Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0027(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0195/2016

Teksty złożone :

A8-0195/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/06/2016 - 8.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0283

Teksty przyjęte
PDF 316kWORD 62k
Czwartek, 23 czerwca 2016 r. - Bruksela
Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między UE a Libanem (przystąpienie Bułgarii i Rumunii) ***
P8_TA(2016)0283A8-0195/2016

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (13395/2014 – C8-0170/2015 – 2008/0027(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (13395/2014),

–  uwzględniając projekt Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (13376/2014),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 217, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i art. 218 ust. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8–0170/2015),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci, art. 99 ust. 2, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0195/2016),

1.  wyraża zgodę na zawarcie Protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Libańskiej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności