Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2015/2281(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0176/2016

Testi mressqa :

A8-0176/2016

Dibattiti :

PV 22/06/2016 - 22
CRE 22/06/2016 - 22

Votazzjonijiet :

PV 23/06/2016 - 8.12
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0291

Testi adottati
PDF 404kWORD 145k
Il-Ħamis, 23 ta' Ġunju 2016 - Brussell Verżjoni finali
Segwitu tal-Qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET 2020)
P8_TA(2016)0291A8-0176/2016

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Ġunju 2016 dwar is-segwitu tal-Qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET 2020) (2015/2281(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 165 u 166 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 14 tagħha,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Mejju 2009 dwar qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ ("ET2020")(1),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Konġunt tal-Kunsill u l-Kummissjoni tal-2012 dwar l-implimentazzjoni tal-Qafas Strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET2020) – "L-Edukazzjoni u t-Taħriġ f'Ewropa intelliġenti, sostenibbli u inklussiva"(2),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tas-26 ta' Awwissu 2015 mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu "Abbozz tar-Rapport Konġunt tal-2015 tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u fit-taħriġ (ET2020) – Prijoritajiet ġodda għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u fit-taħriġ" (COM(2015)0408),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Konġunt tal-2015 tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET2020) – "Prijoritajiet ġodda għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ"(3),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-28 u tad-29 ta' Novembru 2011 dwar punt ta' riferiment għall-mobbiltà għat-tagħlim(4),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2010 dwar l-edukazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli(5),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2014 dwar "l-Investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ – reazzjoni għar-Reviżjoni tal-Edukazzjoni: Ninvestu fil-ħiliet għal eżiti soċjoekonomiċi aħjar u l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-2013"(6),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2014 dwar l-edukazzjoni effettiva tal-għalliema(7),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2014 dwar l-assigurazzjoni tal-kwalità li tappoġġa l-edukazzjoni u t-taħriġ(8),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-intraprenditorija fl-edukazzjoni u t-taħriġ(9),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-rwol tal-edukazzjoni bikrija tat-tfal u l-edukazzjoni primarja fit-trawwim tal-kreattività, l-innovazzjoni u l-kompetenza diġitali(10),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar it-tnaqqis tat-tluq bikri mill-iskejjel u l-promozzjoni tas-suċċess fl-iskola(11),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu "Reviżjoni tal-Edukazzjoni: Ninvestu fil-ħiliet għal eżiti soċjoekonomiċi aħjar" (COM(2012)0669),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2012 dwar il-validazzjoni tat-tagħlim mhux formali u informali(12),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni 2006/962/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar il-kompetenzi ewlenin għat-tagħlim ta' matul il-ħajja(13),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-laqgħa informali tal-Ministri tal-Edukazzjoni tal-Unjoni Ewropea tas-17 ta' Marzu 2015 dwar il-promozzjoni tal-edukazzjoni fiċ-ċittadinanza u fil-valuri komuni tal-libertà, tat-tolleranza u tan-nondiskriminazzjoni (id-"Dikjarazzjoni ta' Pariġi")(14),

–  wara li kkunsidra l-"Konklużjonijiet ta' Riga", adottati fit-22 ta' Ġunju 2015 mill-Ministri responsabbli mill-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali(15),

–  wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tat-3 ta' Lulju 2008 bit-titolu "Migrazzjoni u mobilità: l-isfidi għas-sistemi ta' edukazzjoni tal-UE (COM(2008)0423),

–  wara li kkunsidra r-rapport mfassal fi Frar 2010 għall-Kummissjoni mill-Grupp ta' Esperti dwar Ħiliet ġodda għal impjiegi ġodda bl-isem ta' "New Skills for New Jobs: Action Now" (Ħiliet Ġodda għal Impjiegi Ġodda: Azzjoni Issa)(16),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006, dwar il-mobbiltà transnazzjonali fi ħdan il-Komunità għal finijiet ta' edukazzjoni u taħriġ: Karta Ewropea ta' Kwalità favur il-Mobbiltà(17),

–  wara li kkunsidra r-rapport tas-Sitt Forum bejn l-Universitajiet u l-Impriżi ta' Marzu 2015(18),

–  wara li kkunsidra l-previżjoni ta' ħiliet tas-CEDEFOP għall-2012, "Future skills supply and demand in Europe" (Offerta u domanda ta' ħiliet futuri fl-Ewropa)(19),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Settembru 2015 dwar il-promozzjoni tal-intraprenditorija fost iż-żgħażagħ permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ(20) u tat-28 ta' April 2015 dwar is-segwitu għall-implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bolonja(21),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Novembru 2015 dwar l-edukazzjoni għal tfal f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza u kriżijiet imtawla(22),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' April 2016 dwar il-programm Erasmus+ u strumenti oħra sabiex titrawwem il-mobilità fl-ETV – approċċ ta' tagħlim tul il-ħajja(23),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A8-0176/2016),

A.  billi r-riferimenti kollha għall-"edukazzjoni u taħriġ" għandhom jitqiesu li jħaddnu l-forom formali, mhux formali u informali, minħabba n-natura komplementari tagħhom fit-tranżizzjoni lejn soċjetà ta' tagħlim u r-rwol tagħhom fl-indirizzar tal-gruppi fil-mira speċifiċi, u b'hekk jiffaċilitaw l-inklużjoni tal-persuni b'inqas opportunitajiet edukattivi;

B.  billi l-edukazzjoni u t-taħriġ ma għandhomx jiġu mmirati biss lejn il-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol, iżda għandhom jikkostitwixxu valur fihom infushom, peress li l-edukazzjoni għandha rwol daqstant importanti fl-iżvilupp ta' virtujiet etiċi u ċiviċi i tal-valuri umanistiċi intiżi b'mod wiesa', kif minqux fit-Trattati, u biex jissaħħu l-prinċipji demokratiċi li fuqhom hi msejsa l-Ewropa;

C.  billi l-edukazzjoni għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp personali, għar-rispett reċiproku u għat-tkabbir taż-żgħażagħ, biex isiru ċittadini proattivi, responsabbli u konxji, b'kompetenzi ċiviċi, soċjali, interkulturali trasversali, kif ukoll professjonisti kwalifikati;

D.  billi l-edukazzjoni għandha titqies bħala dritt fundamentali tal-bniedem u beni pubbliku li għandu jkun aċċessibbli għal kulħadd;

E.  billi l-edukazzjoni u t-taħriġ għandhom rwol importanti x'jiżvolġu fil-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, u billi t-twessigħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-ħajja jista' jiftaħ possibilitajiet ġodda għall-persuni bi ftit kwalifiki, għal min hu qiegħed, għall-persuni bi bżonnijiet speċjali, għall-anzjani u għall-migranti;

F.  billi l-edukazzjoni u t-taħriġ inklużivi u ta' kwalità għolja huma essenzjali għall-iżvilupp kulturali, ekonomiku u soċjali tal-Ewropa;

G.  billi l-edukazzjoni u t-taħriġ fl-Ewropa għandhom jikkontribwixxu għal strateġiji u inizjattivi tal-UE, fosthom l-istrateġija Ewropa 2020, l-inizjattiva tas-Suq Uniku Diġitali, l-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà u l-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa;

H.  billi mhux l-Istati Membri kollha jħabbtu wiċċhom mal-istess tip u livell ta' sfidi, u dan ifisser li kwalunkwe rakkomandazzjoni proposta fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ għandha tkun flessibbli u tqis il-fatturi ekonomiċi, soċjali, demografiċi, kulturali u ta' tip ieħor f'livell nazzjonali u reġjonali, filwaqt li jimmiraw ukoll li jtejbu s-sitwazzjoni globali tal-UE fl-intier tagħha;

I.  billi l-kooperazzjoni ET2020, filwaqt li tirrispetta l-kompetenza tal-Istati Membri, għandha tikkomplementa azzjonijiet nazzjonali u tappoġġa l-Istati Membri fl-isforzi tagħhom biex jiżviluppaw sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ;

J.  billi l-iżvilupp ekonomiku u l-koeżjoni soċjali għandhom jitqiegħdu fuq livell ugwali permezz ta' taħlita ta' politiki mmirata li tikseb distribuzzjoni aktar ġusta ta' għarfien fost il-popolazzjoni biex jiġi indirizzat id-distakk ikbar fl-introjtu li jidher li hu effett sekondarju tat-tkabbir teknoloġiku bbażat fuq il-ħiliet;

K.  billi investiment effikaċi f'edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità huwa sors ta' tkabbir sostenibbli;

L.  billi l-livelli baxxi eżistenti ta' għarfien u ħiliet bażiċi huma inkwetanti u jeħtieġ li l-edukazzjoni primarja u sekondarja tipprovdi l-bażi meħtieġa għal tagħlim ulterjuri u l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol;

M.  billi x-xejriet li jindikaw nuqqas ta' ħiliet bażiċi fost l-adulti joħolqu l-ħtieġa li jissaħħaħ it-tagħlim għall-adulti, li hija għodda għat-titjib fil-ħiliet u għat-taħriġ mill-ġdid fil-ħiliet;

N.  billi fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir għall-2014 il-Kummissjoni hi tal-fehma li f'termini ta' nefqa, l-Istati Membri jeħtieġu li jsibu modi kif jipproteġu jew jippromwovu investiment fit-tul fl-edukazzjoni, ir-riċerka, l-innovazzjoni, l-enerġija u l-azzjoni klimatika u li huwa essenzjali li jsir investiment fil-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-edukazzjoni u tat-taħriġ, inkluż it-tagħlim tul il-ħajja;

O.  billi l-baġits pubbliċi għadhom taħt pressjoni qawwija, u diversi Stati Membri qaċċtu l-ispejjeż tagħhom fl-edukazzjoni u t-taħriġ u issa huwa neċessarju li l-investimenti ulterjuri f'dan il-qasam isiru aktar effiċjenti bħala fattur deċiżiv għall-produttività, il-kompetittività u t-tkabbir;

P.  billi, minkejja li tjiebu r-riżultati marbuta mal-ksib tal-objettivi ET2020 fil-qasam tal-edukazzjoni għolja, fiż-Żona Ewropea ta' Edukazzjoni Għolja jeżisti tħassib dwar l-effiċjenza tal-investimenti fl-edukazzjoni min-naħa tal-Istati Membri, l-attenzjoni prijoritarja għall-indikaturi kwantitattivi, il-kundizzjonijiet tat-tagħlim u l-kwalità tat-tagħlim, deklin tal-libertà akkademika u xettiċiżmu fil-konfront ta' ċerti aspetti tal-proċess ta' Bolonja u tal-implimentazzjoni tiegħu f'ċerti pajjiżi;

Q.  billi l-Monitor ET2020 juri li l-isfida ewlenija li qegħdin inħabbtu wiċċna magħha llum hija l-faqar tal-edukazzjoni u l-inklużjoni skarsa ta' dawk li jkunu ġejjin minn ambjenti soċjoekonomiċi żvantaġġati, u dan jeħtieġ attenzjoni soċjali akbar biex jinkisbu l-objettivi ET 2020, jitjieb il-livell ta' inklużjoni u l-kwalità tas-sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ;

Il-Qafas Strateġiku ET 2020

1.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-eżerċizju ta' valutazzjoni ET2020 u jissottolinja l-bżonn li jitqiesu l-konklużjonijiet tiegħu u li jiġu implimentati fil-pront, bil-għan li jiżdied il-valur miżjud u tkun ottimizzata l-effikaċja tal-qafas, tissaħħaħ l-importanza tal-karatteristiċi ta' kull pajjiżi individwali u t-tagħlim reċiproku;

2.  Jiddispjaċih bil-problemi kbar f'termini ta' kwalità, aċċessibilità u diskriminazzjoni soċjoekonomika li għadhom ma ġewx solvuti fl-edukazzjoni u taħriġ u jemmen li hija neċessarja azzjoni politika aktar ambizzjuża, koordinata u effikaċi fil-livell Ewropew u nazzjonali;

3.  Itenni l-importanza tad-Dikjarazzjoni dwar il-promozzjoni tal-edukazzjoni fiċ-ċittadinanza u fil-valuri komuni tal-libertà, tat-tolleranza u tan-nondiskriminazzjoni, adottata f'Pariġi f'Marzu 2015;

4.  Jilqa' favorevolment il-fatt li tnaqqas għal sitta n-numru tal-oqsma politiċi ET2020 li jelenkaw temi speċifiċi li minn fosthom l-Istati Membri jistgħu jagħżlu skont l-esiġenzi u l-kundizzjonijiet tagħhom, iżda josserva li jeħtieġ li jissaħħu l-effikaċja u l-aspett operattiv tal-ET2020 u jiġi adottat programm ta' ħidma;

5.  Jilqa' l-proposta għall-estensjoni taċ-ċiklu ta' ħidma minn tliet snin għal ħamsa, sabiex jiġu implimentati aħjar l-għanijiet strateġiċi fit-tul u jkun hemm ħidma fuq kwistjonijiet bħalma huma n-nuqqas ta' progress tal-istudenti f'ċerti oqsma ta' studju, ir-rati baxxi ta' parteċipazzjoni fit-tagħlim tal-adulti, it-tluq bikri mill-iskola, l-inklużjoni soċjali, l-involviment ċiviku, id-differenzi bejn is-sessi u r-rati tal-impjegabilità tal-gradwati;

6.   Jilqa' pożittivament il-ġenerazzjoni l-ġdida ta' Gruppi ta' Ħidma ET2020, u jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb ir-rappreżentanza tal-partijiet interessati differenti f'dawn il-gruppi, partikolarment bl-inklużjoni ta' aktar esperti fl-edukazzjoni, ħaddiema żgħażagħ, rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, għalliema u membri tal-fakultajiet li l-esperjenza fil-prattika tagħhom hija essenzjali biex jinkisbu l-għanijiet ta' ET2020; jenfasizza l-bżonn ta' divulgazzjoni aħjar tal-konklużjonijiet tal-gruppi, fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u f'dak tal-UE;

7.  Jilqa' t-tisħiħ tar-rwol ta' tmexxija tal-entitajiet informali fi ħdan l-ET2020, kif ukoll il-ħolqien ta' ċirkwiti ta' feedback li jlaqqgħu lill-Grupp ta' Livell Għoli, id-Direttur Ġenerali għar-raggruppamenti u l-Gruppi ta' Ħidma; jirrikonoxxi r-rwol li jiżvolġu l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fl-involviment mal-partijiet interessati lokali, reġjonali u nazzjonali u ċ-ċittadini dwar kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ, u jitlob li dawn jirċievu appoġġ finanzjarju tagħhom fl-ambitu ta' Erasmus+ (KA3) u tal-Fond Soċjali Ewropew;

8.  Jitlob il-ħolqien ta' korp ta' koordinament informali li għandu jinkludi d-Direttur Ġenerali tad-DĠ Edukazzjoni u Kultura tal-Kummissjoni (DĠ EAC), id-Diretturi responsabbli mill-edukazzjoni f'DĠ oħrajn, ir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, tas-sħab soċjali u tal-Kumitat tal-Parlament għall-Kultura u l-Edukazzjoni, u li jorganizza laqgħat ta' livell għoli biex jiġu żgurati l-koordinament tal-ħidma, il-koerenza tal-politiki u s-segwitu mogħti lir-rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-korpi formali u informali tal-ET2020; jemmen li tali koordinament huwa neċessarju minħabba t-tħassib għan-nuqqas ta' djalogu veru bejn il-Kummissjoni u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u t-tqassim tal-kompetenzi ET 2020 fost bosta DĠ tal-Kummissjoni u l-Kummissarji; jitlob li l-konklużjonijiet ta' din il-ħidma jkunu kkomunikati b'mod xieraq, kemm fil-livell Ewropew kif ukoll dak nazzjonali;

9.  Itenni li, minkejja li huwa importanti l-ksib tal-ħiliet f'termini ta' impjegabilità, jixraq li jkunu difiżi l-valur, il-kwalità u l-użu prattiku tal-għarfien u r-rigorożità akkademika; jenfasizza li, fid-dawl tas-sitwazzjoni soċjoekonomika differenti u d-drawwiet edukattivi differenti tal-Istati Membri, jeħtieġ li jkunu evitati approċċi preskrittivi uniformi; jissottolinja li l-Aġenda għall-Ħiliet għall-Ewropa li jmiss, hija u tikkonċentra bir-raġun fuq l-isfidi ekonomiċi u tal-impjiegi, għandha wkoll taffronta l-importanza tal-għarfien tas-suġġetti, tar-riżultati akkademiċi, tal-ħsieb kritiku u tal-kreattività; jistieden, fl-istess ħin, lill-Istati Membri jappoġġaw inizjattivi li fihom l-istudenti jkunu jistgħu juru ħiliethom quddiem il-pubbliku u l-impjegaturi potenzjali;

10.  Jirrimarka dwar ir-riskji marbutin mar-radikalizzazzjoni li qed tikber, il-vjolenza, il-bullying u l-problemi tal-mġiba li jkunu diġà bdew fil-livell primarju; jistieden lill-Kummissjoni twettaq riċerka fil-livell tal-UE u tippreżenta ħarsa ġenerali tas-sitwazzjoni fl-Istati Membri kollha, u tindika r-reazzjoni tagħhom għal dawn ix-xejriet u jekk Istati Membri inkludewx u kif inkludew l-edukazzjoni etika, personali u soċjali fil-kurrikuli tagħhom bħala strument li s'issa rnexxa f'ħafna skejjel, inkluż l-appoġġ għall-għalliema fir-rigward tal-ħiliet orizzontali; iħeġġeġ lill-Istati Membri jaqsmu l-aħjar prattiki f'dan il-qasam;

11.  Jindika l-valur ta' approċċ ibbażat fuq il-komunità għall-edukazzjoni formali, mhux formali u informali u ta' rabtiet b'saħħithom bejn l-ambjenti ta' tagħlim u l-familji;

12.  Jappella għal parteċipazzjoni akbar tal-atturi rilevanti kollha fil-ħidma tal-ET2020;

13.  Huwa tal-fehma li l-istudenti nfushom għandhom jiġu mħeġġa jipparteċipaw b'mod attiv fil-governanza tal-istrutturi tat-tagħlim tagħhom, f'kull età u f'kull tip ta' tagħlim;

14.  Jinkoraġġixxi lill-Istati membri jsaħħu r-rabtiet bejn l-edukazzjoni għolja u l-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali (ETV), l-istituti ta' riċerka u s-settur ekonomiku, u jiggarantixxu l-involviment tas-sħab soċjali u tas-soċjetà ċivili; josserva li din is-sħubija se ssaħħaħ l-impatt tal-ET2020 u r-rilevanza tas-sistemi ta' tagħlim biex jiżdiedu l-kapaċitajiet ta' innovazzjoni tal-Ewropa;

15.  Jenfasizza li l-istrateġiji ta' komunikazzjoni skola-ġenituri u l-programmi għall-iżvilupp tal-karattru u programmi oħra ta' żvilupp personali, implimentati f'kuntesti ta' tagħlim f'kooperazzjoni mal-familji u ma' sħab soċjali rilevanti oħrajn, jistgħu jikkontribwixxu biex tissaħħaħ il-konverġenza soċjali, tkun promossa ċ-ċittadinanza attiva u l-valuri Ewropej minquxa fit-Trattati kif ukoll tkun evitata r-radikalizzazzjoni; jissottolinja li ambjent domestiku favorevoli huwa kruċjali fit-tiswir tal-profiċjenza fil-ħiliet bażiċi tat-tfal u jindika l-valur tal-korsijiet għall-ġenituri li jistgħu jkunu effikaċi fil-ġlieda kontra l-faqar fl-edukazzjoni;

16.  Jinkoraġġixxi l-iskambju tal-aħjar prattiki fi ħdan il-qafas tal-ET2020;

17.  Jenfasizza li l-kooperazzjoni permezz tal-ET2020 fundamentalment tikkomplementa miżuri nazzjonali, bħalma huma t-tagħlim reċiproku, il-ġbir ta' data, il-gruppi ta' ħidma u l-ikambji tal-aħjar prattiki nazzjonali, li se jissaħħu permezz ta' titjib fit-trasparenza u fil-koordinament tagħhom u fit-tixrid tar-riżultati tagħhom;

18.  Jissottolinja l-importanza tal-parteċipazzjoni ta' assoċjazzjonijiet esterni u NGOs fi ħdan l-iskejjel biex jagħtu lit-tfal aktar ħiliet u kompetenzi soċjali, bħall-arti jew l-attivitajiet manwali, u b'hekk jgħinu l-integrazzjoni, il-fehim aħjar tal-ambjent, is-solidarjetà fit-tagħlim u fil-ħajja u jiffaċilitaw il-kompetenzi ta' tagħlim tal-klassijiet sħaħ;

19.  Jinsab imħasseb li l-kwalità tat-tagħlim u tat-taħriġ tal-għalliema f'ċerti Stati Membri tal-UE qiegħda taqa' lura f'termini ta' firxa u kumplessità, fir-rigward tal-kompetenzi neċessarji biex dak li jkun jgħallem illum il-ġurnata, eż. meta jkollu x'jaqsam ma diversità dejjem akbar ta' studenti, l-użu ta' pedagoġiji innovattivi u l-għodda tal-ICT;

20.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jadattaw il-programmi inizjali tagħhom ta' taħriġ u ta' żvilupp permanenti tal-għalliema f'attività, jisfruttaw bl-aħjar mod l-attivitajiet ta' tagħlim bejn il-pari fost l-Istati Membri u jippromwovu l-kooperazzjoni u s-sħubijiet bejn l-istituti ta' taħriġ tal-għalliema u l-iskejjel;

21.  Jilqa' favorevolment il-prijorità l-ġdida tal-ET2020 li tipprevedi t-titjib tas-sostenn għall-għalliema u li jissaħħaħ l-istatus tagħhom, li huwa essenzjali sabiex ikunu jistgħu jiksbu r-rispett meħtieġ, u b'hekk il-professjoni tagħhom issir aktar attraenti; huwa tal-fehma li, biex dan l-objettiv jinkiseb ikunu jinħtieġu preparazzjoni u taħriġ aħjar tal-għalliema u titjib tal-kundizzjonijiet ta' xogħol tagħhom, inkluż iż-żieda fis-salarji f'ċerti Stati Membri, billi l-għalliema ġeneralment jaqalgħu inqas mill-paga medja li jaqalgħu l-gradwati;

22.  Josserva bi tħassib li fi wħud mill-Istati Membri, speċjalment fil-pajjiżi f'diffikultà, il-preparazzjoni tal-għalliema u l-kwalità tal-edukazzjoni marru għall-agħar minħabba n-nuqqas ta' persunal u tat-tqaċċit fl-edukazzjoni;

23.  Jirrimarka li l-għoti ta' edukazzjoni u taħriġ miftuħin u innovattivi huwa qasam prijoritarju fl-ET2020; jisħaq fuq l-importanza li jiġu żviluppati u promossi l-innovazzjoni u l-flessibilità fil-metodi ta' tagħlim u t-trasferiment tal-għarfien, li fihom l-individwi huma parteċipanti attivi;

24.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jisfruttaw bis-sħiħ il-potenzjal li joffru d-diġitalizzazzjoni, l-ICTs u t-teknoloġiji l-ġodda, inkluż l-użu ta' pjattaformi open data u ta' korsijiet online miftuħin (MOOCs), biex jitjiebu l-kwalità u l-aċċessibilità tat-tagħlim; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jagħmlu l-isforzi neċessarji biex itejbu l-kompetenzi diġitali u tal-ICTs, anke permezz tal-organizzazzjoni ta' taħriġ speċifiku għall-użu ta' dawn l-istrumenti maħsuba għall-għalliema u għall-istudenti fil-livell ta' skejjel u universitajiet; jinkoraġġixxi l-iskambju tal-aħjar prattiki u l-kooperazzjoni transkonfinali msaħħa f'dan il-qasam;

25.  Ifaħħar l-attenzjoni mogħtija mill-Kummissjoni lill-importanza tal-ħiliet diġitali; jissottolinja li għat-tħejjija taż-żgħażagħ għas-seklu XXI dawn il-ħiliet huma essenzjali;

26.  Jissottolinja li għandha tingħata attenzjoni akbar lit-titjib tar-riżultati tat-tagħlim relattivament għar-riżorsi disponibbli fi ħdan il-qafas tal-ET2020, b'mod partikolari fir-rigward tat-tagħlim għall-adulti;

27.  Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jirrevedu r-regoli eżistenti fil-qasam tal-evalwazzjoni tal-programmi ta' edukazzjoni u taħriġ finanzjati mill-istrumenti finanzjarji Ewropej, b'enfasi aktar b'saħħitha fuq il-valutazzjoni tal-impatt ibbażata fuq il-kwalità u r-riżultati tagħhom meta mqabbla mal-prijoritajiet ET2020 li jkunu ġew rispettati;

28.  Jistieden lill-Istati Membri jappoġġaw, permezz ta' boroż ta' studju u ta' self, dawk il-perkorsi edukattivi u ta' studju li l-istruttura tagħhom tgħinhom biex jonqos id-distakk bejn l-edukazzjoni u l-ħtiġijiet prattiċi;

29.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-isforzi jiġu kkonċentrati b'mod aħjar fil-qasam tal-edukazzjoni u taħriġ permezz tat-tagħqid u tas-semplifikazzjoni ta' programmi u inizjattivi eżistenti;

30.  Jistieden lill-Kummissjoni, meta jkun xieraq, tittratta l-gruppi minoritarji b'mod separat u diskret sabiex tirreaġixxi aħjar għall-problemi rispettivi li jħabbat wiċċu magħhom kull grupp;

31.  Jemmen bis-sħiħ li l-investiment fl-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal (ECEC), imfassla b'mod xieraq għal-livell ta' sensittività u ta' maturità ta' kull pubbliku destinatarju, iġib riżultati aħjar mill-investiment fi kwalunkwe fażi oħra tal-edukazzjoni; jirrimarka li ntwera bil-provi li l-investiment fis-snin bikrin tal-edukazzjoni jnaqqas l-ispejjeż aktar tard;

32.  Jemmen ukoll li s-suċċess tal-edukazzjoni fil-livelli kollha jiddependi minn għalliema mħarrġa sew, u mit-taħriġ professjonali tagħhom li jkun javvanza kontinwament, u għaldaqstant ikun jeħtieġ investiment suffiċjenti fit-taħriġ tal-għalliema;

Kwalità tal-edukazzjoni u tat-taħriġ

33.  Jitlob li tingħata attenzjoni akbar lill-kwalità tal-edukazzjoni li tibda mill-kindergarten u tibqa' għaddejja tul il-ħajja;

34.  Jagħmel appell għall-iżvilupp ta' prattiki tajba fil-valutazzjoni tal-progress kwalitattiv u tal-investimenti fl-użu ta' data ta' kwalità mal-partijiet interessati f'livell lokali, reġjonali u nazzjonali, minkejja l-importanza tal-indikaturi u tal-parametri ta' riferiment użati fil-qafas ET2020;

35.  Jenfasizza l-importanza tat-tagħlim tal-ħiliet bażiċi ġenerali bħall-ICTs, il-matematika, il-ħsieb kritiku, il-lingwi barranin, il-mobilità, eċċ., li jippermettu liż-żgħażagħ jadattaw faċilment għall-ambjent soċjali u ekonomiku li qed jinbidel;

36.  Josserva n-numru bla preċedent tal-istudenti involuti fl-edukazzjoni formali; jesprimi tħassib dwar il-fatt li l-livell ta' qgħad fost iż-żgħażagħ fl-UE għadu għoli u r-rata ta' impjieg tal-gradwati naqset;

37.  Jenfasizza li l-miri tal-punti ta' riferiment dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ stabbiliti fl-istrateġija Ewropa 2020, inkluż, b'mod partikolari, it-tnaqqis fir-rata ta' tluq bikri mill-iskola għal inqas minn 10 % u l-kisba ta' ċifra ta' 40 % tal-ġenerazzjoni żagħżugħa b'lawrja terzjarja, m'għandhomx jintlaħqu għad-detriment tal-kwalità fl-edukazzjoni, iżda pjuttost għandhom jiġu sodisfatti billi tittieħed inkunsiderazzjoni l-ewwel mira ET 2020 ta' "ħiliet u kompetenzi rilevanti u ta' kwalità għolja"; jinnota li mod wieħed kif dan jista' jinkiseb huwa permezz tal-iżvilupp ta' proġetti ta' edukazzjoni doppja;

38.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li t-testijiet standardizzati u l-approċċi kwantitattivi għall-rendikont edukattiv l-aktar l-aktar ikejlu firxa limitata ta' kompetenzi tradizzjonali, u jista' jkollhom il-konsegwenza li l-iskejjel ikollhom jadattaw is-sillabi tat-tagħlim għall-materjal tat-test, u b'hekk jittraskuraw il-valuri intrinsiċi tal-edukazzjoni; jindika li l-edukazzjoni u t-taħriġ għandhom rwol importanti fl-iżvilupp ta' kwalitajiet etiċi u ċivili u sens ta' umanità, filwaqt li x-xogħol tal-għalliema u l-kisbiet tal-istudenti f'dan il-qasam huma injorati mir-riżultati tat-testijiet; jenfasizza f'dan ir-rigward il-ħtieġa ta' flessibilità, innovazzjoni u kreattività f'xenarji edukattivi li jistgħu jagħtu spinta lill-kwalità u l-kisbiet edukattivi;

39.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żviluppati ħiliet bażiċi biex tinkiseb edukazzjoni ta' kwalità;

40.  Jenfasizza l-importanza li tingħata edukazzjoni bikrija ta' kwalità għolja u tal-modernizzazzjoni f'waqtha tagħha; jenfasizza r-rwol kruċjali ta' approċċ ċentrat fuq l-individwu fis-sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ li jkun ta' benefiċċju għall-iżvilupp tal-kreattività u l-ħsieb kritiku, filwaqt li ssir enfasi fuq l-interessi personali, il-bżonnijiet u l-kapaċitajiet tal-istudenti;

41.  Jistieden lill-Istati Membri jidderieġu l-investimenti fl-edukazzjoni inklużiva, li twieġeb għall-isfidi tas-soċjetà sabiex jiġu żgurati aċċess indaqs u opportunitajiet għal kulħadd; jenfasizza li l-edukazzjoni u t-taħriġ ta' kwalità, inklużi l-opportunitajiet u programmi ta' tagħlim tul il-ħajja li jindirizzaw kull forma ta' diskriminazzjoni, inugwaljanzi ekonomiċi u soċjali u l-kawżi tal-esklużjoni huma essenzjali biex jittejbu l-koeżjoni soċjali u l-ħajja ta' żgħażagħ li jbatu minn żvantaġġi mil-lat soċjali u ekonomiku, kif ukoll il-persuni minn gruppi minoritarji, u jenfasizza l-ħtieġa ta' sforzi kontinwi biex titnaqqas ir-rata tagħhom ta' tluq bikri mill-iskola;

42.  Jitlob inklużjoni akbar fl-edukazzjoni u t-taħriġ sabiex tieħu ħsieb il-persuni b'diżabilità jew bi bżonnijiet speċjali, u fl-istess ħin iħeġġeġ li t-taħriġ tal-għalliema jiġi mtejjeb sabiex l-għalliema jingħataw il-ħiliet biex ikunu kapaċi jinkludu, jintegraw u jassistu lill-istudenti b'diżabilitajiet;

43.  Jenfasizza li l-effetti indiretti tal-proċess ta' Bolonja u l-mobilità tal-istudenti għandhom jiġu eżaminati u vvalutati; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jagħmlu sforz akbar biex jilħqu l-objettivi u jiżguraw l-implimentazzjoni tar-riformi miftiehma fil-qafas tal-proċess ta' Bolonja u l-programmi ta' mobilità, u biex jimpenjaw ruħhom biex jaħdmu flimkien b'mod aktar effettiv biex jikkoreġu n-nuqqasijiet tagħhom bil-għan li jirriflettu aħjar il-ħtiġijiet tal-istudenti u tal-komunità akkademika kollha kemm hi, u jistimulaw u jappoġġaw titjib fil-kwalità tal-edukazzjoni ogħla;

44.  Jiffavorixxi involviment usa' tal-komunità universitarja fiċ-ċiklu ta' ħidma tal-ET2020;

45.  Jinnota li l-proċess ta' Bolonja kien il-forza li wasslet għal kisbiet sinifikanti u hu tal-fehma li l-istituti edukattivi għandhom japplikaw il-flessibilità meta jużaw moduli u tas-Sistema Ewropea għall-Akkumulazzjoni u t-Trasferiment ta' Krediti (ECTS);

46.  Jilqa' l-isforzi biex tiżdied ir-reġistrazzjoni għal dixxiplini STEM (Xjenza, Teknoloġija, Inġinerija u Matematika), imma mhux askapitu tal-istudji umanistiċi li huma indispensabbli biex isir użu tajjeb tal-opportunitajiet ippreżentati mid-dixxiplini STEM;

47.  Jenfasizza li l-kisba ta' riżultati finanzjarji ma għandhiex tkun prerekwiżit għall-attivitajiet akkademiċi kollha u f'dan ir-rigward jitlob li jsiru sforzi biex jiġi żgurat li l-istudji umanistiċi ma jirriskjawx li jiġu kkanċellati mix-xenarju tar-riċerka;

48.  Jiffavorixxi approċċ aktar olistiku li jenfasizza l-importanza ta' varjetà ta' dixxiplini fl-edukazzjoni u r-riċerka;

49.  Jappoġġa bidla lejn approċċ fejn il-programmi ta' mobilità jiġu maħsuba f'termini ta' riżultati kwalitattivi li jirrispondu għall-prijoritajiet u jservu objettivi ta' tagħlim u taħriġ stabbilti; jitlob implimentazzjoni xierqa tal-proposti tal-Karta Ewropea ta' Kwalità favur il-Mobilità u użu aħjar tal-għodod kollha disponibbli biex jippreparaw lill-istudenti għat-tip l-aktar xieraq ta' mobilità li jkollhom bżonn; iħeġġeġ lill-Istati Membri jisfruttaw bis-sħiħ il-potenzjal ta' internazzjonalizzazzjoni f'pajjiżhom biex l-istudenti li jippreferu li ma jipparteċipawx f'mobilità barra jingħataw dimensjoni internazzjonali matul l-istudji tagħhom;

50.  Jafferma mill-ġdid il-ħtieġa li tiġi żgurata aċċessibilità ta' opportunitajiet ta' mobilità fit-taħriġ vokazzjonali, għal żgħażagħ żvantaġġati u persuni vittmi ta' forom differenti ta' diskriminazzjoni; jenfasizza r-rwol importanti tal-programmi ta' mobilità bħal Erasmus+ fl-istimolu tal-iżvilupp tal-ħiliet u l-kompetenzi trasversali fost iż-żgħażagħ; jenfasizza l-ħtieġa li l-Aġenda Ewropea Mġedda għat-tagħlim tal-adulti tissaħħaħ;

51.  Jenfasizza l-importanza ta' qafas globali ta' rikonoxximent ta' kwalifiki u diplomi bħala essenzjali biex tiġi żgurata mobilità edukattiva u mobilità tax-xogħol fuq skala transkonfinali;

52.  Jitlob li jkun hemm aktar sforzi fil-validazzjoni ta' tagħlim formali u informali, inklużi s-servizzi volontarji, u għall-iżvilupp ta' strumenti ta' rikonoxximent tal-għarfien u l-kompetenzi miksuba b'mod diġitali;

53.  Jinnota li għandha tingħata attenzjoni partikolari biex jiġu ssimplifikati u rrazzjonalizzati l-istrumenti eżistenti tal-UE dwar il-ħiliet u l-kwalifiki li huma diretti lejn il-pubbliku inġenerali, biex b'hekk dan ikun jista' jintlaħaq iżjed, f'konformità mar-riżultati tal-istħarriġ tal-Kummissjoni li sar fl-2014 bit-titolu "European Area of Skills and Qualification" ("Żona Ewropea ta' Ħiliet u l-Kwalifiki");

Migrazzjoni u edukazzjoni

54.  Jenfasizza li l-isfidi għas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ li jġibu magħhom il-migrazzjoni intra-Ewropea u extra-Ewropea u l-kriżi attwali tar-rifuġjati u l-kriżi umanitarja għandhom jiġu indirizzati fil-livell Ewropew, nazzjonali u reġjonali;

55.  Jenfasizza li n-nuqqas li l-migranti, ir-rifuġjati u l-persuni li jfittxu asil jingħataw edukazzjoni u taħriġ se jinfluwenza b'mod negattiv l-impjegabilità futura tagħhom, l-iżvilupp tagħhom ta' għarfien tal-valuri kulturali u soċjali tal-pajjiż ospitanti tagħhom, u, finalment, l-integrazzjoni u l-kontribut tagħhom lis-soċjetà;

56.  Jitlob li jkun hemm kooperazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet tal-UE u dawk nazzjonali sabiex jinstab l-aħjar approċċ biex ir-rifuġjati u l-migranti jiġu integrati rapidament, bis-sħiħ u b'mod sostenibbli fis-sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ;

57.  Jilqa' d-deċiżjoni tal-integrazzjoni tal-edukazzjoni tal-migranti fix-xogħol tal-Gruppi ta' Ħidma tal-ET2020 u biex jiġu organizzati attivitajiet ta' tagħlim rispettivi bejn il-pari fil-ħajja inizjali tagħhom;

58.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-ministeri tal-edukazzjoni tal-Istati Membri u d-DĠ EAC tal-Kummissjoni jikkooperaw sabiex jiġi żgurat aċċess ugwali għal edukazzjoni ta' kwalità għolja, b'mod partikolari billi jilħqu l-aktar persuni żvantaġġati u persuni bi sfondi differenti, inklużi l-migranti li jkunu għadhom kif jaslu, u billi jintegrawhom f'ambjent pożittiv għat-tagħlim;

59.  Jitlob miżuri Ewropej biex jiġu integrati tfal migranti, rifuġjati jew li jfittxu asil ġewwa u barra l-Ewropa f'sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ u biex jiġu megħjuna jadattaw għall-kurrikuli u l-istandards tat-tagħlim tal-Istat Membru ospitanti billi jappoġġaw metodi innovattivi ta' tagħlim u jipprovdu lit-tfal b'assistenza fil-lingwa, u jekk meħtieġ, assistenza soċjali, kif ukoll jgħinuhom isiru midħla tal-kultura u l-valuri tal-pajjiż ospitanti filwaqt li jippreżervaw il-wirt kulturali tagħhom stess;

60.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jikkunsidraw il-possibilitajiet li jintegraw l-għalliema u l-akkademiċi migranti fis-sistemi edukattivi Ewropej u li jużaw il-ħiliet u l-esperjenzi tal-lingwa u t-tagħlim tagħhom bi skop pożittiv;

61.  Jirrakkomanda li l-Istati Membri u l-awtoritajiet edukattivi joffru pariri u appoġġ lit-tfal migranti, rifuġjati u li jfittxu asil li jippruvaw jiksbu aċċess għas-servizzi tal-edukazzjoni permezz tal-għoti ta' informazzjoni ċara u punti ta' kuntatt viżibbli;

62.  Jesprimi t-tħassib tiegħu għall-fatt li nofs il-ħarrieġa tal-għalliema fil-pajjiżi tal-OECD jħossu li s-sistemi ta' taħriġ tal-għalliema ma jħejjuhomx biżżejjed biex jimmaniġġjaw id-diversità tagħhom b'mod effettiv, u jħeġġeġ lill-Istati Membri kkonċernati jiggarantixxu appoġġ professjonali kontinwu għall-għalliema f'dan il-qasam, billi jingħataw il-kompetenzi pedagoġiċi meħtieġa dwar temi ta' migrazzjoni u akkulturazzjoni u jippermettulhom jużaw id-diversità bħala riżorsa għanja għat-tagħlim fil-klassijiet; huwa favur użu aħjar tal-potenzjal ta' attivitajiet ta' tagħlim bejn il-pari fost l-Istati Membri;

63.  Jappoġġa l-idea li jinħolqu uffiċċji ta' assistenza u linji gwida għall-għalliema li joffrulhom appoġġ f'waqtu fil-ġestjoni ta' tipi varji ta' diversità b'mod pożittiv u li jippromwovu d-djalogu interkulturali fil-klassi, kif ukoll gwida meta kkonfrontati bi studenti fir-riskju li jiġu radikalizzati;

64.  Jitlob il-ħolqien ta' sinerġiji differenzjati bejn il-Gruppi ta' Ħidma ET2020 u n-netwerks bħall-Grupp ta' Ħidma dwar l-Edukazzjoni tan-Netwerk ta' Sensibilizzazzjoni dwar ir-Radikalizzazzjoni (RAN);

65.  Jitlob it-twaqqif ta' Grupp ta' Esperti rilevanti kif previst fil-Pjan ta' Ħidma tal-Unjoni Ewropea għaż-Żgħażagħ għall-2016-2018;

66.  Jenfasizza l-bżonn ta' aktar programmi ta' tagħlim ibbażati fuq il-lingwa;

67.  Jistieden lill-Istati Membri jagħmlu sforzi sabiex jiżviluppaw malajr u jimplimentaw mekkaniżmi biex itejbu l-fehim u l-identifikazzjoni tal-kwalifiki tal-migranti, ir-rifuġjati u l-persuni li jfittxu asil, billi ħafna li jidħlu fl-UE jiġu mingħajr ebda prova tal-kwalifiki formali tagħhom;

68.  Jistieden lill-Istati Membri jeżaminaw kif forom eżistenti ta' rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali jistgħu jiġu żviluppati, inklużi verifiki xierqa tal-isfond edukattiv;

69.  Jemmen li t-tagħlim mhux formali u informali għandu l-potenzjal li jkun għodda effettiva biex tirnexxi l-integrazzjoni tar-rifuġjati fis-suq tax-xogħol u s-soċjetà;

70.  Jenfasizza r-rwol importanti tat-tagħlim mhux formali u informali, kif ukoll tal-parteċipazzjoni f'attivitajiet sportivi u ta' volontarjat, fl-istimolazzjoni tal-iżvilupp tal-kompetenzi ċiviċi, soċjali u interkulturali; jenfasizza l-fatt li xi pajjiżi għamlu progress sinifikanti fl-iżvilupp ta' oqfsa ġuridiċi rilevanti, filwaqt li oħrajn għandhom diffikultajiet biex joħolqu strateġiji komprensivi ta' validazzjoni; jenfasizza, għaldaqstant, il-ħtieġa li jiġu żviluppati strateġiji komprensivi biex il-validazzjoni ssir possibbli;

71.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiffaċilitaw miżuri għal migranti, rifuġjati u studenti li qed ifittxu asil li jinkitbu f'istituzzjonijiet ta' livell universitarju, mingħajr preġudizzju għar-regoli nazzjonali u l-kompetenzi dwar l-aċċess għall-edukazzjoni u t-taħriġ; jilqa' l-inizjattivi adottati f'dan ir-rigward minn numru ta' universitajiet Ewropej, u jħeġġeġ l-iskambju tal-aħjar prassi f'dan il-qasam;

72.  Jitlob il-ħolqien ta' "kurituri ta' edukazzjoni" li jagħmluha possibbli għall-istudenti li huma rifuġjati jew li ġejjin minn żoni ta' kunflitt jinkitbu f'universitajiet Ewropej, inkluż għat-tagħlim mill-bogħod;

73.  Jistieden lill-Istati Membri jiffaċilitaw ir-reġistrazzjoni tal-istudenti migranti fil-livelli kollha tal-edukazzjoni;

74.  Iqis li l-programm Science4Refugees għandu jiġi evalwat u, jekk ikun meħtieġ, żviluppat ulterjorment; jiffavorixxi appoġġ fil-livell tal-UE u nazzjonali għal istituzzjonijiet mingħajr skop ta' lukru li jipprovdu assistenza lill-akkademiċi migranti, rifuġjati u li qed ifittxu asil fix-xjenza u f'oqsma professjonali oħra;

75.  Jinnota li l-"eżodu tal-imħuħ" joħloq riskji għal dawk l-Istati Membri, speċjalment fl-Ewropa Ċentrali/tal-Lvant u tan-Nofsinhar, fejn numru dejjem akbar ta' żgħażagħ gradwati qed ikollhom jemigraw; jesprimi tħassib dwar il-fatt li Gruppi ta' Ħidma tal-ET2020 mhux qed jirnexxilhom jindirizzaw b'mod adegwat il-kunċett ta' mobilità żbilanċjata, u jisħaq fuq il-bżonn li tiġi indirizzata l-problema fil-livell nazzjonali u tal-UE;

76.  Jenfasizza r-rwol kruċjali tal-edukazzjoni u t-taħriġ fl-għoti tas-setgħa lin-nisa fl-oqsma kollha tal-ħajja; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu indirizzati d-differenzi bejn is-sessi u li jiġu rikonoxxuti l-bżonnijiet partikolari tan-nisa żgħażagħ billi l-perspettiva tas-sessi tiġi inkluża fl-ET2020; jenfasizza li, peress li l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa hija waħda mill-valuri li fuqha ġiet ibbażata l-UE, hemm il-ħtieġa li l-istituzzjonijiet edukattivi kollha japprovaw u jimplimentaw dan il-prinċipju fost l-istudenti tagħhom, bl-għan li jrawmu t-tolleranza, in-nondiskriminazzjoni, iċ-ċittadinanza attiva, il-koeżjoni soċjali u djalogu interkulturali;

o
o   o

77.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU C 119, 28.5.2009, p. 2.
(2) ĠU C 70, 8.3.2012, p. 9.
(3) ĠU C 417, 15.12.2015, p. 25.
(4) ĠU C 372, 20.12.2011, p. 31.
(5) ĠU C 327, 4.12.2010, p. 11.
(6) ĠU C 64, 5.3.2013, p. 5.
(7) ĠU C 183, 14.6.2014, p. 22.
(8) ĠU C 183, 14.6.2014, p. 30.
(9) ĠU C 17, 20.1.2015, p. 2.
(10) ĠU C 172, 27.5.2015, p. 17.
(11) ĠU C 417, 15.12.2015, p. 36.
(12) ĠU C 398, 22.12.2012, p. 1.
(13) ĠU L 394, 30.12.2006, p. 10.
(14) http://ec.europa.eu/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf
(15) http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/2015-riga-conclusions_en.pdf
(16) http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/125en.pdf
(17) ĠU L 394, 30.12.2006, p. 5.
(18) http://ec.europa.eu/education/tools/docs/university-business-forum-brussels_en.pdf
(19) http://www.cedefop.europa.eu/files/3052_en.pdf
(20) Testi adottati, P8_TA(2015)0292.
(21) Testi adottati, P8_TA(2015)0107.
(22) Testi adottati, P8_TA(2015)0418.
(23) Testi adottati, P8_TA(2016)0107.

Avviż legali - Politika tal-privatezza