Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0285(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0128/2015

Předložené texty :

A8-0128/2015

Rozpravy :

PV 27/04/2015 - 18
CRE 27/04/2015 - 18
PV 22/06/2016 - 19
CRE 22/06/2016 - 19

Hlasování :

PV 28/04/2015 - 7.8
CRE 28/04/2015 - 7.8
Vysvětlení hlasování
PV 23/06/2016 - 8.8
CRE 23/06/2016 - 8.8

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0104
P8_TA(2016)0287

Přijaté texty
PDF 404kWORD 74k
Čtvrtek, 23. června 2016 - Brusel
Víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace ***I
P8_TA(2016)0287A8-0128/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. června 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace, mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a ruší nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 (COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0614),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0174/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. prosince 2014(1),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 13. dubna 2016 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0128/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(2);

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 230, 14.7.2015, s. 120.
(2) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 28. dubna 2015 (Přijaté texty, P8_TA(2015)0104).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. června 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/…, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1098/2007
P8_TC1-COD(2014)0285

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2016/1139.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí