Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0110(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0193/2016

Ingivna texter :

A8-0193/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/06/2016 - 8.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0281

Antagna texter
PDF 237kWORD 60k
Torsdagen den 23 juni 2016 - Bryssel
Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (ramavtal) ***
P8_TA(2016)0281A8-0193/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 juni 2016 om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon om de allmänna principerna för Republiken Libanons deltagande i unionsprogram (16136/2014 – C8-0044/2015 – 2014/0110(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (16136/2014),

–  med beaktande av utkastet till protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon om de allmänna principerna för Republiken Libanons deltagande i unionsprogram (16135/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 212 samt artikel 218.6 andra stycket a och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0044/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0193/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Libanon.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy