Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0109(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0206/2016

Ingivna texter :

A8-0206/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/06/2016 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0284

Antagna texter
PDF 238kWORD 59k
Torsdagen den 23 juni 2016 - Bryssel
Avtal mellan EU och Monaco om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton *
P8_TA(2016)0284A8-0206/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 juni 2016 om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG (COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut (COM(2016)0201),

–  med beaktande av utkastet till ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG

–  med beaktande av artikel 115 samt artikel 218.6 andra stycket b och 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0157/2016),

–  med beaktande av artiklarna 59, 108.7 och 50.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0206/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att ändringsprotokollet till avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Furstendömet Monaco.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy