Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2770(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0801/2016

Разисквания :

PV 22/06/2016 - 16
CRE 22/06/2016 - 16

Гласувания :

PV 23/06/2016 - 8.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0290

Приети текстове
PDF 476kWORD 88k
Четвъртък, 23 юни 2016 г. - Брюксел
Кланетата в Източно Конго
P8_TA(2016)0290RC-B8-0801/2016

Резолюция на Европейския парламент от 23 юни 2016 г. относно масовите убийства в Източно Конго (2016/2770(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Демократична република Конго (ДРК), и по-специално резолюциите си от 10 март 2016 г.(1) и от 9 юли 2015 г.(2),

—  като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ — ЕС от 15 юни 2016 г. относно положението в предизборния период и в областта на сигурността в ДРК,

—  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) и на нейния говорител относно положението в Демократична република Конго,

—  като взе предвид изявленията на делегацията на ЕС в Демократична Република Конго относно положението с правата на човека в страната,

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно Демократична република Конго от 23 май 2016 г.,

—  като взе предвид годишния доклад на ЕС относно правата на човека и демокрацията в света за 2014 г., приет от Съвета на 22 юни 2015 г.,

—  като взе предвид отвореното писмо, изпратено от групи на гражданското общество от районите на Бени, Бутебмо и Луберо до президента на Демократична република Конго на 14 май 2016 г.,

—  като взе предвид декларациите от Найроби от декември 2013 г.,

—  като взе предвид Рамката за мир, сигурност и сътрудничество за ДРК и региона, подписана в Адис Абеба през февруари 2013 г.,

—  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно ДРК, и по-специално Резолюция 2198 (2015) относно подновяване на режима на санкции по отношение на ДРК и мандата на експертната група, както и Резолюция 2277 (2016), с която се подновява за една година мандатът на мисията на ООН за стабилизиране в ДРК (MONUSCO),

—  като взе предвид доклада на експертната група на ООН относно ДРК от 23 май 2016 г.,

—  като взе предвид годишния доклад на върховния комисар на ООН по правата на човека от 27 юли 2015 г. относно положението с правата на човека и дейностите на Съвместната служба на ООН за правата на човека в ДРК,

—  като взе предвид решенията и разпорежданията, постановени от Международния съд,

—  като взе предвид съвместното изявление за пресата от 2 септември 2015 г. на Групата на международните пратеници и представители за региона на Големите езера в Африка относно изборите в ДРК,

—  като взе предвид изявлението на председателя на Съвета за сигурност на ООН от 9 ноември 2015 г. относно положението в ДРК,

—  като взе предвид докладите на генералния секретар на ООН от 9 март 2016 г. относно мисията на ООН за стабилизиране в ДРК и относно изпълнението на Рамката за мир, сигурност и сътрудничество за ДРК и региона,

—  като взе предвид преразгледаното Споразумение за партньорство от Котону,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г.,

—  като все предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

—  като взе предвид Конституцията на Конго от 18 февруари 2006 г.,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че положението със сигурността в Демократична република Конго продължава да се влошава в североизточната част на страната, където десетки въоръжени групировки продължават да действат, с многобройни сигнали за убийства, набиране и използване на деца от въоръжени групировки и широко разпространено сексуално и основано на пола насилие;

Б.  като има предвид, че между октомври 2014 г. и май 2016 г. на територията на Бени, Луберо и Бутембо са били зверски убити повече от 1160 души, над 1470 души са изчезнали, много къщи, здравни центрове и училища са били изгорени и много жени, мъже и деца са станали жертви на сексуално насилие;

В.  като има предвид, че много от селата в тези територии понастоящем са окупирани от въоръжените групировки;

Г.  като има предвид растящото недоволство, изразено по отношение на бездействието и мълчанието на правителството на ДРК пред тези зверства, за които се твърди, че биват извършвани както от бунтовнически въоръжени групировки, така и от държавните военни сили;

Д.  като има предвид, че извънредно кръвопролитни убийства са били извършени в някои случаи в непосредствена близост до позиции, държани от националната армия (FARDC) и бази на мисията на ООН за стабилизиране в ДРК (MONUSCO);

Е.  като има предвид, че тези масови убийства бяха посрещнати с безразличие от страна на международната общност и мълчание от страна на медиите;

Ж.  като има предвид, че по силата на конституцията президентът на ДРК е гарант за националната цялост, националната независимост, безопасността на хората и стоките, както и за нормалното функциониране на институциите на страната, а също така той е и главнокомандващ на въоръжените сили на страната;

З.  като има предвид, че силното политическо напрежение в ДРК е породено от факта, че според конституцията президентът Кабила, който е на власт от 2001 г., трябва да подаде оставка на 20 декември 2016 г., но все още не е обявил, че ще го направи;

И.  като има предвид, че конгоанската армия и MONUSCO са разположени в региона с цел поддържане на стабилността, борба с въоръжените групировки и защита на цивилното население;

Й.  като има предвид, че мандатът на MONUSCO беше подновен и засилен;

К.  като има предвид, че широко разпространената неспособност извършителите на нарушения на правата на човека да бъдат изправени пред съда е довела до утвърждаването на усещането за безнаказаност и извършването на нови престъпления;

Л.  като има предвид, че основно предизвикателство пред мира са колебливите усилия на ДРК да демобилизира хиляди бойци бунтовници, независимо дали чрез включването им в националната армия или чрез улесняването на техния преход към цивилен живот;

М.  като има предвид, че по оценки на хуманитарните организации понастоящем 7,5 милиона души се нуждаят от помощ; като има предвид, че продължаващият конфликт и военните операции доведоха до вътрешното разселване на 1,5 милиона души и принудиха над 400 000 души да напуснат страната;

Н.  като има предвид, че Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси (OCHA) докладва за увеличаване броя на отвличанията и нападенията над хуманитарни работници и конвои, което е принудило хуманитарните организации да забавят предоставянето на помощ и да преустановят дейността си;

O.  като има предвид, че масовите убийства в източната част на Конго са резултат от връзките между регионалната и националната политика, инструментализирането на етническото напрежение и експлоатацията на ресурсите;

1.  Изразява дълбока загриженост по повод на ескалацията на насилието и тревожното и влошаващо се хуманитарно положение в ДРК, предизвикани по-специално от въоръжените конфликти в източните провинции, които продължават повече от 20 години; изразява съжаление във връзка със загубата на човешки живот и изразява своето съчувствие към народа на ДРК;

2.  Отново призовава всички страни в конфликта незабавно да прекратят насилието, да сложат оръжие, да освободят децата от своите редици и да насърчат диалога за постигане на мирно и устойчиво решение на конфликта; призовава по-специално за бързо и активно възобновяване на сътрудничеството между MONUSCO и въоръжените сили на ДРК въз основа на споразумението за военно сътрудничество, подписано на 28 януари 2016 г. в Киншаса, с цел възстановяване и укрепване на мира и сигурността както в източната част, така и в страната като цяло;

3.  Припомня, че неутрализирането на всички въоръжени групировки в този регион ще допринесе значително за мира и стабилността, и призовава правителството на ДРК да определи това за свой приоритет и да възстанови безопасността за всички свои граждани и стабилността на територията на Бени, Луберо и Бутембо;

4.  Призовава международната общност спешно да започне задълбочено, независимо и прозрачно разследване на масовите убийства, с пълното съдействие на правителството на ДРК и MONUSCO; призовава за спешно заседание на Групата на международните пратеници и представители за региона на Големите езера в Африка относно изборите в ДРК с оглед на предприемането на подходящи действия в тази насока, като например мобилизиране на Съвета за сигурност на ООН;

5.  Настоява, че това положение не следва да възпрепятства провеждането на изборите, както е предвидено според конституцията; подчертава, че успешното и навременно провеждане на изборите ще бъде от ключово значение за дългосрочната стабилност и развитието на страната;

6.  Призовава прокурора на Международния наказателен съд (МНС) да събере информация и да проучи нарушенията, за да установи дали е необходимо провеждането на разследване от МНС на предполагаемите престъпления в района на град Бени;

7.  Отново заявява, че не може да се допусне безнаказаност за извършителите на нарушения на правата на човека, на военни престъпления, на престъпления срещу човечеството и на сексуално насилие срещу жени и момичета, нито за тези, които отговарят за набирането на деца войници; подчертава, че хората, отговорни за такива деяния трябва да бъдат докладвани, идентифицирани, преследвани по съдебен път и наказани в съответствие с националното и международното наказателно право;

8.  Призовава да се изготви и оповести публично доклад за оценка на дейностите на MONUSCO; приветства Резолюция 2277 (2016) на Съвета за сигурност на ООН, с която беше подновен мандатът на MONUSCO и бяха засилени правомощията му в областта на гражданската защита и правата на човека, включително по отношение на основаното на пола насилие и насилието срещу деца;

9.  Настоятелно призовава MONUSCO да използва пълноценно своя мандат за защита на цивилното население посредством „трансформацията“ на силите на мисията с цел да се гарантира, че тя ще има по-голям оперативен капацитет за защита на цивилните лица чрез механизми за бързо разполагане и въздушно разузнаване в източната част на Конго, включително чрез патрули и мобилни оперативни бази;

10.  Призовава Африканския съюз и ЕС да обезпечат постоянен политически диалог между държавите от региона на Големите езера, за да се предотврати всяка по-нататъшна дестабилизация; изразява съжаление във връзка с това, че е постигнат само ограничен напредък в изпълнението на Рамковото споразумение за мир, сигурност и сътрудничество от февруари 2013 г., и призовава всички страни да допринасят активно към усилията за стабилизиране;

11.  Настоява, че гражданското общество трябва да участва във всички действия за защита на цивилното население и разрешаване на конфликтите, както и че защитниците на правата на човека трябва да бъдат защитавани и да им бъде предоставена трибуна от правителството на ДРК и международната общност;

12.  Признава усилията, положени от конгоанските органи в борбата с безнаказаността и за предотвратяване на сексуалното насилие и на насилието срещу деца, но счита, че напредъкът остава бавен;

13.  Припомня на ЕС, че трябва да има съгласуваност между различните му политики, включително в областите на търговията с оръжие и търговията със суровини, както и че преговорите за споразумения в региона трябва да насърчават мира, стабилността, развитието и правата на човека;

14.  Призовава ЕС да обмисли налагането на целенасочени санкции, в това число и забрани за пътуване и замразяване на активите, спрямо отговорните за масовите убийства в източната част на Конго и за бруталните репресии в ДРК, за да помогне за предотвратяването на по-нататъшните изблици на насилие;

15.  Призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да оказват помощ на народа на ДРК с цел подобряване на условията на живот на най-уязвимите групи от населението, най-вече на вътрешно разселените лица;

16.  Осъжда всички нападения срещу хуманитарни организации и пречки пред достъпа до хуманитарна помощ; настоятелно призовава всички страни в конфликта да зачитат независимостта, неутралността и безпристрастността на хуманитарните организации;

17.  Отново потвърждава, че в своите дейности предприятията трябва да спазват изцяло международните стандарти в областта на правата на човека; поради това призовава държавите членки да гарантират, че предприятията под тяхната национална юрисдикция не нарушават правата на човека и международните стандарти, свързани с техните дейности в трети държави;

18.  Приветства усилията на конгоанските органи за прилагане на законодателството, което забранява търговията и обработката на полезни изкопаеми в райони с незаконна експлоатация на полезни изкопаеми, като например районите под контрола на въоръжени групировки; призовава конгоанските органи да укрепят прилагането на законодателството и да позволят по-задълбочен контрол на сделките в минната промишленост и на злоупотребите с приходите от минно дело; призовава ЕС да подкрепи усилията на ДРК в това отношение чрез своите политики за сътрудничество за развитие; приветства постигнатата неотдавна европейска договореност относно задължителните надлежни проверки на доставчиците на полезни изкопаеми от зони на конфликт като първа стъпка към предприемането на действия във връзка с отговорностите на европейските предприятия в това отношение и настоятелно призовава ЕС да превърне тази договореност в амбициозно законодателство, което да бъде бързо прието;

19.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на Съвета на АКТБ—ЕС, на генералния секретар на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека, както и на президента, министър-председателя и парламента на ДРК.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0085.
(2) Приети текстове, P8_TA(2015)0278.

Правна информация - Политика за поверителност