Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0109(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0206/2016

Внесени текстове :

A8-0206/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/06/2016 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0284

Приети текстове
PDF 452kWORD 62k
Четвъртък, 23 юни 2016 г. - Брюксел
Споразумение между Европейската общност и Монако за автоматичен обмен на информация за финансови сметки *
P8_TA(2016)0284A8-0206/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 юни 2016 г. относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Княжество Монако относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета (COM(2016)0201 – C8–0157/2016 – 2016/0109(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2016)0201),

—  като взе предвид проекта на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Княжество Монако относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета,

—  като взе предвид член 115, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) и параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0157/2016),

—  като взе предвид член 59, член 108, параграф 7 и член 50, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0206/2016),

1.  Одобрява сключването на Протокола за изменение на Споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Княжество Монако.

Правна информация - Политика за поверителност