Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2770(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0801/2016

Rozpravy :

PV 22/06/2016 - 16
CRE 22/06/2016 - 16

Hlasování :

PV 23/06/2016 - 8.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0290

Přijaté texty
PDF 337kWORD 83k
Čtvrtek, 23. června 2016 - Brusel
Masakry ve východním Kongu
P8_TA(2016)0290RC-B8-0801/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. června 2016 o masakrech ve východním Kongu (2016/2770(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Demokratické republice Kongo (DRK), zejména na usnesení ze dne 10. března 2016(1) a 9. července 2015(2),

–  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 15. června 2016 o předvolební a bezpečnostní situaci v DRK,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a na prohlášení její mluvčí o situaci v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na prohlášení Delegace EU v Demokratické republice Kongo o situaci v oblasti lidských práv v této zemi,

–  s ohledem na závěry Rady o Demokratické republice Kongo ze dne 23. května 2016,

–  s ohledem na výroční zprávu EU o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2014, kterou Rada přijala dne 22. června 2015,

–  s ohledem na otevřený dopis skupin občanské společnosti z oblasti Beni, Butemba a Lubera prezidentovi Demokratické republiky Kongo ze dne 14. května 2016,

–  s ohledem na tzv. nairobská prohlášení z prosince 2013,

–  s ohledem na Rámec OSN pro mír, bezpečnost a spolupráci pro Demokratickou republiku Kongo a tento region, který byl podepsán v únoru 2013 v Addis Abebě,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o DRK, zejména na rezoluci č. 2198 (2015) o obnovení sankčního režimu v DRK a mandátu skupiny odborníků a na rezoluci č. 2277 (2016), kterou byl o jeden rok prodloužen mandát Stabilizační mise OSN v DRK (MONUSCO),

–  s ohledem na zprávu skupiny odborníků OSN ze dne 23. května 2016 o DRK,

–  s ohledem na výroční zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o stavu lidských práv a činnosti Společného úřadu OSN pro lidská práva v DRK ze dne 27. července 2015,

–  s ohledem na rozhodnutí a nařízení vydaná Mezinárodním soudním dvorem,

–  s ohledem na společné tiskové prohlášení skupiny mezinárodních vyslanců a zástupců pro oblast afrických Velkých jezer o volbách v DRK ze dne 2. září 2015,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 9. listopadu 2015 o situaci v DRK,

–  s ohledem na zprávy generálního tajemníka OSN o Stabilizační misi Organizace spojených národů v DRK a o provádění Rámce OSN pro mír, bezpečnost a spolupráci pro Demokratickou republiku Kongo a tento region ze dne 9. března 2016,

–  s ohledem na revidovanou dohodu o partnerství z Cotonou,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a veřejnou správu,

–  s ohledem na ústavu Demokratické republiky Kongo ze dne 18. února 2006,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace v Demokratické republice Kongo se v severovýchodní části země, kde stále působí desítky ozbrojených skupin, i nadále zhoršuje, což dokládá řada zpráv o masakrech, náboru dětí a jejich zneužívání ozbrojenými skupinami a o všeobecně rozšířeném násilí založeném na pohlaví a genderu;

B.  vzhledem k tomu, že na území Beni, Lubera a Butemba bylo od října 2014 do května 2016 brutálně zavražděno více než 1 160 lidí, více než 1 470 osob zmizelo, bylo zapáleno mnoho domů, zdravotnických zařízení a škol a mnoho žen, mužů a dětí se stalo oběťmi sexuálního násilí;

C.  vzhledem k tomu, že mnoho vesnic nacházejících se na těchto územích je v současné době zabráno ozbrojenými skupinami;

D.  vzhledem k projevům rostoucí nespokojenosti s nečinností a mlčením vlády Demokratické republiky Kongo tváří v tvář těmto krutostem, jichž se údajně dopouštějí jak povstalecké skupiny, tak státní vojenské síly;

E.  vzhledem k tomu, že v některých případech byly spáchány výjimečně násilné vraždy v bezprostřední blízkosti míst obsazených ozbrojenými silami Demokratické republiky Kongo (FARDC) a základen mírové mise OSN v DRK (MONUSCO);

F.  vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství je k těmto masakrům lhostejné a sdělovací prostředky o nich mlčí;

G.  vzhledem k tomu, že prezident DRK ručí podle ústavy za národní integritu, národní nezávislost, bezpečnost osob a majetku a za řádné fungování státních orgánů a je vrchním velitelem ozbrojených sil této země;

H.  vzhledem k tomu, že v Demokratické republice Kongo panuje politicky velmi napjatá situace, neboť 20. prosince 2016 má podle ústavy odejít z funkce prezident Kabila, který je u moci od roku 2001, avšak dosud neoznámil, že tak učiní;

I.  vzhledem k tomu, že konžská armáda a mise MONUSCO jsou v tomto regionu přítomny proto, aby udržovaly stabilitu, bojovaly proti ozbrojeným skupinám a chránily civilisty;

J.  vzhledem k tomu, že mandát mise MONUSCO byl prodloužen a posílen;

K.  vzhledem k tomu, že osoby odpovědné za porušování lidských práv unikají výkonu spravedlnosti, což vytváří atmosféru beztrestnosti a vede k páchání nových trestných činů;

L.  vzhledem k tomu, že zásadní problém pro mír představují neúspěšné snahy DRK o demobilizaci tisíců povstaleckých bojovníků, ať už prostřednictvím jejich začlenění do konžské armády, nebo usnadněním jejich odchodu do civilního života;

M.  vzhledem k tomu, že podle odhadů humanitárních subjektů potřebuje v současné době pomoc 7,5 milionu osob; vzhledem k tomu, že probíhající konflikt a vojenské operace způsobily rovněž vnitřní vysídlení 1,5 milionu osob a přinutily více než 400 000 osob k tomu, aby zemi opustily;

N.  vzhledem k tomu, že Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) informoval o rostoucím počtu únosů a útoků na humanitární pracovníky a konvoje, což donutilo humanitární organizace odložit dodávky pomoci a pozastavit svou činnost;

O.  vzhledem k tomu, že masakry ve východním Kongu jsou důsledkem spojení mezi regionální a celostátní politikou, využíváním etnického napětí a těžbou nerostných surovin;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad stupňováním násilí a nad znepokojivou a zhoršující se humanitární situací v DRK, která je způsobena zejména ozbrojenými konflikty ve východních provinciích, které trvají již déle než 20 let; vyjadřuje politování nad oběťmi na životech a vyjadřuje solidaritu obyvatelům DRK;

2.  znovu vyzývá všechny strany konfliktu, aby okamžitě ukončily násilí, složily zbraně, propustily všechny děti, které bojují v jejich řadách, a podpořily dialog s cílem nalézt mírové a trvalé řešení konfliktu; požaduje zejména urychlené a aktivní obnovení spolupráce mise MONUSCO a ozbrojených sil DRK (FARDC) na základě dohody o vojenské spolupráci podepsané dne 28. ledna 2016 v Kinshase s cílem obnovit a upevnit mír a bezpečnost ve východním regionu i v celé zemi;

3.  připomíná, že neutralizace všech ozbrojených skupin v tomto regionu výraznou měrou přispěje k míru a stabilitě, a vyzývá vládu DRK, aby tento cíl učinila prioritou a aby obnovila bezpečnost všech svých občanů a stabilitu na území Beni, Lubera a Butemba;

4.  naléhavě žádá, aby mezinárodní společenství zahájilo důkladné, nezávislé a transparentní vyšetřování masakrů, na němž by plně spolupracovaly vláda DRK a mise MONUSCO; vyzývá k uspořádání mimořádné schůze skupiny mezinárodních vyslanců a zástupců pro oblast afrických Velkých jezer při příležitosti voleb v DRK s cílem přijmout v této souvislosti vhodné opatření, jakým je například mobilizace Rady bezpečnosti OSN;

5.  trvá na tom, že tato situace by neměla znemožnit konání voleb v souladu s ústavou; zdůrazňuje, že úspěšné a včasné konání voleb bude zásadní pro dlouhodobou stabilitu a rozvoj země;

6.  vyzývá žalobce Mezinárodního trestního soudu, aby shromáždil informace a zabýval se případy zneužívání, a zjistil tak, zda existují důvody pro to, aby tento soud vyšetřil údajné zločiny spáchané v oblasti Beni;

7.  znovu opakuje, že ti, kdo porušují lidská práva, páchají válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a sexuální násilí na ženách a dívkách, ani ti, kdo nesou odpovědnost za nábor dětských vojáků, nemohou zůstat nepotrestáni; zdůrazňuje, že osoby odpovědné za jakékoli podobné činy je třeba nahlásit, identifikovat, stíhat a potrestat v souladu s vnitrostátním a mezinárodním trestním právem;

8.  žádá o vypracování a zveřejnění hodnotící zprávy činností mise MONUSCO; vítá rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2277 (2016), která prodloužila mandát mise MONUSCO a posílila její kompetence v oblasti civilní ochrany a lidských práv, včetně genderového násilí a násilí páchaného na dětech;

9.  naléhavě vyzývá misi MONUSCO, aby tento mandát plně využívala k ochraně civilního obyvatelstva prostřednictvím „transformace ozbrojených sil“, jejímž cílem je zajistit větší operační schopnost mise, pokud jde o ochranu civilního obyvatelstva, díky využití mechanismů rychlého nasazení a leteckých průzkumů na východě Konga, včetně hlídek a mobilních operačních základen;

10.  vyzývá Africkou unii a EU, aby zajistily neustálý politický dialog mezi zeměmi oblasti Velkých jezer s cílem zabránit jakékoli další destabilizaci; vyjadřuje politování nad tím, že v provádění rámcové dohody o míru, bezpečnosti a spolupráci z února 2013 bylo dosaženo pouze omezeného pokroku a vyzývá všechny strany, aby aktivně přispívaly k dosažení stability;

11.  trvá na tom, že je nezbytné zapojit občanskou společnost do každého opatření na ochranu civilistů a vyřešení konfliktů a že je třeba, aby vláda DRK a mezinárodní společenství poskytly obhájcům lidských práv ochranu a platformu;

12.  uznává úsilí, které orgány Demokratické republiky Kongo vynakládají v oblasti boje proti beztrestnosti a předcházení sexuálnímu násilí a násilí páchanému na dětech, domnívá se však, že pokrok je stále pomalý;

13.  připomíná EU, že je třeba udržovat soudržnost mezi jejími politikami, včetně obchodu se zbraněmi a surovinami, a že jednání o dohodách v tomto regionu musí vést k prosazení míru, stability, rozvoje a lidských práv;

14.  vyzývá EU, aby zvážila možnost zavedení cílených sankcí, včetně zákazů cestování a zmrazení aktiv, vůči osobám odpovědným za masakry ve východním Kongu a násilné zákroky v DRK s cílem pomoci předejít dalšímu násilí;

15.  vyzývá EU a její členské státy, aby i nadále poskytovaly pomoc obyvatelům DRK s cílem zlepšit životní podmínky nejzranitelnějších skupin obyvatelstva, zejména vnitřně vysídlených osob;

16.  odsuzuje veškeré útoky proti humanitárním subjektům a překážky v přístupu k humanitární pomoci; naléhavě vyzývá všechny strany konfliktu, aby respektovaly nezávislost, neutralitu a nestrannost humanitárních subjektů;

17.  opětovně potvrzuje, že činnost společností musí v plném rozsahu splňovat mezinárodní standardy lidských práv; vyzývá proto členské státy, aby zajistily, aby společnosti v jejich jurisdikci neporušovaly lidská práva a mezinárodní standardy spojené s jejich činností ve třetích zemích;

18.  vítá úsilí orgánů Demokratické republiky Kongo o uplatňování právních předpisů, které zakazují obchodování s nerosty a jejich zpracovávání v oblastech, v nichž probíhá nelegální těžba nerostů, jako jsou oblasti pod kontrolou ozbrojených skupin; vyzývá tyto orgány, aby zintenzivnily uplatňování právních předpisů a zajistily důkladnější kontrolu dohod o těžbě a zneužívání výnosů z těžby; vyzývá EU, aby podporovala úsilí DRK v tomto smyslu prostřednictvím své politiky rozvojové spolupráce; vítá nedávno schválené evropské ujednání o povinných pečlivých kontrolách dodavatelů konfliktních minerálů, které je prvním krokem při řešení odpovědnosti evropských společností v této oblasti, a naléhavě EU vyzývá, aby toto ujednání převedla do ambiciózních právních předpisů, které je třeba urychleně přijmout;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, Radě ministrů AKT-EU, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva a prezidentovi, předsedovi vlády a parlamentu DRK.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0085.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2015)0278.

Právní upozornění - Ochrana soukromí