Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0078(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0194/2016

Texte depuse :

A8-0194/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/06/2016 - 8.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0282

Texte adoptate
PDF 242kWORD 62k
Joi, 23 iunie 2016 - Bruxelles
Protocolul la Acordul euro-mediteranean dintre UE și Liban (extinderea din 2004) ***
P8_TA(2016)0282A8-0194/2016

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (13349/2014 – C8-0095/2015 – 2007/0078(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (13349/2014),

–  având în vedere proiectul de protocol la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (11300/2007),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 217 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (8) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0095/2015),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A8-0194/2016),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Libaneze.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate