Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/0096(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0367/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0367/2015

Debates :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Balsojumi :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Balsojumu skaidrojumi
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Pieņemtie teksti
PDF 386kWORD 90k
Ceturtdiena, 2016. gada 23. jūnijs - Brisele
Daudzgadu plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošanai ***I
P8_TA(2016)0286A8-0367/2015
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2016. gada 23. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0180),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8‑0118/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2015. gada 1. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2016. gada 13. aprīļa vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A8-0367/2015),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(2);

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 383, 17.11.2015., 100. lpp.
(2) Ar šo nostāju aizstāj 2016. gada 19. janvārī pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0003).


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 23. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 302/2009
P8_TC1-COD(2015)0096

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2016/1627.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika