Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2770(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0801/2016

Keskustelut :

PV 22/06/2016 - 16
CRE 22/06/2016 - 16

Äänestykset :

PV 23/06/2016 - 8.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0290

Hyväksytyt tekstit
PDF 170kWORD 73k
Torstai 23. kesäkuuta 2016 - Bryssel
Joukkomurhat Kongon itäosissa
P8_TA(2016)0290RC-B8-0801/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. kesäkuuta 2016 joukkomurhista Kongon itäosissa (2016/2770(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kongon demokraattisesta tasavallasta, erityisesti 10. maaliskuuta 2016(1) ja 9. heinäkuuta 2015(2) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 15. kesäkuuta 2016 antaman päätöslauselman vaaleja edeltävästä tilanteesta ja turvallisuustilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja hänen tiedottajansa antamat julkilausumat Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta,

–  ottaa huomioon EU:n Kongon demokraattisen tasavallan edustuston julkilausumat maan ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon 23. toukokuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Kongon demokraattisesta tasavallasta,

–  ottaa huomioon neuvoston 22. kesäkuuta 2015 hyväksymän EU:n vuosikertomuksen ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014,

–  ottaa huomioon Benin, Butembon ja Luberon alueiden kansalaisyhteiskunnan ryhmien 14. toukokuuta 2016 lähettämän avoimen kirjeen Kongon demokraattisen tasavallan presidentille,

–  ottaa huomioon joulukuussa 2013 annetut Nairobin julistukset,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattisen tasavallan ja alueen rauhaa, turvallisuutta ja yhteistyötä koskevan kehyksen, joka allekirjoitettiin Addis Abebassa helmikuussa 2013,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Kongon demokraattisesta tasavallasta, erityisesti päätöslauselman 2198 (2015) Kongon demokraattiselle tasavallalle määrätyn seuraamusjärjestelmän ja asiantuntijaryhmän toimeksiannon uusimisesta sekä päätöslauselman 2277 (2016), jolla jatkettiin vuodella Yhdistyneiden kansakuntien vakauttamisoperaatiota Kongon demokraattisessa tasavallassa (MONUSCO),

–  ottaa huomioon Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän YK:n asiantuntijaryhmän 23. toukokuuta 2016 antaman raportin,

–  ottaa huomioon 27. heinäkuuta 2015 annetun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun vuosikertomuksen ihmisoikeustilanteesta ja Yhdistyneiden kansakuntien yhdistetyn ihmisoikeuksien toimiston toimista Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen tuomioistuimen päätökset ja määräykset,

–  ottaa huomioon Afrikan suurten järvien alueen kansainvälisten lähettiläiden ja edustajien ryhmän 2. syyskuuta 2015 antaman yhteisen lehdistötiedotteen Kongon demokraattisen tasavallan vaaleista,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 9. marraskuuta 2015 antaman julkilausuman Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 9. maaliskuuta 2016 antamat raportit Yhdistyneiden kansakuntien vakauttamisoperaatiosta Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä Kongon demokraattisen tasavallan ja alueen rauhaa, turvallisuutta ja yhteistyötä koskevien puitteiden täytäntöönpanosta,

–  ottaa huomioon tarkistetun Cotonoun kumppanuussopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan kesäkuulta 1981,

–  ottaa huomioon demokratiaa, vaaleja ja hyvää hallintoa koskevan Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon 18. helmikuuta 2006 vahvistetun Kongon perustuslain,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  toteaa, että Kongon demokraattisen tasavallan koillisosan, missä lukuisat aseelliset ryhmät toimivat edelleen aktiivisesti, turvallisuustilanne pahenee jatkuvasti ja että useissa raporteissa kerrotaan joukkomurhista, lasten värväämisestä aseellisten ryhmien käyttöön sekä laajamittaisesta seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta;

B.  ottaa huomioon, että lokakuun 2014 ja toukokuun 2016 välisenä aikana Benin, Luberon ja Butembon alueilla yli 1 160 ihmistä tapettiin julmasti ja yli 1 470 katosi, asuintaloja, terveyskeskuksia ja kouluja poltettiin ja monet naiset, miehet ja lapset joutuivat seksuaalisen väkivallan kohteeksi;

C.  ottaa huomioon, että monet näiden alueiden kylistä ovat nyt aseellisten ryhmittymien miehittämiä;

D.  ottaa huomioon, että tyytymättömyys Kongon demokraattisen tasavallan hallituksen toimettomuudesta ja siitä, että presidentti vaikenee kyseistä hirmuteoista, joihin ovat oletettavasti syyllistyneet sekä kapinallisten aseelliset ryhmät että valtion asevoimat, kasvaa;

E.  toteaa, että maan armeijan (FARDC) asemapaikkojen ja MONUSCOn tukikohtien lähellä on tehty äärimmäisen väkivaltaisia murhia;

F.  toteaa, että kansainvälinen yhteisö on suhtautunut näihin joukkomurhiin välinpitämättömästi ja tiedotusvälineet ovat vaienneet niistä;

G.  toteaa, että Kongon demokraattisen tasavallan presidentti on perustuslain mukaisesti kansallisen yhtenäisyyden, kansallisen itsenäisyyden, ihmisten ja tavaroiden turvallisuuden sekä maan instituutioiden säännöllisen toimivuuden takaaja ja maan armeija komentaja;

H.  ottaa huomioon, että poliittinen ilmapiiri on kireä Kongon demokraattisessa tasavallassa, sillä presidentti Kabilan, joka on ollut vallassa vuodesta 2001, on perustuslain mukaan luovuttava vallasta 20. joulukuuta 2016, mutta hän ei ole vielä ilmoittanut tekevänsä niin;

I.  toteaa, että Kongon armeija ja MONUSCO ovat läsnä alueella pitääkseen yllä vakautta, torjuakseen aseellisia joukkoja ja suojellakseen siviilejä;

J.  toteaa, että MONUSCOn toimeksiantoa on jatkettu ja vahvistettu:

K.  katsoo, että se, että ihmisoikeusrikkomuksista vastuussa olevia ei ole saatettu oikeuden eteen, on johtanut rankaisemattomuuden ilmapiiriin ja uusiin rikoksiin;

L.  katsoo, että suurin este rauhalle on ollut Kongon demokraattisen tasavallan kangerrelleet pyrkimykset kotiuttaa tuhansia kapinallisia taistelijoita joko siirtämällä heidät kansalliseen armeijaan tai helpottamalla heidän siirtymistään siviiliin;

M.  ottaa huomioon, että humanitaaristen toimijoiden arvion mukaan avuntarpeessa olevia ihmisiä on tällä hetkellä 7,5 miljoonaa; toteaa, että jatkuvan konfliktin ja sotilaallisten operaatioiden vuoksi 1,5 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään maan sisällä ja 400 000 ihmisen on ollut pakko paeta maasta;

N.  toteaa, että Yhdistyneiden kansakuntien humanitaarisen avun koordinointitoimisto OCHA on raportoinut avustustyöntekijöihin ja -kuljetuksiin kohdistuvista lisääntyneistä sieppauksista ja hyökkäyksistä, jotka ovat pakottaneet humanitaariset järjestöt viivästyttämään avun toimittamista ja keskeyttämään toimintansa;

O.  toteaa, että Kongon itäosien joukkomurhiin ovat vaikuttaneet alueellinen ja kansallinen politiikka, etnisten jännitteiden välineellistäminen ja luonnonvarojen hyväksikäyttö, jotka ovat kytköksissä toisiinsa;

1.  on syvästi huolestunut erityisesti nyt jo yli 20 vuoden ajan Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa jatkuneiden aseellisten konfliktien aiheuttamasta väkivallan kärjistymisestä sekä maan hälyttävästä humanitaarisen tilanteen heikkenemisestä; pitää valitettavana ihmishenkien menetyksiä ja ilmaisee myötätuntonsa Kongon demokraattisen tasavallan kansaa kohtaan;

2.  kehottaa jälleen kaikkia konfliktin osapuolia lopettamaan välittömästi väkivaltaisuudet, laskemaan aseensa, vapauttamaan riveistään kaikki lapset ja edistämään vuoropuhelua rauhanomaisen ja kestävän ratkaisun löytämiseksi konfliktiin; kehottaa eritoten käynnistämään nopeasti uudelleen MONUSCOn ja Kongon demokraattisen tasavallan asevoimien välisen yhteistyön 28. tammikuuta 2016 Kinshasassa allekirjoitetun sotilaallista yhteistyötä koskevan sopimuksen pohjalta, jotta voidaan palauttaa rauha ja vahvistaa sitä ja turvallisuutta sekä itäisellä alueella että koko maassa;

3.  muistuttaa, että kaikkien aseellisten ryhmien neutralointi alueella edistää voimakkaasti rauhaa ja vakautta, ja kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta pitämään tätä ensisijaisena tavoitteena sekä palauttamaan turvalliset olot kaikille kansalaisilleen ja vakauden Benin, Luberon ja Butembon alueille;

4.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä käynnistämään kiireellisesti kattavan, riippumattoman ja avoimen tutkinnan joukkomurhista täydessä yhteistyössä Kongon demokraattisen tasavallan hallituksen ja MONUSCOn kanssa; pyytää kutsumaan koolle Afrikan suurten järvien alueen kansainvälisten lähettiläiden ja edustajien ryhmän hätäkokouksen käsittelemään Kongon demokraattisen tasavallan vaaleja ja toteuttamaan asianmukaisia toimia tätä varten, esimerkiksi ottamaan YK:n turvallisuusneuvoston mukaan;

5.  painottaa, että tämä tilanne ei saisi estää perustuslain mukaisesti suunniteltujen vaalien järjestämistä; korostaa, että vaalien järjestäminen onnistuneesti ja oikea-aikaisesti on ratkaisevan tärkeää maan pitkän aikavälin vakaudelle ja kehitykselle;

6.  kehottaa Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjää keräämään tietoja ja tutkimaan väärinkäytöksiä sen selvittämiseksi, onko perusteltua käynnistää rikostuomioistuimen tutkimukset väitetyistä rikoksista Benin alueella;

7.  painottaa, että ihmisoikeuksien rikkomiseen, sotarikoksiin, rikoksiin ihmisyyttä vastaan sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan seksuaaliseen väkivaltaan ja lapsisotilaiden värväämiseen syyllistyneitä ei voida jättää rankaisematta; painottaa, että tällaisiin tekoihin syyllistyneistä henkilöistä on ilmoitettava, heidät on tunnistettava ja asetettava syytteeseen ja heitä on rangaistava kansallisten ja kansainvälisten rikoslakien mukaisesti;

8.  pyytää laatimaan arviointikertomuksen MONUSCOn toimista ja saattamaan sen julkisesti saataville; panee tyytyväisenä merkille YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2277 (2016), jossa jatkettiin MONUSCOn toimeksiantoa ja vahvistettiin sen siviilien suojeluun ja ihmisoikeuksiin, joihin kuuluu myös sukupuoleen perustuva ja lapsiin kohdistuva väkivalta, liittyviä toimivaltuuksia;

9.  kehottaa MONUSCOa käyttämään kaikki toimeksiantonsa tarjoamat mahdollisuudet siviiliväestön suojelemiseksi ”joukkojen muuntamisen” avulla, jotta varmistetaan, että sillä on paremmat toiminnalliset valmiudet suojella siviilejä nopean toiminnan mekanismien ja lentotiedustelun avulla itäisessä Kongossa, partiointi ja liikkuvat toimintatukikohdat mukaan luettuina;

10.  kehottaa Afrikan unionia ja EU:ta varmistamaan pysyvän poliittisen vuoropuhelun Suurten järvien alueen maiden kesken, jotta voidaan estää alueen epävakauden paheneminen; pitää valitettavana, että helmikuussa 2013 tehdyn rauhaa, turvallisuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanossa on tapahtunut vain vähän edistystä, ja kehottaa kaikkia osapuolia edistämään aktiivisesti vakautustoimia;

11.  vaatii, että kansalaisyhteiskunta otetaan mukaan kaikkiin toimiin, joilla suojellaan siviilejä ja ratkaistaan konflikteja, ja että Kongon demokraattisen tasavallan hallituksen ja kansainvälisen yhteisön on suojeltava ihmisoikeuksien puolustajia ja tarjottava heille asiaankuuluva foorumi;

12.  panee merkille Kongon viranomaisten toimet rankaisemattomuuden sekä seksuaalisen väkivallan ja lapsiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi mutta pitää edistymistä hitaana;

13.  muistuttaa, että unionin politiikkojen on oltava johdonmukaisia, myös asekauppaan ja raaka-aineiden kauppaan liittyvissä toimissaan, ja että näillä alueilla käytävissä sopimusneuvotteluissa on edistettävä rauhaa, vakautta, kehitystä ja ihmisoikeuksia;

14.  kehottaa unionia harkitsemaan uusien väkivaltaisuuksien estämiseksi kohdennettujen pakotteiden, esimerkiksi matkustuskieltojen ja varojen jäädyttämisen, määräämistä niille, jotka ovat vastuussa Kongon itäosien joukkomurhista ja väkivaltaisista tukahduttamistoimista Kongon demokraattisessa tasavallassa;

15.  kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita jatkamaan tukeaan Kongon demokraattisen tasavallan kansalle, jotta voidaan parantaa heikoimmassa asemassa olevien väestönosien ja etenkin maan sisällä siirtymään joutuneiden ihmisten elinoloja;

16.  tuomitsee kaikki humanitaarisiin toimijoihin kohdistuvat hyökkäykset ja humanitaarisen avun perillepääsyn esteet; kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia kunnioittamaan humanitaaristen toimijoiden riippumattomuutta, puolueettomuutta ja tasapuolisuutta;

17.  katsoo, että yritysten on noudatettava toiminnassaan täysimääräisesti kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja; kehottaa siksi jäsenvaltioita varmistamaan, että niiden kansallisen lainsäädännön alaiset yritykset eivät toimi piittaamatta ihmisoikeuksista ja kansainvälisistä normeista, jotka sitovat niitä, kun ne harjoittavat toimintaansa kolmansissa maissa;

18.  pitää myönteisinä Kongon viranomaisten pyrkimyksiä panna täytäntöön lainsäädäntö, jolla kielletään mineraalien kauppa ja prosessointi alueilla, joilla mineraaleja hyödynnetään laittomasti, kuten aseellisten ryhmien hallitsemilla alueilla; kehottaa Kongon viranomaisia tehostamaan lainsäädännön täytäntöönpanoa ja mahdollistamaan kaivossopimusten ja kaivostulojen perusteellisemman valvonnan; kehottaa EU:ta tukemaan Kongon demokraattisen tasavallan tätä koskevia pyrkimyksiä kehitysyhteistyöpolitiikkansa avulla; pitää myönteisenä äskettäin hyväksyttyä Euroopan laajuista sopimusta pakollisista konfliktimineraalien toimittajia koskevista due diligence -tarkastuksista ensimmäisenä askeleena saattaa yritykset asiaa koskevaan vastuuseen, ja kehottaa EU:ta muokkaamaan tämän sopimuksen kunnianhimoiseksi lainsäädännöksi, joka olisi hyväksyttävä ripeästi;

19.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan unionille, AKT–EU-neuvostolle, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä Kongon demokraattisen tasavallan presidentille, pääministerille ja parlamentille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0085.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0278.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö