Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0110(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0193/2016

Teksty złożone :

A8-0193/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/06/2016 - 8.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0281

Teksty przyjęte
PDF 316kWORD 62k
Czwartek, 23 czerwca 2016 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między UE a Libanem (porozumienie ramowe) ***
P8_TA(2016)0281A8-0193/2016

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Libańską w sprawie ogólnych zasad udziału Republiki Libańskiej w programach unijnych (16136/2014 – C8-0044/2015 – 2014/0110(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (16136/2014),

–  uwzględniając projekt Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Libańską w sprawie ogólnych zasad udziału Republiki Libańskiej w programach unijnych (16135/2014),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 212, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0044/2015),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci, art. 99 ust. 2 i art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0193/2016),

1.  wyraża zgodę na zawarcie Protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Libańskiej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności