Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0027(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0195/2016

Ingivna texter :

A8-0195/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/06/2016 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0283

Antagna texter
PDF 239kWORD 60k
Torsdagen den 23 juni 2016 - Bryssel
Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (Bulgariens och Rumäniens anslutning) ***
P8_TA(2016)0283A8-0195/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 juni 2016 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (13395/2014 – C8-0170/2015 – 2008/0027(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (13395/2014),

–  med beaktande av utkastet till protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (13376/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 217 och 218.6 andra stycket a och 218.8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0170/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0195/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Libanon.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy