Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0096(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0367/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0367/2015

Keskustelut :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Äänestykset :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Äänestysselitykset
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Hyväksytyt tekstit
PDF 235kWORD 68k
Torstai 23. kesäkuuta 2016 - Bryssel
Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma ***I
P8_TA(2016)0286A8-0367/2015
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. kesäkuuta 2016 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä ja asetuksen (EY) N:o 302/2009 kumoamisesta (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0180),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0118/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 1. heinäkuuta 2015 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 13. huhtikuuta 2016 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin toisessa käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A8-0367/2015),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(2);

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 383, 17.11.2015, s. 100.
(2)Tämä kanta korvaa 19. tammikuuta 2016 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0003).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 302/2009 kumoamisesta
P8_TC1-COD(2015)0096

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2016/1627.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö