Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2770(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0801/2016

Debatai :

PV 22/06/2016 - 16
CRE 22/06/2016 - 16

Balsavimas :

PV 23/06/2016 - 8.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0290

Priimti tekstai
PDF 260kWORD 84k
Ketvirtadienis, 2016 m. birželio 23 d. - Briuselis
Žudynės rytinėje Kongo dalyje
P8_TA(2016)0290RC-B8-0801/2016

2016 m. birželio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žudynių rytinėje Kongo dalyje (2016/2770(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR), ypač į 2016 m. kovo 10 d.(1) ir 2015 m. liepos 9 d.(2) rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 15 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl padėties prieš rinkimus ir saugumo padėties KDR,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir jos atstovo pareiškimus dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į ES delegacijos Kongo Demokratinei Respublikai pareiškimus dėl žmogaus teisių padėties šioje šalyje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 23 d. Tarybos išvadas dėl Kongo Demokratinės Respublikos,

–  atsižvelgdamas į ES metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 m., kurią Taryba patvirtino 2015 m. birželio 22 d.,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 14 d. Benio, Butembo ir Lubero teritorijų pilietinės visuomenės grupių atvirą laišką Kongo Demokratinės Respublikos prezidentui,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio mėn. Nairobio deklaracijas,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. vasario mėn. Adis Abeboje pasirašytą KDR ir regiono taikos, saugumo ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimą,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl KDR, visų pirma į rezoliuciją Nr. 2198 (2015) dėl KDR taikomų sankcijų režimo atnaujinimo ir ekspertų grupės įgaliojimų ir rezoliuciją Nr. 2277 (2016), kuria buvo vieniems metams atnaujinti Jungtinių Tautų Organizacijos stabilizavimo misijos KDR (MONUSCO) įgaliojimai,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 23 d. JT ekspertų grupės pranešimą dėl KDR,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 27 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties ir Jungtinių Tautų Jungtinio žmogaus teisių biuro veiklos KDR,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimus ir nutartis,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 2 d. Tarptautinių įgaliotinių ir atstovų Afrikos Didžiųjų ežerų regione grupės bendrą pranešimą spaudai dėl rinkimų KDR,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 9 d. JT Saugumo Tarybos pirmininko pranešimą dėl padėties KDR,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 9 d. JT Generalinio Sekretoriaus ataskaitas dėl Jungtinių Tautų Organizacijos stabilizavimo misijos Kongo Demokratinėje Respublikoje ir dėl KDR ir regiono taikos, saugumo ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimo įgyvendinimo,

–  atsižvelgdamas į persvarstytą Kotonu partnerystės susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. birželio mėn. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 18 d. Kongo Konstituciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi saugumo padėtis Kongo Demokratinės Respublikos šiaurės rytuose ir toliau blogėja – aktyviai tebeveikia daugybė ginkluotų grupuočių, gaunama daug informacijos apie žudynes, ginkluotų grupuočių vykdomą vaikų verbavimą ir naudojimą ir plačiai paplitusį seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties;

B.  kadangi Benio, Lubero ir Butembo teritorijose laikotarpiu nuo 2014 m. spalio mėn. iki 2016 m. gegužės mėn. daugiau kaip 1 160 žmonių buvo žiauriai nužudyti, daugiau nei 1 470 žmonių dingo, daug namų, mokyklų ir sveikatos centrų buvo sudeginta ir daugelis moterų, vyrų ir vaikų patyrė seksualinį smurtą;

C.  kadangi daug kaimų šiose teritorijose šiuo metu yra užimti ginkluotų grupuočių;

D.  kadangi reiškiama vis daugiau nepasitenkinimo KDR vyriausybės neveiklumu ir tylėjimu dėl šių žiaurumų, kuriuos, kaip teigiama, vykdo tiek ginkluotos sukilėlių grupuotės, tiek valstybės karinės pajėgos;

E.  kadangi buvo vykdomos itin žiaurios žudynės, kartais netoli nacionalinės kariuomenės (FARDC) pozicijų ir JT taikos palaikymo misijos KDR (MONUSCO) bazių;

F.  kadangi šios žudynės sulaukė tarptautinės bendruomenės abejingumo ir žiniasklaidos tylos;

G.  kadangi KDR prezidentas pagal Konstituciją turi užtikrinti nacionalinį vientisumą, šalies nepriklausomybę, asmenų ir turto saugumą ir tinkamą šalies institucijų veikimą ir kadangi jis taip pat yra šalies ginkluotųjų pajėgų vadas;

H.  kadangi Kongo Demokratinėje Respublikoje vyrauja didelė politinė įtampa, nes nuo 2001 m. šalį valdančio prezidento J. Kabilos pagal Konstituciją reikalaujama palikti šį postą iki 2016 m. gruodžio 20 d., tačiau jis dar nepranešė ketinąs įvykdyti šį reikalavimą;

I.  kadangi Kongo kariuomenė ir MONUSCO turi regione išlaikyti stabilumą, kovoti su ginkluotomis grupuotėmis ir apsaugoti civilius gyventojus;

J.  kadangi MONUSCO įgaliojimai buvo atnaujinti ir sustiprinti;

K.  kadangi dėl plataus masto negebėjimo patraukti atsakomybėn asmenis, padariusius žmogaus teisių pažeidimus, skatinama nebaudžiamumo atmosfera ir daromi nauji nusikaltimai;

L.  kadangi didžiausia kliūtis siekiant užtikrinti taiką buvo neryžtingos KDR pastangos demobilizuoti tūkstančius sukilėlių kovotojų, įtraukiant juos į nacionalinę kariuomenę arba sudarant jiems palankesnes sąlygas įsitraukti į civilių bendruomenės gyvenimą;

M.  kadangi humanitarinės veiklos dalyviai mano, jog šiuo metu 7,5 mln. žmonių reikia pagalbos; kadangi dėl vykstančio konflikto ir karinių operacijų šalies viduje perkelta 1,5 milijono žmonių, o daugiau kaip 400 000 žmonių buvo priversti bėgti iš šalies;

N.  kadangi Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (angl. OCHA) pranešė, kad daugėja pagalbos darbuotojų pagrobimų ir išpuolių prieš pagalbos konvojus ir kad tai privertė humanitarines organizacijas atidėti pagalbos teikimą ir sustabdyti savo veiklą;

O.  kadangi žudynės Kongo rytinėje dalyje yra regioninės ir nacionalinės politikos, manipuliavimo etnine įtampa ir išteklių eksploatavimo sąsajų pasekmė;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl smurto eskalavimo ir nerimą keliančios bei blogėjančios humanitarinės padėties KDR, kurią visų pirma lėmė ginkluoti konfliktai rytinėse provincijose, nesiliaujantys jau daugiau nei 20 metų; apgailestauja dėl žmonių žūčių ir išreiškia užuojautą KDR gyventojams;

2.  dar kartą ragina visas konflikto šalis nedelsiant nutraukti smurtą, sudėti ginklus, iš savo gretų paleisti visus vaikus ir skatinti dialogą siekiant taikiai ir tvariai išspręsti konfliktą; ragina imtis skubių ir aktyvių veiksmų siekiant atnaujinti MONUSCO ir KDR ginkluotųjų pajėgų (FARDC) bendradarbiavimą remiantis 2016 m. sausio 28 d. Kinšasoje pasirašytu karinio bendradarbiavimo susitarimu, kad būtų galima atkurti ir įtvirtinti taiką ir saugumą tiek rytinėje šalies dalyje, tiek ir visoje šalyje;

3.  primena, kad neutralizavus visas ginkluotas grupuotes regione bus labai prisidėta prie taikos ir stabilumo, ir ragina KDR vyriausybę laikyti tai prioritetu ir atkurti visų piliečių saugumą ir stabilumą Benio, Lubero ir Butembo teritorijose;

4.  ragina tarptautinę bendruomenę skubiai pradėti išsamų, nepriklausomą ir skaidrų žudynių tyrimą užtikrinant visapusišką KDR vyriausybės ir MONUSCO bendradarbiavimą; prašo Tarptautinių įgaliotinių ir atstovų Afrikos Didžiųjų ežerų regione grupės surengti nepaprastąjį posėdį dėl rinkimų KDR siekiant imtis tinkamų veiksmų šia linkme, pvz., pasitelkti JT Saugumo Tarybą;

5.  pabrėžia, kad ši padėtis neturėtų sutrukdyti įvykti rinkimams, kaip numatyta Konstitucijoje; pabrėžia, kad sėkmingai ir laiku surengti rinkimai bus labai svarbūs ilgalaikiam šalies stabilumui ir vystymuisi;

6.  ragina Tarptautinio baudžiamojo teismo Prokuroro tarnybą rinkti informaciją ir nagrinėti pažeidimus siekiant nustatyti, ar Tarptautinis baudžiamasis teismas turi pagrindą tirti įtarimus dėl nusikaltimų Benio regione;

7.  dar kartą pakartoja, kad negali būti nenubausta už žmogaus teisių pažeidimus, karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui, seksualinį smurtą prieš moteris ir mergaites, taip pat negali likti nenubausti asmenys, atsakingi už vaikų kareivių verbavimą; pabrėžia, kad turi būti pranešama apie tokius veiksmus atlikusius asmenis, jie turi būti identifikuoti, patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir nubausti laikantis nacionalinės ir tarptautinės baudžiamosios teisės normų;

8.  prašo parengti ir viešai paskelbti MONUSCO veiksmų įvertinimo ataskaitą; teigiamai vertina JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2277 (2016), kuria atnaujinami MONUSCO įgaliojimai ir sustiprinama jos kompetencija civilių gyventojų apsaugos ir žmogaus teisių srityje, įskaitant smurtą dėl lyties ir smurtą prieš vaikus;

9.  primygtinai ragina MONUSCO visapusiškai naudotis suteiktais įgaliojimais siekiant apsaugoti civilius gyventojus, turint omenyje tai, kad šios pajėgos bus pertvarkytos norint suteikti joms didesnių operatyvinių pajėgumų civiliams gyventojams apsaugoti, šiuo tikslu pasitelkiant skubaus dislokavimo mechanizmus ir atpažinimo iš oro priemones rytinėje Kongo dalyje, įskaitant taip pat ir patrulius bei mobilias operatyvines bazes;

10.  ragina Afrikos Sąjungą ir ES užtikrinti, kad būtų vykdomas nuolatinis politinis Didžiųjų ežerų regiono šalių dialogas siekiant užkirsti kelią tolesniam destabilizavimui; apgailestauja dėl to, kad padaryta nedidelė pažanga įgyvendinant 2013 m. vasario mėn. Taikos, saugumo ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimą, ir ragina visas šalis aktyviai prisidėti prie stabilizavimo pastangų;

11.  pabrėžia, kad pilietinė visuomenė turi būti įtraukiama į visus veiksmus, kuriais siekiama apsaugoti civilius gyventojus ir išspręsti konfliktus, kad žmogaus teisių gynėjai turi būti apsaugoti ir kad KDR vyriausybė ir tarptautinė bendruomenė turi suteikti jiems galimybę išreikšti savo nuomonę;

12.  pripažįsta Kongo valdžios institucijų pastangas kovojant su nebaudžiamumu ir užkertant kelią seksualiniam smurtui ir smurtui prieš vaikus, tačiau mano, kad pažanga tebėra lėta;

13.  primena, kad ES turi darniai vykdyti įvairių sričių politiką, įskaitant prekybos ginklais ir žaliavomis srityse, ir kad derybose dėl susitarimų regione turi būti skatinama taika, stabilumas, vystymasis ir žmogaus teisės;

14.  ragina ES apsvarstyti galimybę taikyti tikslines sankcijas, įskaitant draudimą keliauti ir turto įšaldymą asmenims, atsakingiems už žudynes rytinėje Kongo dalyje ir vykdžiusiems smurtinius susidorojimus KDR, kad būtų užkirstas kelias tolesniam smurtui;

15.  ragina ES ir jos valstybes nares toliau teikti paramą KDR gyventojams, siekiant pagerinti labiausiai pažeidžiamų gyventojų, visų pirma šalies viduje perkeltų asmenų, gyvenimo sąlygas;

16.  smerkia bet kokius išpuolius prieš humanitarinės veiklos dalyvius ir kliudymą teikti humanitarinę pagalbą; primygtinai ragina visas konflikto šalis gerbti humanitarinės veiklos dalyvių nepriklausomumą, neutralumą ir nešališkumą;

17.  pakartoja, kad verslo veikla turi būti vykdoma visapusiškai laikantis tarptautinių žmogaus teisių standartų; todėl ragina valstybes nares užtikrinti, kad pagal nacionalinę jurisdikciją veikiančios įmonės paisytų žmogaus teisių ir tarptautinių standartų, susijusių su jų veikla trečiosiose šalyse;

18.  palankiai vertina Kongo valdžios institucijų pastangas įgyvendinti teisės aktus, kuriais draudžiama prekiauti naudingosiomis iškasenomis ir jas apdoroti tose teritorijose, kuriose vykdoma nelegali naudingųjų iškasenų gavyba, pvz., ginkluotų grupuočių kontroliuojamose teritorijose; ragina Kongo valdžios institucijas stiprinti teisės aktų įgyvendinimą ir sudaryti sąlygas atlikti griežtesnius patikrinimus, kalbant apie su kasyba susijusius sandėrius ir piktnaudžiavimą iš kasyklų gaunamomis pajamomis; ragina ES įgyvendinant savo vystomojo bendradarbiavimo politiką remti KDR pastangas šioje srityje; palankiai vertina tai, kad neseniai susitarta dėl Europos supratimo memorandumo dėl privalomų ir deramų konflikto zonų naudingųjų iškasenų tiekėjų patikrinimų, kaip pirmojo žingsnio siekiant užtikrinti Europos verslo įmonių atsakomybę šiuo klausimu, ir primygtinai ragina ES šio supratimo memorandumo nuostatas perkelti į plataus užmojo teisės aktus, kuriuos būtina priimti skubiai;

19.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Afrikos Sąjungai, AKR ir ES Tarybai, JT Generaliniam Sekretoriui, JT Žmogaus teisių tarybai ir KDR prezidentui, ministrui pirmininkui ir parlamentui.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0085.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0278.

Teisinė informacija - Privatumo politika