8-0167/2016

Dezbateri :

PV 08/06/2016 - 20
CRE 08/06/2016 - 20

Voturi :

PV 09/06/2016 - 4.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0278

Texte adoptate
PDF 328kWORD 67k
Joi, 9 iunie 2016 - Strasbourg
Transferul către Tribunal al competenței de a se pronunța în primă instanță cu privire la cauzele din domeniul funcției publice a UE ***I
P8_TA(2016)0278A8-0167/2016
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 9 iunie 2016 referitoare la proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transferul către Tribunalul Uniunii Europene al competenței de a se pronunța în primă instanță cu privire la litigiile dintre UE și agenții acesteia (N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere solicitarea Curții de Justiție adresată Parlamentului și Consiliului (N8-0110/2015),

–  având în vedere articolul 19 alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 256 alineatul (1), articolul 257 primul și al doilea paragraf și articolul 281 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 106a alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul căruia proiectul de act a fost supus atenției Parlamentului (C8-0367/2015),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatele (3) și (15) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, articolul 256 alineatul (1), articolul 257 primul și al doilea paragraf și articolul 281 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 106a alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2015/2422 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene(1) și, în particular, considerentul 9 din acesta,

–  având în vedere avizul Comisiei (COM(2016)0081)(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 18 mai 2016, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0167/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  reamintește importanța echilibrului între genuri în rândul judecătorilor Curții de Justiție a Uniunii Europene;

3.  îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Curții de Justiție și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO L 341, 24.12.2015, p. 14.
(2) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 9 iunie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE, Euratom) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind transferul către Tribunal al competenței de a se pronunța în primă instanță asupra litigiilor dintre Uniunea Europeană și agenții acesteia
P8_TC1-COD(2015)0906

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE, Euratom) 2016/1192.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate