Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0059(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0209/2016

Ingivna texter :

A8-0209/2016

Debatter :

PV 22/06/2016 - 21
CRE 22/06/2016 - 21

Omröstningar :

PV 23/06/2016 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0288

Antagna texter
PDF 237kWORD 59k
Torsdagen den 23 juni 2016 - Bryssel
Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden *
P8_TA(2016)0288A8-0209/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 juni 2016 om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden (COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2016)0106),

–  med beaktande av artikel 81.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0127/2016),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0209/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy